Klik hier voor de zondagsbrief van 28 mei 2017

advertisement
Zondagsbrief
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij [email protected]
Zondag 28 mei 2017
Bij de diensten
Vandaag gaat ds. K. van der Kamp uit Kampen voor in de dienst.
Volgende week zondag 28 mei gaat mevrouw ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld voor in de dienst.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw M. Landman, wonende Dimmendaalstraat 18
te Ruurlo en naar mevrouw H. Boersbroek-Kempers, wonende Soldatenhuis 22 te Ruurlo.
Ouderlingen
Rinus Dijkman en Christine Scholten
Diaken
Wout Kranendonk
Organist
Rijk Spronk
Lector
Reina van Oord
Lezingen
Exodus 15: 1-6 & 19-21
Bestemming collectes
1e St. Garima en 2e kerk
Toelichting op de collecte .
Stichting GARIMA geeft Indiase aidswezen een nieuw leven.
In India leven 2.1 miljoen mensen met HIV. Door stigma en slechte voorlichting
overlijden er elk jaar honderdduizenden aan de gevolgen van aids. Ook worden er veel kinderen met de ziekte
geboren. Ze verliezen vaak al op jonge leeftijd hun ouders, en worden vervolgens aan hun lot overgelaten. Stichting
Garima zorgt ervoor dat aidswezen in India weer een toekomst hebben.
Stichting Garima heeft als doel een veilig thuis te bieden aan kinderen met Aids in India. De kinderen in het huis
hebben één of beide ouders aan aids verloren en zijn zelf ook besmet met HIV. Door de stigma’s die op de ziekte
rusten, waren de kinderen die in het weeshuis aankwamen slecht behandeld en verwaarloosd. De stichting zorgt
voor eten, kleding, medicijnen en onderwijs.
Stichting Garima is in 2014 mede opgericht door Johanna Rensenbrink, lid van de ZWO Ruurlo-Barchem. De stichting
is kleinschalig opgezet en onderhoudt nauwe banden met India. Geregeld gaat het bestuur van stichting Garima op
bezoek bij het weeshuis, om met eigen ogen te zien hoe het met de kinderen gaat. Hierdoor wordt gegarandeerd dat
de donaties 100% ten goede komen aan de kinderen. Zie www.garima.nl
Overige mededelingen
Fietstocht ZWO op zondag 28 mei 2017
Georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Ruurlo en Barchem.
Vertrek: De Wingerd, Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem
Start vanaf: 13.00 uur tot 14.00 uur.
Een tocht van ca. 30 km.
Kosten: € 4.-- en kinderen € 1.-- inclusief koffie/thee/limonade met zelfgebakken cake.
De opbrengst komt ten goede aan het Oecumenische project: “Onderwijs voor werkende kinderen in
Bogotá” en aan Stichting Garima – “een thuis voor aids-wezen in India”.
Namens de ZWO Ruurlo/Barchem, Johanna Rensenbrink.
Schildersmiddag.
Op 17 juni is er een schildermiddag van 13.00 – 17.00 uur met als themaonderwerp Luther. Zijn liederen en
gedichten zullen klaar liggen en van daaruit mag u een schilderij maken. Anneke Bouwmeester zal rond lopen om u
op weg te helpen. En denkt u ik kan niet schilderen, een kwast vasthouden is niet moeilijk en kleuren mengen is
heerlijk. Waag het er eens op. U kunt u opgeven t/m 10 juni a.s. Bij Albert Oolhorst en Gerrie van der Horst. Tel 0573
452394. Van harte welkom. Gerrie van der Horst.
Download