lessuggestie

advertisement
KWARTETTEN MET RECHTE LIJNEN
Opdracht
Hieronder staan van verschillende rechte lijnen steeds vier kaartjes. Knip de kaartjes uit en leg
ze open op tafel. Zoek vervolgens samen met je groepsgenoten de kwartetten (vier kaartjes
behorend bij dezelfde rechte lijn). Je krijgt zo acht groepen van vier kaartjes.
x
y
De formule is
yx2
De formule is
y  2x  1
De formule is
y  3x
De formule is
y  x  3
De formule is
y  2x  3
De formule is
y  3x  2
De formule is
y 3
De formule is
x3
1
2
2
1
3
0
4
-1
Buiten het boekje bij Rechte lijnen
x
y
1
3
2
6
3
9
4
12
1
x
y
1
3
2
4
3
5
4
6
Een verband tussen x en y is
x y 3
Een verband tussen x en y is
3x  y  2
Een verband tussen x en y is
2 x  y  1
De grafiek gaat door de punten
(-1, 3) en (4, 3)
De grafiek gaat door de punten
(-1, -5) en (3, 3)
De grafiek gaat door de punten
(2, 4) en (7, 9)
De grafiek gaat door de punten
(-1, 5) en (3, -7)
De grafiek gaat door de punten
(3, -2) en (3, 5)
De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 2
en snijdt de y-as op hoogte -3
De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 2
en snijdt de y-as op hoogte 1
De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 3
en snijdt de y-as op hoogte 0
Buiten het boekje bij Rechte lijnen
2
De grafiek heeft geen
richtingscoëfficiënt
en snijdt de y-as niet
De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 0
en snijdt de y-as op hoogte 3

y










y

x








x








y















y

x








x







Buiten het boekje bij Rechte lijnen





3

y











y
x








x








y















y

x








x












© 2012
Op dit werk zijn de bepalingen van Creative Commons van toepassing. Iedere gebruiker is vrij het
materiaal voor eigen, niet-commerciële doeleinden aan te passen. De rechten blijven aan de
Wageningse Methode.
Buiten het boekje bij Rechte lijnen
4
Toelichting voor de docent
Door middel van de lessuggestie “Kwartetten met discrete kansverdelingen” oefenen leerlingen met
de begrippen histogram, cumulatieve frequentieverdeling, boxplot, gemiddelde en standaardafwijking.
De spelregel is eenvoudig: leg alle kaartjes open op tafel en zoek de kwartetten (vier kaartjes
behorend bij dezelfde functie). Zonder dat leerlingen er erg in hebben oefenen ze de leerstof: ze
argumenteren, leggen relaties tussen representaties en bedenken strategieën hoe de kwartetten te
vinden.
Waar
De lessuggestie “Kwartetten met rechte lijnen” kan in onder- en bovenbouwklassen worden gebruikt.
In de onderbouw kan deze lessuggestie worden gebruikt, als leerlingen een vergelijking van een
rechte lijn kunnen opstellen. In de bovenbouw kan deze lessuggestie worden gebruikt om de kennis
over rechte lijnen weer wat op te frissen. Eventueel kunnen de 3 gevallen waarbij een verband tussen
x en y aan de orde komt worden weggelaten. Er blijven dan nog 5 kwartetten over.
Duur
Een lesuur van 50 minuten.
Hoe
Maak groepen van 3 leerlingen. Geef elke groep een A4-blad met de opdrachtbeschrijving en de
kaartjes. De leerlingen kunnen de kaartjes zelf uitknippen. Het is heel vruchtbaar om achteraf de
opdracht na te bespreken, waarbij zowel de gebruikte strategieën als een overzicht van de begrippen
aan bod komen.
Nodig
Laat de leerlingen een schaar meenemen.
Tips en variaties
 Eventueel kun je de kaartjes op zwaarder papier afdrukken en ze daarna zelf even snijden en
plastificeren. De leerlingen kunnen dan direct aan de slag en de kaartjes kunnen vaker worden
gebruikt.
 Als de leerlingen veel moeite hebben met het vinden van kwartetten, dan kunnen ook minder
kwartetten worden gebruikt. Bijvoorbeeld de 5 kwartetten zonder verband tussen x en y.
Buiten het boekje bij Rechte lijnen
5
Oplossing
De formule is
yx2
x
y

1
3
2
4
3
5
4
6
y



De grafiek gaat door de punten
(2, 4) en (7, 9)


x










De formule is
y  2x  1
De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 2
en snijdt de y-as op hoogte 1

y



Een verband tussen x en y is
2 x  y  1


x










Buiten het boekje bij Rechte lijnen
6
De formule is
y  3x
x
y

1
3
2
6
3
9
4
12
y



De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 3
en snijdt de y-as op hoogte 0


x










De formule is
y  x  3
x
y

1
2
2
1
3
0
4
-1
y



Een verband tussen x en y is
x y 3


x










Buiten het boekje bij Rechte lijnen
7
De formule is
y  2x  3
De grafiek gaat door de punten
(-1, -5) en (3, 3)

y



De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 2
en snijdt de y-as op hoogte -3


x










De formule is
y  3x  2
De grafiek gaat door de punten
(-1, 5) en (3, -7)

y



Een verband tussen x en y is
3x  y  2


x










Buiten het boekje bij Rechte lijnen
8
De formule is
y 3
De grafiek heeft richtingscoëfficiënt 0
en snijdt de y-as op hoogte 3

y



De grafiek gaat door de punten
(-1, 3) en (4, 3)


x










De grafiek heeft geen
richtingscoëfficiënt
en snijdt de y-as niet
De formule is
x3

y



De grafiek gaat door de punten
(3, -2) en (3, 5)


x










Buiten het boekje bij Rechte lijnen
9
Download