Uploaded by User3007

apnoe

advertisement
Apnoe van de prematuriteit (AOP)
Pathosfysiologie en behandeling
“Als gij uw kalmte en zelfbeheersing wilt
vergroten, streef er dan eerst naar uw
ademhaling te regelen”
Ekiken (1630-1714), Japans moralist
Fysiologie van de ademhaling
• Foetus heeft al vroeg onregelmatige
adembewegingen (doel: “oefenen”, groei
+ontwikkeling long)
• Na geboorte regelmatige bewegingen
• Ademhaling door “off switch” mechanisme:
inspiratory motor neurons (aangestuurd
door ademcentrum) worden geremd door
“off-switch neurons”
Regulatie ademhaling
“Fetal breathing”
Definities
• Pathologische apnoe: >20 sec of <20 sec
MET sat.daling of bradycardie (AAP 2003)
• “Periodiek ademen”: regulaire ademhaling
>20 sec met 3x apnoe’s <10 sec binnen 1
min. (bij 2-6% vd atermen)
Pathofysiologie
• AOP (apnea of prematurity) door onrijpheid van
ademcentrum. Ws vooral onrijpheid van afferente
signalen vanaf perifere receptoren
• AOP vooral tijdens REM-slaap
• Verminderde gevoeligheid centrale chemoreceptor voor
CO2
• Hering-Breuer reflex overactief
• Bradycardie bij apnoe is meestal door perifere
chemoreceptor geïnduceerd
Epidemiologie 1
• 70% van prematuren <34 wk ontwikkelt
AOP
• 84% van premies <1000 gram krijgt
AOP
• Vormen apnoe:
– gemengd 50-75%
– obstructief 10-20%
– centraal 10-25%
– meestal 1 type per patiënt
Epidemiologie 2
• Geen verschil geslacht, ras etc.
• 30% op uitgerekende datum nog apneus
• Soms tot 50 wk postconceptie
DD
•
•
•
•
•
•
•
Infectie
GER
ODB
IVH
convulsies
“metabool”
“obstipatie”
• “anatomisch”
• (choanen-atresie)
• anemie
• obstructie
neus/pharynx
Choanen atresie
Dx: MKR
• Door team SKZ, kan ter plaatse
• pas geïndiceerd na 44 wk post-am.
– Nasale flow
– thoraxbewegingen
– saturatie, ECG
– EEG
– pH-metrie
Rx AOP
• Coffeïne
– Toename gevoeligheid
centrale chemoreceptoren voor CO2
– t½: 40-230 uur
– oplaad 10-20 mg
– onderhoud 5 mg, in 1x
– spiegel hoeft niet te
worden bepaald
Cochrane:
vergelijking caffeine-placebo
Cochrane: Xanthines voor/na extubatie
Caffeine therapy for apnea of prematurity
Korte termijn
Barbara Smidt etal. NEJM 2006; 354:2112
• Methode
– 2006 prematuren 500-1250 gram
– Op dag 0-10 caffeine of placebo
– Dubbelblind, gerandomiseerd
• Resultaten
–
–
–
–
Extra zuurstof: caffeine: 36%, Placebo: 47%
CPAP: caffeine: 31 wk, placebo: 32 wk
groei vertraagd in coff groep.
Geen verschil in overlijden, IVH of NEC
Long-term effects of caffeine therapy for
apnea of prematurity
Middellange termijn
Barbara Smidt et al. NEJM 2007; 357:1893
•
•
Methode
–
–
Zelfde groep kinderen
Uitkomst: overlijden, cerebral palsy (spasticiteit),
cognitie, doofheid, blindheid op gecorrigeerde
leeftijd 18- 21 mnd
Resultaten
–
–
–
Overlijden of handicap: caff: 40,2%, Pacebo: 46,2%
CP: caff: 4,4%, placebo: 7,3%
PMO-achterstand: caff: 33,8%, placebo: 38,3%
5 years after caffeine therapy for
apnea of prematurity
Lange termijn
Barbara Smidt et al. JAMA: 2012; 307:275
• Zelfde groep
• Doel:
– effect op schoolleeftijd
• Uitkomst:
– overleving, motoriek, cognitie, gedrag, gezondheid
• Resultaten:
– Geen verschil meer aantoonbaar
Rx AOP
• Coffeine
– In 20% geen respons
– Bij hoge dosis afname cerebrale- en
intestinale doorbloeding
– Wellicht hogere kans cerebral palsy
(spasticiteit) echter hoger IQ
Rx AOP
• CPAP
– 3-6 cm
– lijkt effectief bij obstructieve apnoe niet bij
centrale vorm
– werkingsmechanisme:
• toename FRC
• openen bovenste luchtwegen (door druk)
• rek-receptoren?
