Janet van Middendorp is uitgezonden naar Zuid-Soedan

advertisement
Driebergen, maart 2014
Zending wereldwijd
Harambee: zorg dat je niet ontbreekt
Jaap en Coby van der Ham werken sinds vorig jaar in een voedselzekerheidsproject in het
droge noorden van Kenia. Jaren geleden hebben zij ook al in dit land gewerkt. Jaap en Coby
gunnen ons een kijkje in de Keniaanse gewoonten en gebruiken.
“Omzien naar je naaste, hoe is dat georganiseerd in Kenia? Hierover hadden we zomaar een
spontaan gesprek met Catherine, moeder van vier kinderen, laag inkomen.
Elkaar ondersteunen is in Kenia vooral hard nodig bij een trouwerij of begrafenis, om schoolgeld voor
de kinderen te kunnen betalen en natuurlijk bij problemen als ziekte of werkloosheid.
In dit soort gevallen komen familieleden en/of gemeenteleden bij elkaar om te kijken hoe ze de
hulpbehoevende samen kunnen steunen. Dit heet: harambee (‘laten we het samen doen’). Mensen
geven naar vermogen. Er wordt goed rekening gehouden met ieders draagkracht. Omdat men zich
realiseert dat je zelf ook een keer aan de beurt kunt komen, doet bijna iedereen mee.
Mensen die nooit meedoen met een harambee, hebben inderdaad een probleem als ze in
moeilijkheden komen. Hierover vertelde Catherine een mooi verhaal. Het ging over een man die nooit
meedeed als hem wat werd gevraagd. Op een dag werd zijn vrouw ziek. Er kwam geen hulp, iedereen
zweeg. Toen het echt moeilijk voor deze man begon te worden, hield men toch stilletjes een
harambee en men bracht de man het geld. Hij was bijzonder verrast en voelde zich schuldig, maar
was heel dankbaar. Daarna ontbrak hij nooit meer bij een harambee.”
Op de hoogte blijven van het werk van Jaap en Coby van der Ham? Kijk op www.teruginafrika.nl.
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 60 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Indonesië tot Kenia. Zij
werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor
meer informatie: gzb.nl.
Driebergen, maart 2014
Zending Wereldwijd
“Hier boven komen ze nooit…”
Jan-Maarten en Ineke Goedhart werken als gemeentestichters in Lima, Peru. Hun gemeente
staat in een arme wijk van de stad. Een tijdje geleden is Jan-Maarten samen met een aantal
gemeenteleden een onbereikt deel van de wijk ingegaan om te kijken wat zij voor de inwoners
kunnen betekenen.
“De buurt is tegen een steile helling gebouwd. Met de auto kun je hier niet komen, er zijn alleen heel
lange betonnen trappen. Op een gegeven moment houden de trappen op, maar zijn er nog wel
huisjes en hutjes van triplex, golfplaten, plastic en karton. Er is één kraan voor alle huisjes en er is
geen riolering. Hierboven is het ‘s winters vaak koud door de hoge luchtvochtigheid en ‘s zomers is
het er vaak ondraaglijk heet, als de zon de hele dag op de golfplaten en het plastic brandt.
We raken in gesprek met mensen en vragen onder andere aan ouders of zij hun kinderen willen laten
deelnemen aan huiswerkbegeleiding dat de kerk aanbiedt. Dit is goed voor hun ontwikkeling. Veel
ouders reageren positief. Het is in Flor de Amancaes te merken dat veel kerken en hulporganisaties
dit deel van Lima links laten liggen. Ik word geraakt door wat één van de moeders zegt: “Hierboven
komen ze nooit.”
Opnieuw wordt me duidelijk hoe belangrijk het is dat wij naar de mensen toegaan. Hen opzoeken
waar ze zijn, een relatie opbouwen. Ook als dat betekent dat we de lange trappen op moeten. Tijd
nemen om hen op te zoeken, iets van hun leven te delen. Gewoon zoals Jezus het ons heeft
voorgedaan.”
Jan-Maarten en Ineke Goedhart schrijven regelmatig op hun weblog op www.familiegoedhart.nl.
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 60 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Indonesië tot Kenia. Zij
werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor
meer informatie: gzb.nl.
Driebergen, maart 2014
Zending Wereldwijd
Vergeet Syrië niet!
GZB-landencoördinator Arie van der Poel bracht begin dit jaar een bezoek aan Libanon. Daar
bezocht hij Syrische vluchtelingen en sprak hij tijdens een conferentie met Syrische
predikanten.
Wat heb je in Libanon gezien?
“Berooide, ontwortelde en aangeslagen mensen. Getraumatiseerd ook. Sommigen wonen in
vluchtelingenkampen, anderen in kleine, bedompte kamertjes in de hoofdstad Beiroet. Ik heb
aangrijpende verhalen gehoord van mensen die een goede baan hadden en nu in grote armoede en
zonder perspectief leven. Ik heb ook de spanning in de samenleving gevoeld. In Libanon wonen vier
miljoen mensen, daar zijn nu een miljoen vluchtelingen bij gekomen. Christenen, als minderheid,
hebben het extra zwaar.”
Je hebt een aantal Syrische predikanten gesproken, wat zeiden ze?
