“Ik heb het meeste last van het onbegrip van anderen

advertisement
Gabe’s Foundation
voor Parkinsononderzoek
Gabe en Carine Moretti-Chrispeels richtten in mei
2010 aan de KU Leuven Gabe’s Foundation voor
Parkinsononderzoek op. Dit fonds komt ten goede aan
het wetenschappelijk onderzoek verricht in twee
onderzoekslabo’s aan de KU Leuven, namelijk het
Laboratorium Neuromotorische Revalidatie en het
Laboratorium voor Parkinsononderzoek.
In Vlaanderen heeft de ziekte een grote impact. Er lijden
naar schatting bijna 20.000 mensen aan de ziekte van
Parkinson en dit aantal zal verder stijgen naarmate de
vergrijzing toeneemt. De ziekte treft echter ook jongere
mensen. Wij willen ertoe bijdragen dat er meer openheid
komt over deze ingrijpende ziekte.
Een patiënt verwoordt het als:
“Ik heb het meeste
last van het onbegrip
van anderen.
Dat is erg pijnlijk.”
Gabe’s Foundation voor Parkinsononderzoek wil patiënten
een hart onder de riem steken door de wetenschap te
steunen, zodat verder gezocht kan worden naar nieuwe
behandelingswijzen. Laten we er samen iets aan doen
en blijven geloven in een betere toekomst.
Meer info: www.hetparkinsonfonds.be
Een patiënt zegt hierover:
“Nadat de diagnose van parkinson bij mij werd
gesteld, ben ik vier jaar sociaal niet actief geweest.
Ik schaamde me voor het beven en voor
bewegingen die niet meer lukten.”
Gabe’s Foundation steunt het onderzoek naar de
ziekte van Parkinson dat wordt uitgevoerd door het
Laboratorium voor Parkinsononderzoek (Departement
Neurowetenschappen) en het Laboratorium voor
Neuromotorische Revalidatie (Departement Revalidatiewetenschappen) van de KU Leuven.
Het onderzoek van het Laboratorium voor Parkinsononderzoek heeft als doel de moleculaire ontstaansmechanismen van de ziekte van Parkinson te ontrafelen.
Bij mensen met de ziekte van Parkinson sterven
bepaalde groepen zenuwcellen in de hersenen af.
In sommige families met de ziekte van Parkinson wordt
de aandoening veroorzaakt door erfelijke mutaties
die bijvoorbeeld de functie van het eiwit Parkine in
zenuwcellen verstoren. Goed functionerend Parkine is
dus noodzakelijk om te voorkomen dat mensen de
ziekte ontwikkelen.
Dit onderzoek probeert de mechanismen te begrijpen
waardoor dergelijke mutaties zenuwcellen ziek maken.
Dit kan leiden tot de identificatie van nieuwe doelwitten
voor therapie om de ziekte van Parkinson af te remmen.
Het onderzoek van het Laboratorium Neuromotorische Revalidatie gaat na hoe de aantasting
van de diepe hersenkernen door parkinson het
gangpatroon en de beweging van de bovenste
ledematen beïnvloedt. Met behulp van het meten
van bewegingsafwijkingen, balansverstoringen en
beeldvorming van de hersenen krijgen we steeds
beter inzicht in de ontstaansmechanismen van die
bewegingsstoornissen. Freezing-episodes hebben
daarbij onze bijzondere interesse omdat ze gepaard
gaan met evenwichtsverlies en vallen. Ook
kan freezing bewegingen
zoals knopen toedoen of
schrijven beïnvloeden.
Naast de verkregen inzichten in de typische
bewegingsproblemen van de ziekte wordt ook
onderzocht of we met intensief motorisch leren een
impact kunnen hebben op de ziekte en welk type
van oefening het meest effectief is. Dit onderzoek
heeft dan ook een directe weerslag op het verfijnen
van revalidatiemethoden voor de ziekte van Parkinson.
Meer info:
www.gbiomed.kuleuven.be/english/research/
50000743/nrrg1/nr.htm
LEUVENS
UNIVERSITEITSFONDS
Minderbroedersstraat 5 bus 5020
3000 LEUVEN, België
De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door het
afsterven van zenuwcellen in de diepe hersenkernen.
Waarom deze zenuwcellen afsterven, is nog niet goed
begrepen. De ziekte begint gemiddeld rond 55-60 jaar,
maar is soms al op veel jongere leeftijd aanwezig.
De snelheid waarmee de ziekte voortschrijdt, verschilt
sterk van patiënt tot patiënt.
Het best gekende symptoom is beven, maar ook
algemene traagheid van bewegen en spierstijfheid zijn
zeer typisch. In de beginfase van de ziekte wordt
meestal slechts één lichaamshelft aangetast. Later
breiden de symptomen zich uit en kunnen er vaak
belangrijke gang- en evenwichtsmoeilijkheden ontstaan
zoals bijvoorbeeld het optreden van gangblokkades of
‘freezing’. Hierbij valt het stappen plots onvrijwillig stil.
Als een freezing-episode zich voordoet in het openbaar,
wordt bovendien vaak met onbegrip gereageerd
waardoor patiënten zich schamen en geneigd zijn om
minder het huis te verlaten.
Het wordt steeds duidelijker dat de ziekte van Parkinson
naast bewegingsproblemen ook niet-motorische
symptomen kan veroorzaken. Vaak gaat de ziekte
namelijk gepaard met reukverlies, slaapproblemen,
constipatie, depressie en mentale veranderingen.
Steun het wetenschappelijk
onderzoek naar parkinson
Gabe’s Foundation
voor Parkinsononderzoek
U kan Gabe’s Foundation voor Parkinsononderzoek
steunen met een gift op de rekening van de
KU Leuven met IBAN-nummer BE45 7340 1941 7789
en BIC-code: KREDBEBB met vermelding van de
gestructureerde mededeling 400/0011/51006. Voor
giften vanaf 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal
attest van de KU Leuven. Deze attesten zijn ook
erkend in Nederland.
Doorbreek
het taboe
Lanceer ter gelegenheid van uw feest
of activiteit een oproep tot schenken
voor Het Parkinsonfonds.
Met een unieke referentie kan u achteraf
nagaan hoeveel uw actie heeft opgeleverd.
TIP
Meer info over schenkingen:
■
LEUVENS UNIVERSITEITSFONDS
Mevr. Isabel Penne
Minderbroedersstraat 5 bus 5020
3000 Leuven
[email protected]
www.kuleuven.be/mecenaat
v.u.: Isabel Penne, Minderbroedersstraat 5, 3000 Leuven
Parkinson, meer dan beven alleen
Steun het
wetenschappelijk
onderzoek naar
parkinson van
de KU Leuven
Download