3 tesla mri faculty

advertisement
3 TESLA MRI FACULTY GIfMI
FAC – Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Inwendige ziekten – Radiologie
FAC – Psychologische en Pedagogische wetenschappen
Experimentele Psychologie
SUBJECT: Screening Vragenlijst
DATUM:
ONDERZOEKSLEIDER:
N°:
DOELEINDE:
Dit is een uitgebreide checklist die specifiek ontworpen werd om mogelijke nadelige gebeurtenissen, schade of
problemen gerelateerd aan het gebruik van een MRI systeem te vermijden. Het is zeer belangrijk dat elk individu
dit formulier invult vooraleer hij/zij de ‘magneet kamer’ binnengaat!
VRAGENLIJST:
Proefpersoon/Patiënt
Proefpersoon/Patiënt
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Gewicht
Telefoonnummer
Het hoge magnetische veld van het 3T MR systeem kan gevaarlijk zijn voor personen indien deze
bepaalde metalen, elektronische, magnetische of mechanische implantaten, apparaten of voorwerpen
hebben.
Gelieve dus op onderstaande vragen te antwoorden (omcirkel voor elke vraag ‘ja’ of ‘nee’).
Onderging u voorheen reeds chirurgie of een operatie van gelijk welke aard?
Ja/nee
Liep u ooit schade op aan het oog ten gevolge van een metalen voorwerp (bv. Metalen splinters,
Ja/nee
lichaamsvreemd voorwerp)?
Werd u ooit verwond door een metalen voorwerp of een lichaamsvreemd voorwerp (kogel,
Ja/nee
granaatscherven, enz.)?
Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent?
Ja/nee
BELANGRIJKE INSTRUCTIES:
Gelieve vooraleer de MR omgeving of de ‘magneet kamer’ te betreden alle metalen voorwerpen te
verwijderen zoals hoorapparaten, beeper, telefoon, gsm, sleutels, bril, haarspeldjes, haarrekkers, juwelen
(inclusief piercings), horloge, veiligheidsspelden, paperclips, bankkaarten, kaarten met een magnetische strip,
munten, pennen, zakmessen, nagelknipper, met metaal verstevigd schoeisel, en werktuigen. Losse metalen
voorwerpen zijn expliciet verboden in de ‘magneet kamer’ en de MR omgeving. Gelieve de MRI operator of
onderzoeker te raadplegen indien u vragen of bezorgdheden hebt VOORALEER u de magneet kamer
binnentreedt.
Aorta clips
De volgende items kunnen de Magnetische Resonantie beeldvorming verstoren.
Hebt een van de volgende items? (omcirkel bij elk item ja of nee)
Ja/nee
Cardiale pacemaker
Ja/nee
Hersen clips
Ja/nee
Bio-stimulatie toestel
Ja/nee
Aneurisma clips
Ja/nee
Neurostimulator
Ja/nee
Metalen implantaten in lichaam of hoofd
Ja/nee
Elektrodes
Ja/nee
Geïmplanteerde cardioventriculaire
Ja/nee
Veneus filter (opvangnetje om
Ja/nee
defibrilator
bloedklonters tegen te houden)
Cochleair implant
Ja/nee
Insuline of infusie pomp
Ja/nee
Metalen netachtig implant
Ja/nee
Hartklep
Ja/nee
Biomedische implantaten
Ja/nee
Shunt (spinaal of ventriculair)
Ja/nee
Magnetisch geactiveerd implantaat of
Ja/nee
Een of ander extern of intern metalen
Ja/nee
toestel
voorwerp
Elektronisch implantaat of toestel
Ja/nee
Artificieel of prothetisch lidmaat
Ja/nee
Ruggemerg stimulator
Ja/nee
Prothese
Ja/nee
Een of ander metalen fragment of
Ja/nee
Metalen platen, schroeven, pinnen,
Ja/nee
lichaamsvreemd voorwerp
krammen
IUD (spiraaltje), prikpil, pessarium
Ja/nee
Bewegingsstoornissen
Ja/nee
Granaatscherven, kogel of hagel
Ja/nee
Slikstoornissen
Ja/nee
Gebroken botten behandeld met metalen
Ja/nee
Verlamming in het gelaat
Ja/nee
staven
(facialisverlamming)
Been -of gewrichtspinnen
Ja/nee
Ademhalingsproblemen
Ja/nee
Kunstgewrichten
Ja/nee
Claustrofobie
Ja/nee
Interne pacing metalendraden
Ja/nee
Vals gebit
Ja/nee
Harrington schroeven voor scoliose
Ja/nee
Hoorapparaat
Ja/nee
Hechtingen
Ja/nee
Accessoires
Ja/nee
Vasculaire stents, filters of spiraaltjes
Ja/nee
(permanente) make-up
Ja/nee
Metalen fragmenten verwijderd uit de ogen
Ja/nee
Tatoeage
Ja/nee
Normaal kleurenzicht
Ja/nee
Niet-verwijderbare piercing
Ja/nee
Amblyopie (lui oog)/ strabisme (scheel
Ja/nee
Vermoeden zwangerschap
Ja/nee
zien)
Medicinale pleister (anticonceptie,
Ja/nee
nicotine,…)
Werkt u momenteel, of hebt u ooit gewerkt als machinist, metaalwerker of eender welk beroep
waarbij u metaal hebt geslepen?
Ja/nee
Het hoge magnetische veld van het 3T MR systeem kan temperatuurschommelingen veroorzaken bij
bepaalde personen.
Gelieve dus op onderstaande vragen te antwoorden (omcirkel voor elke vraag ja of nee).
Hebt u nu of had u in het verleden cardio-vasculaire problemen?
Ja/nee
Hebt u nu koorts?
Ja/nee
Neemt u medicatie?
Ja/nee
Indien ja, welke:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ooit voorbijgaand wazig zicht of dubbelzicht
Ja/nee
Hersenvliesontsteking (meningitis) of ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis):
Ja/nee
Ernstig hoofdtrauma (met meer dan 1 uur geheugenverlies of met schedelfracturen):
Ja/nee
Migraineaanvallen met voorafgaande aura met gevoels-, visus- of motorische verschijnselen:
Ja/nee
Gerichte neurologische amnesie (=geheugenverlies):
Ja/nee
Koortsstuipen of andere vormen van epilepsie :
Ja/nee
Voorgeschiedenis van neurologische ziekte in familie:
Ja/nee
Indien u nog mogelijks relevante informatie heeft die niet in de bovenstaande lijst aan bod kwamen, kan u deze
hier melden.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ik verklaar naar best vermogen dat de bovenstaande informatie correct is. Ik heb de volledige inhoud van dit
formulier gelezen en begrepen en heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen betreffende de informatie op
dit formulier.
Nagelezen door:
Handtekening
proefpersoon/patiënt
MRI operator:
MRI onderzoeker/andere:
Download