645155 onderwerp: Agenda commissie Welstand 15 januari 2015

advertisement
WZNH
Gemeente Heemstede
adviseurs ruimtelijke kwaliteit
Publicatie agenda vergadering welstandscommissie Heemstede op 15-01-2015.
De vergadering wordt gehouden in het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1, Heemstede, aanvang 10:00.
De volgende plannen worden behandeld.
Adres
Omschrijving
Soort aanvraag
Einthovenlaan 24
het verhogen van de kap t.b.v. een
atelierruimte
uitbreiden school
Omgevingsvergunning
(verbouwing)
Omgevingsvergunning
(verbouwing)
Omgevingsvergunning
(verbouwing)
Omgevingsvergunning
(verbouwing)
Omgevingsvergunning
(verbouwing)
Omgevingsvergunning
(verbouwing)
Reclameaanvraag
Preadvies (welstand)
Reclameaanvraag
Handhavingsaanvraag
Preadvies (welstand)
Adriaan Pauwlaan
19
Alberdingk
Thijmlaan 44
Narcissenlaan 19
Paulus Potterlaan 4
Camplaan 20
Raadhuisstraat 67
Binnenweg 143
Binnenweg 62
Binnenweg 174
Kadijk 38
Mozartkade/
Nijverheidsweg
Van Merlenlaan 2
wijzigen voorgevel + constructieve
wijzigingen aanbrengen
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
het plaatsen van een trappenhuis in de
achtergevel en vervangen van het dak
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
het plaatsen van reclame
het wijzigen van reclame
het plaatsen van reclame
schilderen van de gevel
het bouwen van een woonhuis met
bijgebouwen
vervangen Kwakelbrug
appartementencomplex
Omgevingsvergunning
(nieuwbouw)
Omgevingsvergunning
(nieuwbouw)
Voor meer informatie John van Wanum of Pascale Weidema gemeente Heemstede
[email protected] of [email protected].
De vergadering wordt georganiseerd door WZNH (adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit).
www.wznh.nu
645093
Code
gemeente
5558
16480
18006
18483
18510
18549
18165
18823
18053
18217
13369
10628
Download