Janet van Middendorp is uitgezonden naar Zuid-Soedan

advertisement
Driebergen, maart 2013
Zending wereldwijd
Hyena in de spagaat
Jaap en Mirjam Haasnoot wonen in Kajo-Keji, Zuid-Soedan. Zij rusten kerkleiders toe voor hun
taak in de gemeenten. Jaap geeft theologisch onderwijs en Mirjam geeft Engels. Als studenten
die taal beter beheersen, kunnen ze hun studieboeken beter gebruiken. Jaap geeft studenten
ook tips voor hun preek.
Jaap: “Vaak beginnen voorgangers hun preek hier met te vertellen wie de auteur van het bijbelboek is
en wanneer hij leefde. Niet zo aansprekend dus. Ik heb tijdens mijn preeklessen geprobeerd hier iets
aan te veranderen. En het is heel leuk als je dan een student hoort preken die dat heeft opgepakt.
Laatst preekte Kwanyi Henry Peter tijdens de wekelijkse avondmaalsdienst op de opleiding. Zijn tekst
was Jozua 24:14-15 (‘Kiest u heden, wien gij dienen zult’) en hij begon de preek met dit verhaal: “Kies
niet zoals hyena deed! Hyena had honger. Toen hij op een kruispunt kwam, rook hij aan de ene kant
vis. Die wilde hij wel hebben. Maar aan de andere kant rook hij rottend vlees en dat vond hij ook wel
heel smakelijk! Hij kon niet kiezen, hij wilde het allebei. Daarom zette hij zijn ene poot in de richting
van de vis en zijn andere poot in de richting van het vlees. Hij rekte zich zó ver naar beide kanten uit
dat hij in tweeën scheurde en stierf. We kunnen niet én de Heere God dienen én tegelijkertijd de
afgoden van onze voorouders! Deze tekst in het boek Jozua daagt ons uit om alleen God helemaal te
vertrouwen.”
Wilt u meer lezen over het werk van Jaap en Mirjam Haasnoot in Zuid-Soedan? Kijk dan eens op
www.jaap-haasnoot.nl.
U kunt de studenten van Jaap en Mirjam ook steunen. Zuid-Soedan is een van de armste landen ter
wereld. Veel studenten hebben niet genoeg geld om hun opleiding te betalen. Daarom geeft de GZB
aan tien van hen een studiebeurs. Doet u mee? Maak dan een gift over op rekeningnummer
69.07.62.445 o.v.v. ‘project SS.1.005’. Hartelijk dank!
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken
bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer
informatie: www.gzb.nl.
Driebergen, maart 2013
Zending wereldwijd
Studeren bij het licht van het toilet
Ds. Willem-Henri den Hartog is docent op het Namibian Evangelical Theological Seminary
(NETS) in Windhoek, de hoofdstad van het Zuid-Afrikaanse land Namibië. Ook coördineert hij
theologisch afstandsonderwijs, onder andere in verschillende gevangenissen. Een
kennismaking met een van de studenten.
“In 2005 werd Kambauh (36) uit Namibië veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op
zijn broer. In de gevangenis hoorde hij dat het NETS een cursus aanbood en dat er kerkdiensten
werden georganiseerd voor gevangenen. Bij beide sloot hij zich aan. De gevangenis was de plek waar
Kambauh voor het eerst de Bijbel ging lezen. “Al deze dingen droegen ertoe bij dat ik in 2006 Jezus
Christus als mijn verlosser accepteerde”, vertelt hij. Vanaf nu wilde hij iedereen over Jezus vertellen.
Kambauh werd een belangrijk instrument voor een opwekking in de Oluno-gevangenis in het noorden
van Namibië. Hij gaf bijbelcursussen en leidde de kerkdiensten. De studiezin werd er niet minder om.
Elke nacht werkte Kambauh aan zijn NETS-cursussen, bij het licht van het toilet. “Kerkgeschiedenis
vond ik het interessantste vak” zegt hij. “Ik zag dat Luther en Wesley deden wat Jezus leert in de
Bijbel.” Wat Kambauh ook leerde is dat je man van één vrouw moet zijn. “Ik nam me in de gevangenis
al voor dat, als ik ooit vrij zou komen, ik zou trouwen met Martha, de vrouw met wie ik al twee
kinderen had.” Die vrijheid kwam eerder dan verwacht. In maart 2012 diende het hoger beroep.
Kambauh en veel vrienden hadden zich biddend voorbereid op dit proces. Kambauh kon geen
advocaat betalen en besloot Jezus Christus als zijn advocaat te nemen. De officier van Justitie had
zich niet voorbereid en kon niets tegen Kambauhs verdediging inbrengen. Kambauh werd
vrijgesproken. Nog steeds was er die roeping. De Anglicaanse kerk accepteerde Kambauh als
theologiestudent en zond hem naar het NETS voor een voltijdsstudie. “Mijn verlangen is om bij het
NETS te worden toegerust om zo zondaren te vertellen over nieuw leven dat er is in Jezus.”
