PowerPoint-presentatie

advertisement
Heterdaadsessie Haags Gemeentearchief
8 oktober 2013
Actualiteitsmonitoring
Onderdeel van de Bestuursdienst, directie Haags
Gemeentearchief (HGA)
Centraal punt voor (vak)informatie op alle
gemeentelijke beleidsterreinen
Klanten:
 Het gemeentebestuur
 De medewerkers van alle gemeentelijke diensten.
Een stukje geschiedenis:
De centrale interne bibliotheek: ontstaan in de jaren ‘50
Decentrale bibliotheken bij gemeentelijke diensten
In 1995: één interne bibliotheek voor de gemeente
Leeszaal en boekencollectie opgeheven in 2012
September 2013: nieuwe naam ‘Werkbibliotheek’
Focus op inhoud: selectie, monitoring en informatie op maat
Actualiteitsmonitoring
Weten wat er speelt in je vakgebied
Weten wat er speelt in de stad
Weten hoe er over beleidsbeslissingen wordt gesproken
Informatie gebruiken om beleid te maken/aan te passen
 Gevolg: een efficiënter en beter geïnformeerde organisatie die
beter haar werk kan doen
Producten Actualiteitsmonitoring
Thematische nieuwsbrief
Nieuwsmonitor
Media-analyse
Thematische nieuwsbrief
Wordt op verzoek gemaakt over een bepaald beleidsterrein
Bronnen, frequentie, inrichting van de nieuwsbrief: alles op
verzoek van de klant
Thematische nieuwsbrief
Voordelen:
Ambtenaren hoeven zelf geen tijd te steken in het lezen van
vakliteratuur
Alle collega’s van één afdeling worden tegelijkertijd voorzien van
dezelfde informatie
Gevolg: ambtenaren worden efficiënter en beter
geïnformeerd en kunnen meer tijd steken in hun
inhoudelijke taken.
Voorbeeld:
Producten Actualiteitsmonitoring
Thematische nieuwsbrief
Nieuwsmonitor
Media-analyse
Nieuwsmonitor
Selectie uit kranten en internetbronnen van relevante informatie
op alle gemeentelijke beleidsterreinen
Wordt drie keer per dag gepubliceerd, zowel via de mail als op
intranet
Artikelen worden voorzien van één of meer trefwoorden
Ambtenaren kunnen zich op deze trefwoorden abonneren en zo
hun eigen abonnement samenstellen
Nieuwsmonitor
Product bestaat al sinds begin jaren 70: de knipselkrant
Letterlijk: knippen en plakken
In 2001 overgeschakeld naar digitale verspreiding van geknipte
artikelen
In 2008 werd gestart met het digitaal laten aanleveren van de
content
Producten Actualiteitsmonitoring
Thematische nieuwsbrief
Nieuwsmonitor
Media-analyse
Media-analyse
Relatief nieuw product: sinds begin 2012
Tijdelijk monitoren van actueel onderwerp/project
Zowel in traditionele als sociale media
Niet alleen wat er wordt gezegd, maar ook hoe en door wie:
duiding
Product met name relevant voor bestuur, voorlichting en
communicatiemedewerkers
Media-analyse
Onderwerp/project moet helder en ingekaderd zijn
Regulier overleg met opdrachtgever is essentieel
Weten wie de belangrijke spelers zijn en wat mogelijk bestuurlijk
gevoelig kan zijn
Media-analyse
Casus: het Spuiforum
Groot en duur nieuwbouwproject in tijden van crisis
Politiek gevoelig
Veel weerstand in maatschappij
Naar goed Haags gebruik….
De Tieten van Den Haag
De Citruspers
Het Strijkijzer
Het IJspaleis
De Vulpen
Het IJspaleis
Bijnamen:
Boodschappenmandje
Tosti-ijzer
Bodemloze Spui-put
Het gat van Norder
Happy meal
Spuiforum in de media
Media-analyse
In de duiding:
Zorgvuldig stakeholders analyseren en hun argumentatie
weergeven
Bij met name sociale media is van belang: hoe groot is de invloed
van de schrijver?
Informatie op waarde schatten
Vragen?
Download