1:India, land van de moesson

advertisement
§1 India, land van de moesson
Reliëf
-India ligt op het driehoekige schiereiland Zuid-Azië
-Dat is een groot cultuurgebied met scherpe Natuurlijke grenzen: aan de noordkant de
Himalaya en aan de zuidkant de Indische oceaan
-Het wordt ook wel een subcontinent genoemd
-Je kunt India in 3 gebieden indelen op basis van reliëf:
1. In het noorden het hooggebergte de Himalaya ook wel ‘Het dak van de wereld’
genoemd. Op deze hoogte is eeuwige sneeuw een ijs.
2. Grenzend aan het berggebied ligt een laagvlakte met 2 grote rivieren die in de
Himalaya ontspringen: de Indus en de Ganges. Het is dichtbevolkt en vruchtbaar.
Dit komt door de slib die achtergelaten wordt door de rivieren.
3. Het midden van India bestaat uit een hoogvlakte: Het hoogland van Dekan. Het
heeft een hoogte van 400-800 meter. De hoogvlakte wordt aan de westkust
begrensd door de bergen: de West-Ghats.
Moessonregens
-Het zuidelijke deel van India ligt in de tropen.
-In het noorden van India is het ’s winters overdag nog ruim 20°.
-In India is er een droge en een natte tijd.
-Dit wordt veroorzaakt door de halfjaarlijks wisselende wind, de Moesson(=seizoen in Arabisch)
-Het ontstaan van de Moesson:
1. De regentijd valt in de zomer. Het wordt dan in India dan erg warm.
2. Door de hitte gaat de lucht stijgen
3. Het tekort boven land wordt aangevuld door lucht van zee.
-De vochtige, tropische zeewind van de Indische Oceaan heet de zuidwestmoesson.
-Vooral aan de Indiaanse westkust en in de Himalaya valt dan erg veel neerslag.
-Hier botst de aanlandige wind tegen de bergen, waardoor het gaat regenen.
-In de winter is het precies andersom. Dan waait er een noordoostwind vanaf het Aziatische
continent richting de zee. Deze aflandige wind is droog
-In het klimaatsysteem van Köppen krijgt het moessonklimaat de aanduiding: Am-klimaat
-De m staat voor moesson: De regen is geconcentreerd in de zomer en in de winter valt er
ten minste in een maand minder dan 60mm neerslag. Dit klimaat lijkt op het savanneklimaat(Aw)
-De neerslag is onbetrouwbaar: soms blijft de regen uit of valt er veel minder neerslag dan
normaal. Dit is een ramp voor de boeren.
-In het Zuidoosten begint de regentijd het vroegst en houdt de regen het langst aan. In het
noordwesten duurt de regentijd het kortst. Ook in de gebeden die in de regenschaduw van
de bergen liggen, valt weinig neerslag.
Wateroverlast
-De Indiërs zijn altijd blij met de eerste zomerse stortbuien.
-Vooral in het noordoosten zijn de neerslaghoeveelheden extreem. Soms wel 11440 mm
neerslag per jaar.
-De regen uit de bergen stroomt via de Ganges en de Brahmaputra terug naar zee
-als er teveel regenwater is, zijn er overstromingen, vooral in het deltagebied in Bangladesh.
-Elk jaar komer er grote overstromingen voor in het stroomgebied van de Ganges
Download