“Het viel me op hoe hoopvol ze zijn. Ze zitten niet bij de pakken neer, maar kijken hoe ze van
betekenis kunnen zijn. Hun geloofsvertrouwen is groot, ook onder de huidige omstandigheden blijven
ze op Jezus zien. Dat is ook hun enige perspectief. Tijdens de conferentie hadden we telefonisch
contact met een predikant uit Aleppo. Hij is ingesloten in zijn stad en kon er dus niet bij zijn.
Aangrijpend om juist uit zijn mond te horen: ‘Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn’.”
Wat is jouw oproep aan mensen in Nederland?
“Blijf voor de mensen in Syrië bidden, zeker ook voor de christenen die het extra moeilijk hebben.
Steun de kerken ook in hun hulp aan vluchtelingen. Ik heb gezien hoe druk ze hiermee zijn en hoe
bemoedigend het voor ze is te weten dat er christenen in andere landen met hen meeleven. Gebed en
financiële steun is onmisbaar.”
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL18INGB0000076035 t.n.v. Luisterend Dienen in Utrecht
o.v.v. Noodhulp Syrië. Luisterend Dienen, het diaconale programma van de GZB en de PKN, werkt
samen met een aantal Libanese en Syrische kerken.
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 60 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Indonesië tot Kenia. Zij
werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor
meer informatie: gzb.nl.
Driebergen, maart 2014
Zending wereldwijd
Een feestelijke dag
David en Grea van der Lee zijn gemeentestichters in het noordoosten van Thailand. In dit
gebied, Isaan, wonen nog maar weinig christenen.
David en Grea: “Afgelopen zondag was een feestelijke dag. Zes mensen die christen waren
geworden, werden gedoopt.
Het blijft bijzonder om zo dicht betrokken te zijn bij Gods werk in de harten van mensen. Een jaar
geleden hadden deze mensen nog nooit van Jezus gehoord. Door middel van huis-aanhuisevangelisatie en persoonlijk contact hebben we ze leren kennen en het Goede Nieuws met hen
kunnen delen. In hun getuigenis gaven ze zelf ook aan dat God hun leven heeft veranderd. Een man
zei: ‘Sinds ik Jezus ken is mijn gedrag veranderd. Eerst was ik altijd boos en verdrietig, maar nu heb ik
rust en vrede. Het voelt alsof ik een groot cadeau heb gekregen.’”
Wilt u bidden voor het zendingswerk in Thailand?
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 60 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Indonesië tot Kenia. Zij
werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor
meer informatie: gzb.nl.
Driebergen, maart 2014
Zending wereldwijd
Geloven gaat verder
Om het zendingswerk goed voor het voetlicht te brengen, gaat de GZB de komende jaren met
thema’s werken. Het eerste jaarthema, dat dit jaar van start gaat, is: Geloven gaat verder.
Norbet is 39 jaar. Hij is predikant in Malawi. Zijn ‘werkterrein’ is de afgelopen tijd gegroeid van 14 naar
17 gemeenten. In Malawi is dit geen uitzondering. Het aantal christenen is de afgelopen decennia zo
hard gestegen en er zijn zoveel gemeenten bijgekomen, dat er bij lange na niet voor elke gemeente
een predikant is.
Natuurlijk kan zo’n predikant op zondag maar op één plaats tegelijk zijn. Voor pastoraat, kringen en
andere activiteiten doordeweeks geldt hetzelfde. Dat betekent dat ouderlingen en andere
gemeenteleden zijn taken moeten overnemen. De GZB heeft zendingswerkers naar Malawi
uitgezonden om deze mensen hierin te ondersteunen. Zij hebben trainingen ontwikkeld die antwoord
geven op vragen als: hoe maak ik een preek, hoe voer ik een pastoraal gesprek of wat heeft een
gemeente nodig aan leiderschap? Kortom: wat is een sterke gemeente en hoe kan zo’n gemeente er
zijn voor anderen?
Om de hele gemeente bij deze vragen te betrekken wordt gebruik gemaakt van de methode
‘storytelling dialogue’, of zoals sommigen het ook wel noemen: ‘holy conversation’. Met deze methode
zoeken gemeenteleden met elkaar in de Bijbel naar antwoorden op vragen uit het dagelijkse leven.
Een leider van de jongerengroepen uit de gemeente van Norbet zegt: “Voorheen gaven we de
jongeren alleen een boodschap mee, maar nu doet de hele groep bijbelstudie en wordt er een visie
met elkaar gedeeld.” In alle onderdelen van het gemeentewerk, bijvoorbeeld evangelisatie, vrouwenen mannenvereniging of pastoraal werk, wordt op deze manier met elkaar gewerkt.
De trainingen hebben gemeenteleden ook geholpen om meer oog te hebben voor problemen waar
mensen mee zitten en voor pastorale zorg. Mensen helpen elkaar waardoor steeds meer mensen
naar de kerk toekomen die er vroeger niet waren. Er worden zelfs nieuwe gemeenten gesticht.
Meer info over het thema Geloven gaat verder staat vanaf juni op gzb.nl.
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 60 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Indonesië tot Kenia. Zij
werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor
meer informatie: gzb.nl.
Download