tijd/ruimte diagram

advertisement
Tijd/ruimte diagram
noordelijke Maasvallei
Landschappelijke en historische ontwikkeling in het gebied Ooijen Wanssum en Well Aijen
Welkom! Zwerf mee door tijd en ruimte langs de Maas
Welkom aan het begin van een boeiende zwerftocht door de archeologische en landschappelijke
geschiedenis van de noordelijke Maasvallei. Je bent hier op exact de goede plek en het juiste moment
om mee te gaan op een reis door tijd en ruimte. Neem de tijd om het landschap te ontdekken en hoe
wij mensen daar in de loop van de tijd onze plek in gevonden hebben. Gebruik de symbolen om je een
beeld te vormen van hoe het geweest zou kunnen zijn. Zwerf mee door dit bijzondere gebied.
- Klik op de pijl hiernaast om naar het diagram te gaan
- Onder het diagram staat de routekaart, deze helpt je bij het zwerven door tijd en ruimte
- Klik op de verschillende perioden om over de ontwikkelingen te lezen
- De meest rechter groene balk is de knop om terug te gaan naar de legenda
in opdracht van
Gerealiseerd door
›
Legenda
Tijd/ruimte diagram noordelijke Maasvallei
Landschappelijke elementen
Landschappelijke en historische ontwikkeling in het gebied Ooijen Wanssum en Well Aijen
Koud klimaat
Zandgebied
Maasterras
Maasdalbodem
Maasterras
Warm of gematigd klimaat
Maasduinen
Verdeling tussen bos en open landschap
Terrassen
Huidige tijd
Verstuivingsgebied
1950 – heden
Maasdal
Rivieractiviteit van laag naar hoog dynamisch
Oude rivierloop (als verlaging in landschap zichtbaar)
Terrasrand met hoogteverschil
Dijk
Industrieële revolutie
en wereldoorlogen
Maasduin
1850 – 1950
Middeleeuwse fase
Meanderende rivier met kronkelwaard
Vlechtende rivier
Beek
Staten en vorsten
1500 – 1850
Middeleeuwse fase
Archeologische elementen
Aangetroffen in gebied bij definitief onderzoek
Aangetroffen in gebied bij waarderend onderzoek
(Waarschijnlijk) aangetroffen in noordelijke Maasvallei
Ontginningen
en Steden
1050 – 1500
Middeleeuwse fase
Verwacht in noordelijke Maasvallei
Wonen
Donkere
Middeleeuwen
450 – 1050
Middeleeuwse fase
Basiskamp/
-nederzetting
Nederzetting,
onbepaald
Extractiekamp (kortstondige bewoning)
Wegdorp
Kampdorp
Landbouw
Celtic field/ raatakker
(omwalde akkertjes)
Akker/tuin
Veekraal/schaapskooi/veeteelt
Landbouw
Romeinen
12 v Chr. – 450 n Chr.
Romeinse Fase
Stad
Bosbouw
Dood en leven
IJzertijd
800 – 12 v Chr.
Late Bronstijd-Vroege IJzertijd
Urnenveld
Vlakgraf
Kerkhof
Grafveld,
inhumaties
Grafveld,
crematies
Crematiegraf
Grafveld,
gemengd
Grafheuvel,
crematie
Kerk
Klooster (complex)
Depot
Kapel
Visserij
IJzerwinning
Kleiwinning
Vuursteenwinning
Industrie/ nijverheid
Houtskool-/
kolenbranderij
Smelterij
Steen-/
pannenbakkerij
Vuursteenbewerking
Vuursteenimport
Pottenbakkerij
Keramiek export
Leerlooierij
Molen
Metaalbewerking/
smederij
Economie,
onbepaald
Religie
Bronstijd
2000 – 800 v Chr.
Late Bronstijd-Vroege IJzertijd
Mijnbouw
Nijverheid
Eerste boeren
5300 – 2000 v Chr.
Vroeg Holoceen tot 5000 BP
Jagers verzamelaars
8800 – 5300 v Chr.
Vroeg Holoceen
Infrastructuur
Weg
Eerste mensen
Spoor
Verdediging
35.000 – 8800 v Chr.
Late Dryas
Wal/omwalling
Versterkt huis
Motte/kasteelheuvel/
vliedberg
Legerplaats
Kasteel
Wachtpost
Scheepvaart en de rivieren
Eerste mensen
350.000 – 35.000 v Chr.
Interstadiaal
Eerste mensen
1.000.000 – 350.000 v Chr.
Pleniglaciaal
Routekaart bij tijd/ruimte diagram
•De basis: landschappen van de Maasvallei
•Het archeologische verhaal: in symbolen
•Grotere iconen: activiteiten zijn letterlijk groter van aard
•Meer iconen: meer activiteiten van dezelfde soort
•Landbouw en nijverheid/handel komen aan beide zijden van de Maas voor
in opdracht van
gerealiseerd door
Scheepvaart
Brug
Rondtrekkende
kudde dieren
Plaatsgebonden wild
Jagen
Verzamelen
Overig
Download