Een uitgebreide versie van dit verhaal staat in het februarinummer van Alle Volken, het informatieblad
van de GZB. Het thema van dit nummer is: God verandert mensen. Er staan ook verhalen in over hoe
God mensen in Mexico, Japan, Zuid-Soedan, Zuidoost-Azië en Peru heeft veranderd. Wilt u Alle
Volken ook ontvangen? Meld u dan aan als lid/donateur. Bel 0343-512444 of mail naar [email protected]
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken
bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer
informatie: www.gzb.nl.
Driebergen, maart 2013
Zending wereldwijd
Bidden om een bijzondere ontmoeting
Ds. Peter Kleinbloesem, die in april 2012 samen met zijn gezin is uitgezonden naar Lima (Peru),
is docent aan het Seminario Evangélico de Lima (SEL), een interkerkelijke
predikantenopleiding. Eén dag per week is Peter te vinden in Manchay, een krottenwijk van
Lima, waar hij waar mogelijk mensen probeert bij te staan in hun geestelijke en materiële nood.
Peter: “Sinds ongeveer een maand ben ik ook op een andere plek in Manchay bezig, zo’n tien
kilometer verderop. Die wijk heet Torres de Santa Rosa. Er wonen zo’n 120 families. Hun krotjes zijn
gebouwd tegen een steile berghelling. Ze hebben geen waterleiding en ook geen elektriciteit. Het viel
aan het begin niet mee om in contact te komen met iemand uit deze buurt. De mensen die ik aansprak
waren aardig, maar leken weinig tijd of zin te hebben in een gesprekje. Een paar weken geleden leek
het er weer op dat ik naar huis zou gaan zonder iets bereikt te hebben. Omdat ik het toch op m’n hart
had om met de mensen hier nader in contact te komen, heb ik gebeden of de Heere God iemand op
mijn pad wilde brengen die mij verder kon helpen of voor wie ik wat zou kunnen betekenen.
Bij het wegrijden zag ik dat een vrouw langs de kant van de weg mij wat wilde vragen. Toen ik bij haar
stopte, vroeg ze me of ik haar wilde helpen om boven op de berg bij haar huisje te komen. Met de
zware zak die ze bij zich had kon ze daar te voet onmogelijk komen. Even later reed ik met haar de
berg op richting haar huisje. Ik stelde mij voor en legde uit wat ik aan het doen was. Al snel bleek dat
deze vrouw, Silvia, een christin was. Ze vertelde dat ze gebeden had dat er iemand langs zou komen
om haar te helpen.
Silvia had veel vragen over de Bijbel en wilde graag een volgende keer verder praten. Toen ik een
week later terugkwam, zat Silvia samen met haar dochtertje en zoontje te lezen in de Bijbel. Al snel
kwam ze met allerlei vragen. Ze had bijvoorbeeld van iemand gehoord dat je geen Avondmaal kunt
houden als je een zondaar bent. We hebben het er vervolgens over gehad dat we als we Avondmaal
houden juist belijden dat we zondaren zijn, en dat we het leven buiten onszelf zoeken in de Heere
Jezus. Ze was heel blij om dat te horen. Daarna stelde zij zelf voor om met elkaar te bidden.
Binnenkort hoop ik andere mensen uit Torres de Santa Rosa uit te gaan nodigen om in het huisje van
Silvia op een doordeweekse ochtend na te denken over het Woord van God. Wilt u meebidden om
Gods zegen hierover?”
Peter en Gerdine Kleinbloesem delen hun ervaringen op hun website
www.gzb.nl/zendingswerker/peter-en-gerdine-kleinbloesem. Neem gerust eens een kijkje.
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken
bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer
informatie: www.gzb.nl.
Driebergen, maart 2013
Zending wereldwijd
Leven in mijn boze droom
Jaap en Ina Hansum wonen in Libanon waar Jaap docent is aan de Near East School of
Theology (NEST) in Beiroet. Libanon heeft momenteel te maken met een toenemende stroom
vluchtelingen uit buurland Syrië. Ina heeft enkele van hen onlangs bezocht, onder wie de
vriendinnen Fatma en Samira, die met hun kinderen in een provisorisch onderkomen
verblijven.
