Nieuws uit de regio Fryslân

advertisement
Nieuws uit de regio
Fryslân
STADSE WATEREN MIDDEN IN DE NATUUR
de verbinding met het Van Harinxmakanaal breed is opgezet, trekt de vis volop
de wielen op. De wielen zijn het beste
vanuit de boot te bevissen. Je kunt er
prima op de ouderwetse manier met de
pen snoekbaarzen. De beste vangsten
worden gemaakt tegen de rand van
de vaargeul naar het aquaduct en de
grens met het Van Harinxmakanaal.
Voor de kantvisserij zijn de mogelijkheden beperkt. Op de kopse kanten van
de woonwijken Skûtesan en Moleplaat
liggen de beste kantstekken. Vanaf de
kant is de vaargeul redelijk goed aan te
werpen. Hier is vooral het feedervissen
populair. Tegenover de Pitch en Put liggen twee aanlegsteigers die ook prima
te gebruiken zijn voor het vissen. Vooral
met een oostenwind is het daar goed
vissen.
TEARNSER WIELEN
Een goede visstek in de Himpenser Wielen is
de rand van de vaargeul naar het aquaduct.
In de naaste omgeving van onze provinciehoofdstad liggen enkele hele
fraaie viswateren waar het goed toeven is – en waar ook een aardig visje
is te vangen. Richard Groenewold sportvisser en bestuurslid van HSV
Leeuwarden, laat zien wat sportvissers kunnen beleven in en rond de wijk
Zuiderburen in Leeuwarden.
Zuiderburen is een jonge wijk van
Leeuwarden. Dit is niet de eerste plek
die bij je opkomt als je op zoek gaat
naar vismogelijkheden. De wijk grenst
aan de noord- en oostzijde aan het
Van Harinxmakanaal. Ten westen
van de wijk ligt de toegangsweg naar
Leeuwarden: de Drachtsterweg. Ten
zuiden van de wijk ligt de Rijksweg 31.
Daarmee is de wijk goed bereikbaar.
Zuiderburen is vrij ruimtelijk opgezet.
Groen is ruimschoots aanwezig, zodat
de visser zich snel midden in de natuur
waant langs de oever van het viswater
in en rond de wijk. Het Van Harinxmakanaal dat de wijk aan de noord- en
oostzijde insluit is een typisch scheepvaartkanaal met volop goede stekken voor alle vormen van visserij. De
32
snoekbaarsvisserij vanuit de boot is
er erg populair. Verderop ligt er aan
de noordzijde van de wijk een prachtig
wedstrijdparcours waar met de vaste
stok prima wordt gevangen.
HIMPENSER WIELEN
Aan de oostzijde van de wijk is een
groot stuk grond afgegraven tot een
diepte van ongeveer drie meter. Hier zijn
de Himpenser Wielen ontstaan. Vanaf
het Van Harinxmakanaal kan de recreatievaart via een vaargeul de staande
mastroute naar Grou volgen. Doordat
Via de trailerhelling bij De Houn kun je bijna overal in Zuiderburen komen.
Wanneer je over de Drachtsterweg naar
Leeuwarden rijdt, heb je zicht op de
Tearnser Wielen. Dit prachtige meer is
echt een topwater voor allerlei vormen
van sportvissen. Langs het weggetje
De Houn is een openbare trailerhelling
aangelegd die zeer druk wordt bezocht.
Dit is niet zonder reden. De trailerhelling
geeft toegang tot een groot areaal zeer
geschikt viswater. Vooral het slepen met
groot kunstaas is hier erg populair. Maar
ook de witvissers treffen hier een topwater. Vanaf de Himpenserdijk lopen diverse
bebouwde stukken als een landtong het
water in. Alle kopse kanten zijn uitstekende visstekken. Naast blankvoorn is hier
ook zware brasem en karper te vangen.
Het water is gemiddeld twee meter diep.
Aan de zuidzijde liggen ondiepe stroken
waar roofvis vooral in de avond graag
op speldaas jaagt. Op rustige avonden
kan het hier kolken van de jagende vis.
De stroken zijn vanaf de boot goed te
bevissen. Vanaf de kant is een waadpak
erg handig omdat lange stukken van de
oever zijn begroeid met riet.
ALV HSV
Leeuwarden
Algemene ledenvergadering HSV
Leeuwarden
donderdag 16 mei, 19.30 uur
zalencentrum Pryas, Leeuwarden
zie www.hsv-leeuwarden.nl
KLEINE VAARTEN
Door de bebouwing in combinatie met
veel water, zijn er binnen de wijk allerlei
kleine vaarten ontstaan. Deze staan in
verbinding met de Wielen of het Van
Harinxmakanaal. Niet iedere vaart is
even gemakkelijk bereikbaar, maar bij
het gros van deze vaarten kun je goed
met de auto komen. De visstand in de
kanaaltjes is uitstekend. Grote snoeken,
snoekbaars en veel blankvoorn migreren
tussen de verschillende kanaaltjes. In de
winter kun je hier in de beschutting van
de huizen nog prima uit de voeten wanneer het vriest. De vaarten zijn vanaf de
Wielen, en dus ook vanaf de trailerhelling, snel en goed bereikbaar. Het slepen
met kunstaas kan hier geweldige vangsten opleveren. Houd bij deze visserij
echter wel rekening met de bewoners
die vaak in alle vroegte al sportvissers
langs hun tuin zien varen.
In de kleine vaarten tref je een zeer
goed blankvoornbestand aan. Die laten
zich vooral in het vroege voorjaar en
najaar goed vangen. Naast de blankvoorn is een uitstekend bestand aan
Een groot aantal vaarten biedt volop mogelijkheden voor alle typen visserijen.
snoek, baars en snoekbaars aanwezig.
Genoemde soorten zijn ook te vinden op
de Himpenser en Tearnser Wielen. Deze
wateren bevatten bovendien winde,
karper, zware brasem en aal. De Karper
Sportvisserij Nederland (De KSN) heeft
in het kader van de SpiegelKarperProjecten een mooie hoeveelheid spiegeltjes
uitgezet in de wijk. Deze vissen hebben
inmiddels een serieuze afmeting en kunnen voor prachtige sport zorgen.
BEZOEK WAARD
Zuiderburen is zeker een bezoek waard.
Door de verschillende mogelijkheden
kan er met elk weer worden gevist. Alle
wateren zijn goed bereikbaar en met een
boot kun je bijna overal terecht. Vergeet
tijdens het vissen niet om ook eens
omhoog te kijken. Grote kans dat één
van de veelvuldig aanwezige kiekendieven je nauwlettend in de gaten houdt.
RECTIFICATIE
In de vorige regio-editie van
Hét Visblad is in het artikel over
de opruimactie bij de vissteigers
in Kootstertille de indruk gewekt
alsof de organisatie van de
Tille Survival geen boodschap had
aan de aangetroffen vervuiling. Dit
is geenszins het geval. Er valt de
organisatie van de Tille ­Survival
niets te verwijten. Net als de
sportvissers, doen ook zij hun
uiterste best om na afloop van hun
activiteiten de omgeving schoon
achter te laten.
05/13 www.hetvisblad.nl
33
Download