Een innige verbintenis

advertisement
Congres polikliniek en kenniscentrum hiv en psychische klachten
Een innige verbintenis
33 jaar polikliniek en 11 jaar kenniscentrum
30 juni 2016 Amstelzaal VUmc Amsterdam
Het behandelteam hiv en psychische klachten van GGZ inGeest bestaat 33 jaar en het kenniscentrum
bestaat 11 jaar. Met het congres Een innige verbintenis geven wij een overzicht van de meeste recente
inzichten op het gebied van hiv en psychische klachten.
De inhoud speelt in op de actualiteit en geeft handvatten voor de herkenning en behandeling van
psychische klachten voor verschillende professionals.
Psychische klachten komen vaak voor bij hiv-positieve patiënten. Wel 50 tot 70% van hen heeft ergens in
het beloop van de infectie psychische symptomen. Het niet herkennen en behandelen van psychische
klachten kan (grote) gevolgen hebben voor de medicatietrouw van antivirale en andere medicatie, de
behandelrelatie met arts en ziekenhuis en geeft grotere kans op onveilige seks.
Sinds 2015 heeft de polikliniek en het kenniscentrum hiv en psychische klachten het TOPGGz-keurmerk.
Programma
Voorzitter Annemiek Schadé
09.15-10.00 uur
Ontvangst, inschrijving en koffie/thee
10.00-10.15 uur
Introductie en welkom
10.15-10.45 uur
Een innige verbintenis: assertiviteit en herstel van psychische klachten bij hiv
Marieke Been
10.45-11.15 uur
Psychische bijwerkingen van moderne hiv en hepatitis c-medicatie: fact or
fiction?
David Burger
11.15-11.45 uur Koffie/thee
11.45-12.45 uur
Een somatiserende patiënt met hiv: voorbeelden uit de praktijk
Edgar Peters
12.45-13.30 uur Wel of niet tussen de oren? Een bredere kijk op lichamelijke klachten bij hiv
Guus Eeckhout
13.30-14.00 uur Lunch
13.30-14.00 uur Tina en chemsex. Psychische klachten bij crystal-methgebruik
Leon Knoops
14.00-15.00 uur Hiv-gerelateerde cognitieve stoornissen. Zorgen om en voor de hersenen;
de situatie anno 2016
Judith Schouten
Neuropsychologisch onderzoek bij hiv: wat kunnen we meten?
Sigfried Schouws
15.00-15.30 uur Koffie/thee
15.30-16.0 ur
Een innige verbintenis: is de relatie tussen hiv en psychische klachten
wetenschappelijk aantoonbaar?
Annemiek Schadé
16.00-16.30 uur Psychische factoren van invloed op therapietrouw bij hiv-positieve migranten?
Nadine Bassant
16.30 uur
Afsluiting en borrel
Sprekers en voorzitters
Nadine Bassant, MANP, verpleegkundig specialist Polikliniek Infectieziekten Erasmus MC
Marieke Been, senior sociaal-psychiatrisch verpleegkundige polikliniek en kenniscentrum hiv en
psychische klachten GGZ inGeest
dr. Annette Boenink, psychiater. hoofd Psychiatrisch Consultatieve Dienst VUmc en directeur
behandelzaken acute en poliklinische psychiatrie GGZ inGeest
prof. dr. David Burger, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog en hoogleraar klinische farmacie
Radboudumc
drs. Guus Eeckhout, psychiater, polikliniek ziekenhuispsychiatrie VUmc
Leon Knoops, veldwerker-onderzoeker. Mainline, Amsterdam
dr. Edgar Peters, internist-infectioloog. VUmc
dr. Annemiek Schadé, psychiater-programmaleider polikliniek en kenniscentrum hiv en psychische
klachten GGZ inGeest en psychiater-opleider VUmc
dr. Sigfried Schouws, klinisch neuropsycholoog polikliniek ouderen Amsterdam Zuid GGZ inGeest
drs. Judith Schouten, in opleiding tot neuroloog (AMC), onderzoeker AGEhIV Cohort Study, AMC
Doelgroep
Dit symposium is voor verpleegkundig consulenten hiv, internisten, psychiaters, seksuologen, klinisch
psychologen, GZ-psychologen psychotherapeuten, huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk
werkers.
Datum, locatie en kosten
donderdag 30 juni 2016, 09.15 - 17.00 uur
Amstelzaal VUmc , De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
inschrijfgeld 150 euro, inclusief administratiekosten, koffie/thee, lunch en borrel
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:
• Nederlandse Internisten Vereniging
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
• Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
• NIP-eerstelijnspsychologie NIP
• FGzPT
• Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
• Verpleegkundig Specialisten Register
• Nederlands Huisartsen Genootschap
Wijze van inschrijving
U kunt zich online inschrijven via www.vumc.nl/30junicongres
Betaling is mogelijk via iDEAL.
Indien u voor accreditatie in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u vriendelijk uw BIG-nummer in te
vullen.
Deelnemers krijgen automatisch een bevestiging van inschrijving per e-mail.
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden voor 31 mei 2016. Er wordt € 35,- aan
administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Inschrijving en betaling
Inhoudelijk contact
Neem voor vragen over uw inschrijving en
Neem voor vragen over de inhoud van het
betaling telefonisch contact op met ons secretariaat
symposium contact op met Annemiek Schadé
T (020) 444 8444
T (020) 788 5000
E [email protected]
Download