Ina: “Samira vertelt dat ze vier maanden geleden in haast haar huis heeft moeten verlaten. Ze werden
gewaarschuwd dat hun huizen binnen enkele minuten zouden worden gebombardeerd. Ze heeft haar
handtas gegrepen en van schrik twee verschillende schoenen aan gedaan. Die draagt ze nog steeds,
ze heeft niets anders. Fatma vertelt dat ze het moeilijk vindt dat er zelfs geen sokken zijn voor de
kinderen. “We zijn gevlucht in de zomer” zegt ze, “dus we hadden bijna niets aan. We moesten rennen
voor de bommen, en konden niets meenemen”. De hulpverleningsorganisaties verstrekken geen
kleding en daarom hebben ze alleen wat ze toen aan hadden, dunne zomerkleding dus, en een paar
dingen die mensen hun hebben gegeven. De kinderen zitten op een matras aan de kant. Ze kunnen
niet naar school, geen plaats genoeg, en mogen ook niet buiten spelen, de buren hebben er last van.
Pas als ze daarover vertellen komen er tranen bij Fatma naar boven. De kinderen deden het zo goed
op school en nu lijkt ook hun toekomst in duigen te vallen. Ook voor Samira weegt dit het zwaarst,
erger dan de voortdurende angst uit haar ‘huis’ te worden gezet en de zorg om eten en ontbrekende
kleding. “Elke morgen word ik wakker en hoop dat dit een boze droom is”, zegt Fatma, “maar dan zie
ik het gele gordijn voor de deur en weet ik dat ik in mijn boze droom leef.”
Ook verschillende NEST-studenten zijn direct betrokken bij de situatie in Syrië. Enkele van hun
verhalen zijn onder de titel ‘Wie naar de storm blijft kijken, zal niet oogsten’ terug te vinden op de
website van Jaap en Ina (www.famhansum.nl) en in het februarinummer van Alle Volken.
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken
bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer
informatie: www.gzb.nl.
Driebergen, maart 2013
Zending wereldwijd
EO in actie voor Torajakerk
Dit voorjaar voert de EO actie voor drie projecten van de Torajakerk in Indonesië: het Elimziekenhuis, het gehandicaptenwerk en het theologisch werk in de afgelegen gebieden van
Toraja. In januari was er een camerateam in Rantepao om opnames te maken. GZBzendingswerker Gert de Goeijen vertelt erover.
“Zaterdagochtend om half zeven ging het driekoppige team van de EO samen met twee artsen en drie
verpleegkundigen van het ziekenhuis naar Sarang-Sarang, een hoog in de bergen gelegen dorp, ruim
twee uur rijden van Rantepao. De weg er naar toe was bar en boos, zelfs voor de terreinwagens
waarmee we gingen.
Het moeilijk toegankelijke gebied kent nauwelijks medische hulp en de dokter had van de predikant
die daar werkt gehoord dat veel mensen hulp nodig hadden. Daarom was besloten er met een team
en een auto vol medicijnen naar toe te gaan. De mensen in de afgelegen gebieden van Toraja zijn te
arm om zelf naar het ziekenhuis te komen. Daarom zoekt het ziekenhuis hen op en geeft gratis
medicijnen.
Toen we bij de school in Sarang-Sarang - waar het spreekuur gehouden zou worden - aankwamen,
stond het al zwart van de mensen. Velen wilden onderzocht worden. In de Evangeliën lees je dikwijls
dat er allerlei zieken naar Jezus werden gebracht. Daar moest ik aan denken toen ik al die mensen,
die grote schare, zag: slechtzienden, mensen met huidziekten, ontstekingen, inwendige klachten, tbc,
moeders met baby’s, kinderen met een tumor op hun hoofd, enzovoort.
Erg mooi vond ik dat de predikant het spreekuur opende door Gods hulp te vragen voor het
ziekenhuisteam en de dorpsbewoners. In zo’n situatie begrijp je dat helemaal: Er is armoede, er is
onvoldoende goed voedsel, er zijn zoveel patiënten en medische hulp is er nauwelijks. Hier is
volkomen afhankelijkheid van God. Zo ervaren de dokters dat ook. Daarom houden ze het ook vol.
Het medisch team werkte uren onafgebroken door, patiënt na patiënt. Op de terugweg naar huis,
stonden er ook nog groepjes te wachten op hulp van de dokter. Stoppen maar weer! Onvermoeibaar
gingen dokters en verpleegkundigen weer aan de slag. ‘s Avonds om acht uur waren we weer in
Rantepao. De EO heeft bijzondere opnames gemaakt. Ze worden waarschijnlijk in mei en juni
uitgezonden. Kijken dus!”
Op de Nederland Zingt-dag (20 april) wil EO-Metterdaad geld inzamelen voor hulp aan gehandicapte
kinderen die door RBM (vrouwenbond van de Torajakerk) worden opgevangen. Voor € 10,00 per
maand krijgt een kind al hulp. Daarnaast draagt Metterdaad bij aan de bouw van een centraal centrum
waar de medewerkers worden opgeleid en waar ook een dagopvang voor kinderen komt.
De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB
heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken
bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer
informatie: www.gzb.nl.
Download