Inhoud nieuwsbrief

advertisement
Nieuwsbrief Taal en Lezen op Het Mozaïek
februari/ maart 2015
Inhoud
nieuwsbrief
Voor jullie ligt de nieuwsbrief voor februari/ maart 2015 over taal en lezen.
! Deze maanden aandacht voor Poëzie.
! Deze nieuwsbrief zal dit schooljaar één keer in de drie maanden verschijnen
! en zal worden afgewisseld met een nieuwsbrief PBS en een nieuwsbrief
! rekenen, zodat u ook daarover beter op de hoogte raakt.
Leesresultaten
!
! Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan aangeleverd worden bij Birgitte en
Ralfi Thuis lezen
eventuele wensen voor de inhoud zullen meegenomen worden bij de
!
volgende editie.
!
Leesbevordering
!
Woordenschat
!
!
Leesonderzoek
!
!
!
!
!
!
Leesresultaten:
!
In de groepen OB3 en MB1 zijn we gestart met RALFI!
(thuis)lezen om alle leerlingen een extra zetje in de goede
!
richting te geven.
!
We willen de leerlingen extra stimuleren om (thuis) te lezen
!
om veel leeskilometers te maken.
!
Elke week wordt een informatieve tekst op school op de
!
maandag doorgelezen en ingeoefend. Dit wordt thuis (alle
!
dagen van de week) herhaald.
!
Belangrijk bij deze oefenmethode is:
!
!
• dat dezelfde tekst meerdere keren wordt gelezen
!
• de !tekst wordt voorgelezen – samen! gelezen – en
alleen gelezen
• dat, als uw kind een woord niet meteen herkent,
het woord onmiddellijk voorgezegd wordt
• dat uw kind na het lezen te horen krijgt wat er die
dag goed is gegaan;
• dat er gepraat wordt over de tekst en de
illustraties
Zo hopen we het niveau voor technisch lezen bij uw kind
aanzienlijk te verbeteren.
!
Leesbevordering:
!
Tijdens
de week van de Poëzie konden alle klassen op 10 gedichten stemmen. De gedichten die meeste
!
stemmen
hadden vormden een klassen top 3. Vervolgens is gekeken wat de school top 3 werd. Die was best
!
verrassend:
!
Op
! de eerste plaats staat:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Op de tweede plaats is geëindigd:
!
!
!
!
!
!
!
En op de derde plaats staat:
Spelen met woorden - rijmen
Spelenderwijs kunnen kinderen veel in aanraking komen met woorden.
Het is erg leuk het rijmen van woorden als een spelletje toe te passen.
Zo kan een gesprek ook gevoerd worden in rijmvorm; alle antwoorden op een vraag
! met een rijmwoord eindigen.
moeten
Een !wedstrijdje ‘wie weet de meeste rijmwoorden’ is ook een leuke vorm.
! kan zowel met begin- als eindrijm. De bekendste is eindrijm, waarbij een woord
Rijmen
aan !het eind van de zin rijmt, Iets moeilijker is beginrijm, waarbij woorden aan het begin
van !de zin rijmen.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Leesonderzoek
Blok, H. (2011). Leeshulp 4 – 6; groepsgewijze leeshulp aan zwakke lezers
(Rapportage voor de onderwijspraktijk). Amsterdam: Lectoraat maatwerk
Uit het onderzoek kan men vaststellen Leeshulp in de vorm van begeleid hardop lezen van teksten
(RALFI teksten bijvoorbeeld) loont. Het loont met name voor de technische aspecten van het leren
lezen, namelijk de geautomatiseerde letterkennis, het lezen van woordrijtjes en het lezen van
integrale tekst. Het loont ook als het gaat om de leeshouding. Maar dat zulke leeshulp ook leidt tot
beter begrijpend lezen of tot een grotere woordenschat kan het onderzoek niet aantonen.
Groepsgewijs aangeboden leeshulp – in groepjes van drie leerlingen tegelijk – is, afgezien van niet
significante nuances, ongeveer even effectief als individueel aangeboden leeshulp.
Ook wat betreft leesplezier laten de leerlingen een gunstige ontwikkeling zien Voor de vaardigheid
in begrijpend lezen en voor woordenschat geldt dit echter niet. Op deze twee toetsen is er géén
verschil in groei tussen alleen lezen of in groepjes.
!
!
!
!
!
!
!
!
Download