Cochrane:
vergelijking coffeine-CPAP
Rx AOP
• Carnitine
– Betrokken bij transport
lange keten FA over
mitoch. Membraan
– Tekort geeft hypotonie
– In prematuren lagere
spiegels
Rx AOP: Doxapram
Voor mens en dier?
Analepticum=opwekkend
middel
Werkingsmechanisme en effecten
• Stimulatie chemoreceptoren a. Carotis en
bij hogere dosering ook neuronen
ademhalingscentra in hersenstam
• Toename AMV door toename Vt en
frequentie
• Toename inspiratietijd ten koste van
expiratietijd
Farmacokinetiek
• Metabolisme (lever)
•
•
•
•
•
•
ketodoxapram (actief)
+ desethyldoxapram (inactief)
Excretie in urine
T½ volwassenen: 3,5 uur
T½ prematuren: 6,6-12,8 uur
Therapeutische concentratie: 1,5-3,7 mg/l
Bijwerkingen bij concentraties > 5mg/l
Biologische beschikbaarheid bij orale toediening 50
tot 60%
Bijwerkingen bij neonaten
• Cardiovasculair:
– hypertensie (Barrington, J Pediatr 1986)
– QT-verlenging (Maillard, Clin Pharmacol Ther 2001)
• CNS:
– agitatie, jitteriness (myoclonien), seizures (Hayakawa,
J Pediatr 1986)
– Developmental delay? (Sreenan, J Pediatr 2001)
– Toename PVL in ratten (Uehara, Neurosci Lett 2000)
• GIT:
– Voedingsretentie, braken, diarree
– NEC?
QTc-tijd voor en tijdens doxapram
Maillard et al., Clin Pharmacol Ther 2001; 70:540
Potentiële indicaties voor
doxapram
1. Profylacticum voor apnoe na extubatie
2. Alternatief voor coffeine
3. Synergistisch effect in combinatie met
coffeine
Ad 1: profylacticum na extubatie
Henderson-Smart DJ, Davis PG
The Cochrane Library, Issue 3, 2002
• Conclusie:
– Onvoldoende bewijs dat Dox beter
werkt dan standaard zorg
Ad 2: alternatief voor coffeine
Henderson-Smart DJ, Steer P
The Cochrane Library, Issue 3, 2002
• Doel
– Vergelijking effect Dox vs methylxanthines op apnoes
• Eindpunten
– Falende behandeling (geen afname apnoe, IPPV, overlijden)
– Bijwerkingen
– Groei en ontwikkeling
• Studies
– 3 studies, totaal 63 patienten
– 2 studies Dox vs aminophylline, 1 Dox vs theophylline
• Resultaten en Conclusie
– Geen verschil tussen korte termijn effectiviteit Dox en
methylxantines iv
– Voordeel xanthines: kunnen per oraal
Ad 3: Synergistisch effect?
• Jamali 1991:
– Dox 1,5 mg/kg/uur plus Theo 0,5 mg/kg/uur iv
– geen farmacologische interactie tussen Dox en Theo
• Brion 1991:
– n=12, ±28 wk, ±1000g, Dox gebruikt voor weanen
indien Theo niet succesvol
– Geen randomisatie, niet blind
– 11 kinderen te weanen: vlgs auteurs door
synergistisch effect Dox en Theo
Is doxapram überhaupt effectief?
Henderson-Smart DJ, Steer PA
The Cochrane Library, Issue 3, 2004
• Doel:
– Vermindert doxapram het aantal apnoe-aanvallen en
noodzaak IPPV zonder belangrijke bijwerkingen?
• Methode:
– Search strategy: Oxford database of Perinatal Trials,
Cochrane trial register, Medline, Embase, CINAHL
– Selection Criteria: gerandomiseerd, doxapram vs
placebo
• Analyse:
– Standaard methode Cochrane
Is doxapram überhaupt effectief?
Henderson-Smart DJ, Steer PA
The Cochrane Library, Issue 3, 2002
• Eindpunten
– Falen behandeling (geen reductie apnoe, noodzaak
IPPV, overlijden)
• Studies:
– Peliowski 1991: korte termijn effect Dox vs placebo,
n=21, ±31 wk, ± 5 dg, gerandomiseerd, blind, Dox
oplaad daarna 1,5 mg/kg/uur iv, effect na 48 uur (geen
cross-over design)
• Resultaten:
– Minder falen therapie in Dox groep (4/11) vs placebo
(8/10) op t=48uur echter niet-significant
Cochrane: vergelijking dox-placebo
Conclusies
• Bijna alle prematuren krijgen apneuaanvallen
• Coffeïne is effectief en veilig
• Zo nodig CPAP toevoegen
• Doxapram heeft vaak bijwerkingen en
dient alleen in uitzonderlijke gevallen te
worden gebruikt
Download