Onderzoek naar de hersenconnectiviteit bij verschillende types van

advertisement
Onderzoek naar de hersenconnectiviteit bij verschillende types van
Parkinson, gefinancierd door ‘Gabe’s foundation voor
Parkinsononderzoek’.
Griet Vervoort en Prof. Alice Nieuwboer - Departement Revalidatiewetenschappen - KU Leuven
De ziekte van Parkinson is voor elke patiënt anders; naargelang de combinatie van diverse motorische en nietmotorische problemen, onderscheidt men twee verschillende ziektetypes: een eerste type van patiënten heeft
tremor als voornaamste klacht terwijl een tweede type van patiënten meer moeilijkheden heeft met het
evenwicht en het stappen. Bovendien evolueert de ziekte ook anders en men vermoedt dat de onderliggende
mechanismen in de hersenen ook verschillend zijn.
In deze studie werden met een functionele magnetische resonantie scan (MRI) virtuele doorsneden door de
hersenen gemaakt waardoor de volledige hersenen in beeld kunnen worden gebracht. De hersengebieden die
meer actief zijn dan andere hersengebieden zullen oplichten doordat deze een verhoogde bloedtoevoer
hebben. Er zullen op eenzelfde moment meerdere hersengebieden kunnen oplichten. Wanneer dit gebeurt
bestaan er tussen deze gebieden functionele connecties.
In deze studie werden de functionele connectiviteitspatronen bestudeerd van specifieke regio’s, waarvan we
weten dat deze betrokken zijn bij de controle van motoriek en cognitie. Daarnaast werden ook de functionele
connectiviteitspatronen doorheen de hele hersenen bestudeerd.

Met dank aan de Gabe Foundation en het Bijzonder Onderzoeksfonds van de KU Leuven voor de financiële steun voor dit
onderzoek, en in het bijzonder de patiënten met de ziekte van Parkinson die aan dit onderzoek hebben meegewerkt .
Download