PROFIELKEUZEFORMULIER HAVO 2016

advertisement
PROFIELKEUZEFORMULIER HAVO 2016-2017
PROFIEL CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
Naam:
Vakken
SL
Vakken
SL
Gemeenschappelijk deel
X Nederlandse taal en literatuur
400
X Maatschappijleer
120
X Engelse taal en literatuur
360
X Lichamelijke Opvoeding
120
X CKV
120
Profieldeel
JE MOET 1 TAAL KIEZEN:
JE MOET 2 PROFIELKEUZEVAKKEN KIEZEN:
Franse taal en literatuur
400
Duitse taal en literatuur
400
Aardrijkskunde
320
Duitse taal en literatuur
400
Economie
400
320
Economie
400
X Geschiedenis
1 van:
èn 1 van :
Duitse taal en literatuur
400
Kunstvak
320
bestaat voor 120 slu uit kunst algemeen
en voor 200 slu moet je een keuze maken uit:
 Beeldende Vormgeving
 Drama
 Muziek
Vrije deel
JE MOET 1 VAK IN HET VRIJE DEEL KIEZEN*:
X PWS
80
Aardrijkskunde
320
X LOB
80
Economie
400
X Mentoraat
40
Wiskunde A
320
X CV
100
Duitse taal en literatuur
400
Economie
400
Biologie
400
Franse taal en literatuur
400
M&O
320
Kunstvak
320
bestaat voor 120 slu uit kunst algemeen
en voor 200 slu moet je een keuze maken uit:
 Beeldende Vormgeving
 Drama
 Muziek
Verklaring afkortingen:
Uitleg keuzeformulier:
CKV
M&O
PWS
LOB
CV
X is verplicht
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Management en Organisatie
Profielwerkstuk
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
Creatieve Vorming
je mag een kleur maar één keer aankruisen
Je profielkeuze moet voldoen aan de voorwaarden zoals
die in de overgangsnorm zijn gesteld.
*
Leerling:
Ingangsdatum:
Ouder/verzorger:
Decaan:
Je kunt eventueel één of twee extra vakken kiezen.
Dit kan alleen met toestemming van de conrector.
PROFIELKEUZEFORMULIER HAVO 2016-2017
PROFIEL ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
Naam:
Vakken
SL
Vakken
SL
Gemeenschappelijk deel
X Nederlandse taal en literatuur
400
X Maatschappijleer
120
X Engelse taal en literatuur
360
X Lichamelijke Opvoeding
120
X CKV
120
Profieldeel
JE MOET 1 WISKUNDEVAK KIEZEN:
JE MOET 1 PROFIELKEUZEVAK KIEZEN:
Wiskunde A
320
Aardrijkskunde
320
Wiskunde B
360
Duitse taal en literatuur
400
X Economie
400
Duitse taal en literatuur
400
X Geschiedenis
320
Franse taal en literatuur
400
M&O
320
Vrije deel
JE MOET 1 VAK IN HET VRIJE DEEL KIEZEN*:
X PWS
80
Aardrijkskunde
320
X LOB
80
Duitse taal en literatuur
400
X Mentoraat
40
Biologie
400
X CV
100
Duitse taal en literatuur
400
Franse taal en literatuur
400
M&O
320
Kunstvak
320
bestaat voor 120 slu uit kunst algemeen
en voor 200 slu moet je een keuze maken uit:
 Beeldende Vormgeving
 Drama
 Muziek
Verklaring afkortingen:
Uitleg keuzeformulier:
CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming
M&O Management en Organisatie
PWS Profielwerkstuk
LOB Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
CV
Creatieve Vorming
X is verplicht
je mag een kleur maar één keer aankruisen
Je profielkeuze moet voldoen aan de voorwaarden zoals
die in de overgangsnorm zijn gesteld.
*
Leerling:
Ingangsdatum:
Ouder/verzorger:
Decaan:
Je kunt eventueel één of twee extra vakken kiezen.
Dit kan alleen met toestemming van de conrector.
PROFIELKEUZEFORMULIER HAVO 2016-2017
PROFIEL NATUUR & GEZONDHEID
Naam:
Vakken
SL
Vakken
SL
Gemeenschappelijk deel
X Nederlandse taal en literatuur
400
X Maatschappijleer
120
X Engelse taal en literatuur
360
X Lichamelijke Opvoeding
120
X CKV
120
Profieldeel
JE MOET 1 WISKUNDEVAK KIEZEN:
JE MOET 1 PROFIELKEUZEVAK KIEZEN:
Wiskunde A
320
NLT
320
Wiskunde B
360
Aardrijkskunde
320
X Biologie
400
Natuurkunde
400
X Scheikunde
320
Vrije deel
JE MOET 1 VAK IN HET VRIJE DEEL KIEZEN*:
X PWS
80
NLT
320
X LOB
80
Aardrijkskunde
320
X Mentoraat
40
Wiskunde D alleen in combinatie met wisB
320
X CV
100
Economie
400
Natuurkunde
400
Duitse taal en literatuur
400
Economie
400
M&O
320
Kunstvak
320
bestaat voor 120 slu uit kunst algemeen
en voor 200 slu moet je een keuze maken uit:
 Beeldende Vormgeving
 Drama
 Muziek
Verklaring afkortingen:
Uitleg keuzeformulier:
CKV
M&O
PWS
LOB
CV
X is verplicht
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Management en Organisatie
Profielwerkstuk
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
Creatieve Vorming
je mag een kleur maar één keer aankruisen
Je profielkeuze moet voldoen aan de voorwaarden zoals
die in de overgangsnorm zijn gesteld.
*
Leerling:
Ingangsdatum:
Ouder/verzorger:
Decaan:
Je kunt eventueel één of twee extra vakken kiezen.
Dit kan alleen met toestemming van de conrector.
PROFIELKEUZEFORMULIER HAVO 2016-2017
PROFIEL NATUUR & TECHNIEK
Naam:
Vakken
SL
Vakken
SL
Gemeenschappelijk deel
X Nederlandse taal en literatuur
400
X Maatschappijleer
120
X Engelse taal en literatuur
360
X Lichamelijke Opvoeding
120
X CKV
120
Profieldeel
JE MOET 1 PROFIELKEUZEVAK KIEZEN:
X Wiskunde B
360
Biologie
400
X Natuurkunde
400
NLT
320
X Scheikunde
320
Wiskunde D
320
Vrije deel
JE MOET 1 VAK IN HET VRIJE DEEL KIEZEN*:
X PWS
80
Biologie
400
X LOB
80
Franse taal en literatuur
400
X Mentoraat
40
Duitse taal en literatuur
400
X CV
100
NLT
320
Aardrijkskunde
320
Wiskunde D
320
Economie
400
M&O
320
Kunstvak
320
bestaat voor 120 slu uit kunst algemeen
en voor 200 slu moet je een keuze maken uit:
 Beeldende Vormgeving
 Drama
 Muziek
Verklaring afkortingen:
Uitleg keuzeformulier:
CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming
M&O Management en Organisatie
PWS Profielwerkstuk
LOB Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
CV
Creatieve Vorming
X is verplicht
je mag een kleur maar één keer aankruisen
Je profielkeuze moet voldoen aan de voorwaarden zoals
die in de overgangsnorm zijn gesteld.
*
Leerling:
Ingangsdatum:
Ouder/verzorger:
Decaan:
Je kunt eventueel één of twee extra vakken kiezen.
Dit kan alleen met toestemming van de conrector.
Download
Random flashcards
Create flashcards