Naam:..........................................................

advertisement
Naam: …………………………………………………………………………………………………… Nr.: …………
Proef Getallenkennis - 1
Klas 6C, 09/12/04
1. Zet de volgende reeks om naar kommagetallen en rangschik van klein naar groot.
(1p.)
A = 44044
1000

B = 44%
C = 404/1000
D = 40,44%
E = 4404:100




A=..................
B=..................
C=..................
D=.................
Gerangschikt (noteer enkel de letters): .....… .....…
2. Omkring ALLE getallen die deelbaar zijn door 3.
196
7114
2106
3. Vul alle delers aan.
9136
4378
3184
.....…
........
E=..................
........
(1p.)
7188
5302
1308
5148
(1p.)
{del 106} = {............................................................................................}
4. Schrijf tweemaal één verschillend cijfer op de stippen zodat het getal dat je bekomt
deelbaar is door 9.
(1p.)
5.....4 9.....1
5. Op de voorgevel van het gemeentehuis van Menen lees je MDCCLXXXII.
Welk jaartal is dit?
(1p.)
…………………………………….
6. Welk kommagetal ligt precies in het midden tussen 17/25 en 37/5 ? Reken uit.
Teken eventueel op een getallenas.
(1p.)
Het kommagetal ...............................
Naam: ……………………………………………………………………………………………… Nr.: …………
Proef Getallenkennis - 2
Klas 6C, 09/12/04
7. Rangschik van groot naar klein. Noteer de bijhorende letter op de stippellijn.
Reken hieronder uit.
(1p.)
……………… ………………
De letters (van groot naar klein)

…………..
C
107/125



B
47/50

Op duizendsten
A
37/40
……………….
…………..
…………..
8. Schrijf als procent. Reken hiernaast uit. Opgaande deling!
Laat geen enkel cijfer vallen !
53
80
(1p.)
= ........................%
9. Kleur 12,5 % of 1/8 in het groen.
(1p.)
10. Schuif in het getal 94,258 de komma drie rangen naar rechts en trek het eerste
getal af van het nieuw bekomen getal. Welk getal bekom je?
(1p.)
………………………
11. Je vriend gooit zijn dobbelsteen. Het is een vier. Hoeveel kans maak jij om meer
te gooien? Antwoord met de eenvoudigste breuk.
(1p.)
……………………….
Naam: …………………………………………………………………………………………………… Nr.: …………
Proef Getallenkennis - 3
Klas 6C, 09/12/04
12. Schrijf in één getal: honderd en negenenveertig miljard vierhonderd
zevenentwintig miljoen zevenhonderd en achttienduizend zeshonderd en
achtennegenentig.
(Laat een beetje plaats tussen om de drie cijfers, van rechts te beginnen).
..............................................................................
(1p.)
13. Hoeveel procent korting krijg je?
(1p.)
14. Naar het middelpunt van de aarde is het ongeveer 6350 km. De vaste aardkorst is
ongeveer 2 % daarvan. Wat is de dikte van de aardkorst?
(1p.)
15. Teken een lijnstuk van 10 cm lang en noteer op de juiste plaats:
0,35
9/20
55%
16. Rangschik van klein naar groot.
4/27
...........
4/8
...........
(1p.)
(1p.)
4/15
............
4/23
4/13
.............
.............
Naam: ……………………………………………………………………………………………… Nr.: …………
Proef Getallenkennis - 4
Klas 6C, 09/12/04
17. Hoeveel is de onbekende x ?
921,56 - x = 47,12
(1p.)
x = .........................
18. Iemand heeft 13 fouten op 60. Hoeveel % heeft zij er juist?
(1p.)
Reken tot op één tiende nauwkeurig.
Ze heeft ............ ........… %.
19. Vul aan: iedere factor is een natuurlijk getal tussen 40 en 50.
(1p.)
2070 = .............. x ..............
20. Vul aan met waar (W) of onwaar (O).
(½+½p.)
Alle dertienvouden zijn even.
.................................
Het getal 71 heeft drie delers: 0, 1 en 71
.................................
Download