Mogelijkheden voor jongeren bij de GZB

advertisement
NAAR ZONDAGSSCHOOL IN EEN
SLOPPENWIJK
Zondagsscholenactie 2017-2018
voor kinderen in Kenia
Kawangware is een van de vele sloppenwijken rond
Nairobi, de hoofdstad van Kenia.
De wijk, met zo’n 200.000 inwoners, lijkt te worden geregeerd
door criminaliteit, armoede, geweld en drugs.
Er is nauwelijks schoon drinkwater beschikbaar en veel mensen
leven met HIV/aids.
Mensen wonen in zelfgemaakte golfplaten huisjes. Gezinnen
delen samen 1 ruimte waar ze wonen, slapen en koken.
Schapen en geiten zoeken tussen het vuilnis naar eten.
Kinderen in deze wijk groeien op in armoede, gaan vaak niet
naar school en hebben weinig hoop voor de toekomst.
Midden in de wijk staat een kerk van de Hervormde Kerk van OostAfrika, de RCEA. In deze drukke sloppenwijk een oase van hoop.
Iedereen is er welkom!
Er is met name oog voor de vele kinderen in de sloppenwijk.
De gemeenteleden zijn arm, maar bereid om te delen. Kinderen vinden er een
veilige plek waar ze liefde en aandacht ontvangen.
Iedere dag krijgen ze een gezonde maaltijd en spelen ze op het terrein van de
kerk.
Op zondag zijn ze welkom op de zondagsschool. Er is ook een kinderopvang,
een kleuterschool en een gedeeltelijke bassischool.
De kerk wil de kinderen nieuwe hoop en een betere toekomst geven en de
liefde van Jezus Christus verspreiden, juist in deze wijk!
Er is echter veel te weinig ruimte voor alle activiteiten die er plaatsvinden voor de
kinderen.
Met hulp van de zondagsscholenbond zullen er extra klaslokalen worden
gebouwd.
Wat zal het een zegen voor de kinderen en hun ouders zijn als er straks een
gebouw staat waar volop ruimte voor hen is. Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
‘Naar zondagsschool in een sloppenwijk ’
is een project van de GZB.
Zie voor meer informatie over
het werk van de GZB: www.gzb.nl
Download