PowerPoint Presentation - Passievooronderwijs.nl

advertisement
19e eeuw
• Arbeiders niet beschermd
• Bedrijven waren slecht georganiseerd
1850 in Londen
• Werkloosheid 40%
• Het aantal faillissementen 70%
• Geringe financiële administratie
stabilisering
Niet door marktwerking maar door interne
organisatie
• Max Weber – militarisering van de
burgermaatschappij
– Vaste plaats
– bevelstructuur
– Vastgestelde taakomschrijving = verdeling
arbeid (Adam Smith)
– Sociaal contract
Militaire model
• Geldend voor bedrijven en instituties
• ten behoeve van vrede en voorkoming
revolutie – Otto von BismarckIn 1871 had hij Duitsland,
een lappendeken van veelal achtergebleven gebieden met weinig betekenis,
omgesmeed tot de machtigste staat van Europa, het Duitse Keizerrijk.
• Model leverde winst op - langer termijn
– Investeringcampagnes
– Strategische visie
20e eeuw
• Werknemers streven ook naar stabiliteit
middels strategische planning –
vakbonden
• Bureaucratie efficiënter dan de markt –
zekerheid op langer termijn
• Bureaucratie met als doel insluiting stabiliteit
De verschuiving
• Macht van managers naar de
aandeelhouders - onbekend en
onverschillig
– Internationale kapitaalstromen
– Fusies en overnames
• Van langer termijn naar korte termijn winst
– 1965 aandelen 46 maanden vast
– 2000 aandelen 3,8 maanden vast
De verschuiving
• Communicatie- en productietechnologieën
– internet, email, automatisering, flexibel
1960 doorvoer besluit 5 maanden
2006 doorvoer besluit 3 weken
• Meer marktwerking = efficiëntie en effectiever
• Consument stelt hogere eisen
flexibele organisaties
• Wegpellen van lagen
Uitbesteden, inkrimpen, groei, overname
• Onregelmatigheid
– Routine, innovatie, productie, marketing,
product, proces
• Flexibilisering van arbeid
– Deeltijd, parttime, tijdelijke contracten
Flexibele organisatie
Nadruk op
1. Sociale vaardigheden
2. Intermenselijk opleidingen
Concreet: mensen moeten pro actief zijn,die
kunnen omgaan met onduidelijke
omstandigheden
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards