PC Hooft - Warenar

advertisement
P.C. Hooft - Warenar
BOERVERSLAG V5
Lilan | RSG Slingerbos | 22 maart 2017
Zakelijke Gegevens
Titel: Aulularia van Plautus, dat is, Warenar met de pot
Auteur: P.C. Hooft
Jaar van uitgave: 1617
Gelezen editie: Warenar, geld en liefde in de gouden eeuw. Samengesteld door Lia v. Gemert en
Marijke Meijer Drees. Vijfde druk, het jaar 2014, bij Amsterdam University Press.
De renaissance
Het woord renaissance betekent letterlijk wedergeboorte. In deze periode werden de donkere
middeleeuwen bewust achtergelaten, en keek men terug naar de glorierijke tijden uit de Romeinse
en Griekse cultuur. Dit probeerde men te herstellen. Overigens begon de Renaissance in Italië al
in de 14e eeuw, toen de rest van Europa nog in de middeleeuwen leefde. De renaissance loopt door
tot en met de 17e eeuw, wanneer de moderne tijd aanbreekt.
Niet alleen in de kunst wordt er teruggegrepen op de Grieken en Romeinen; Humanisten kwamen
door onderzoek naar de oude culturen tot een nieuwe visie. In plaats van het theocentrische
wereldbeeld uit de Middeleeuwen, zette een antropocentrisch wereldbeeld nu de toon.
Deze verandering maakt dat de kijk op de mens in de Renaissance heel anders was dan in de
Middeleeuwen. Antropocentrisch betekent dat de focus meer lag bij de mens in plaats van bij God.
Iets wat op deze gedachte inspeelt is het empirisme. Het zelf willen ontdekken hoe dingen werken,
in plaats van te berusten op eeuwenoude informatie of de Bijbel. Daarnaast was er in de
Renaissance ook sprake van individualisme; de mens was een eigen persoonlijkheid, in plaats van
onderdeel van iets groters.
P.C. Hooft
Pieter Corneliszoon Hooft was geboren op 16 maart, het jaar 1581. Zijn vader, Cornelis Pieterszoon
Hooft, was toen één van de burgemeesters van Amsterdam. Hij bezocht de Latijnse school en ging
daarna op studiereis naar Italië en Frankrijk. In plaats van handelscontacten op te doen raakte
Hooft gefascineerd door kunst. Zijn eerste toneelstuk is naar alle waarschijnlijkheid ook tijdens
deze reis geschreven. Hooft trouwde met Christina van Erp, en zij gingen in het Muiderslot wonen,
van waaruit Hooft zijn taken als Drost en Baljuw uitvoerde. Deze baantjes betekenden het
bewaken van een bepaald stuk land, en gaf veel tijd voor het schrijven van toneel. Hij scheidde
van Christina, en trouwde Heleonora Hellemans. Tijdens de begrafenis van Frederik Hendrik van
Oranje vatte Hooft kou, wat hem fataal werd. Op 21 mei, 1647 stierf Hooft, waarna hij werd
bergraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Bij de werken van Hooft horen de toneelstukken Warenar, Geeraerdt van Velsen, en Baeto, een
stuk op vijftig liefdessonnetten, en zijn levenswerk: De Nederlandsche Historiën. De werken van
Hooft passen prima in de Renaissance. Het ging niet meer, zoals in de Middeleeuwen, over God,
maar over de burger. Hooft heeft veel gedichten voor zijn geliefden geschreven. Een ander
verschijnsel dat typerend is voor Renaissance-werken is het imiteren van klassieke werken.
Warenar is dan ook gebaseerd op Aulularia van Plautus. Hooft vertaalde ook veel van de Romeinse
geschiedschrijver Tacitus. Ook dit is Renaissance-eigen, men vond het namelijk belangrijk dat er
literatuur in de volkstaal beschikbaar was.
PAGINA 1
PAGINA 2
Download