Mijn godsbeeld

advertisement
Hoe zie ik God?
MIJN GODSBEELD
Hoe zie ik God?
 Hoe ziet God eruit?
 Is het een persoon?
 Is de God van de christenen een andere dan
de Eeuwige van de joden en Allah van de
moslims?
 Is God een kracht die in alles aanwezig is?
 …
Mijn Weg naar geloven…
 van geloof naar twijfel …
 van twijfel naar niet-geloven…
 van niet-geloven naar onwetendheid…
 van onwetendheid naar geloven…
 met kleine stukjes en beetjes …
 heel wat puzzelstukjes…
 een puzzel die nooit af is…
Ik geloof…
niets is toeval
alles heeft betekenis
dezelfde bron
ziel is afdruk van de Grote Ziel, van God
unieke goddelijke afdruk
de wereld is goddelijk
alles is in beweging
zichtbare en onzichtbare wereld
wereld van gevoelens, mysterieuze, mystieke, ongrijpbare,
chaos, symbooltaal, geloofstaal, poëzie, muziek, innerlijke,
binnenkant, een wereld zonder tijd, het goddelijke…
 aansturende, drijvende kracht, energie aan het werk









Mijn godsbeeld…
God is de Liefde die ons met alles en
iedereen verbindt!
‘God’ in woorden?
 ’God’ moeilijk te vatten in woorden
 gedurende een aantal jaren foto’s, afbeeldingen,





beelden, teksten verzameld
een goddelijke wereld
mijn hart maakt een sprongetje
opnieuw geloven
een wereld achter deze wereld
geloof dat er meer is dan we kunnen zien…
Kijk je even mee?
Mijn godsbeeld ... in kleine stukjes
alles is in beweging
alles verandert
alleen onze ziel sterft nooit
onze ziel is een afdruk van de
Grote Ziel, van God.
 oneindigheid van het Leven
 overgang materiële wereld
naar immateriële wereld, van
binnenkant naar buitenkant
 onze ziel wordt telkens opnieuw
geboren




een spiraal…
Mijn godsbeeld … en beetjes
De wereld in beweging, yin & yang…
God is de drijvende, aansturende kracht achter
onze zichtbare wereld.
Mijn godsbeeld … puzzelstukjes
De wereld bestaat uit een binnen- en een buitenkant.
Er is meer dan we kunnen zien…
Mijn godsbeeld …
Mijn godsbeeld … een gouden randje
 18 augustus 2005
 prachtig schouwspel van de wolken
 gevoel van een goddelijke wereld
 gevoel van goddelijkheid
 gevoel van verbondenheid
 kracht om door te gaan
 achter de wolken schuilt de zon
 er is meer dan je op het eerste
zicht kan zien…
Mijn godsbeeld …
 2005
 Thailand
 befaamde
zonsondergang meest
zuidelijke punt van
Phuket
 de natuur is goddelijk…
Mijn godsbeeld …
 verschillende godsdiensten en spirituele stromingen
 God leren kennen door verschillende manifestaties:
Christendom  Jezus, Boeddhisme  Boeddha, …
Mijn godsbeeld … voetafdrukken
Op een nacht droomde ik dat ik over het strand liep, met God aan
mijn zij.
Tegen de lucht tekenden zich perioden van mijn leven af. Bij iedere
periode waren er twee paar voetafdrukken in het zand: Eén paar van
mijzelf, en het andere van God. Soms waren er twee paar
voetafdrukken, soms maar één paar.
Maar tijdens de moeilijkste momenten van mijn leven zag ik slechts
één paar voetafdrukken. Dus ik vroeg aan God: "Waarom was U er
niet toen ik U het hardst nodig had? “God antwoordde: "Daar waar
je maar één paar voetstappen ziet in het zand, dat waren momenten
dat ik je gedragen heb.”
Vertaling van ‘Footprints in the sand’ - Mary Stevenson
Mijn godsbeeld
God is de Liefde die ons met
alles en iedereen verbindt!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards