Joodse Gemeente Beit Ha`Chidush - Staat van baten en lasten 2015

advertisement
Joodse Gemeente Beit Ha’Chidush - Staat van baten en lasten 2015
Baten
werkelijk 2015
Contributies en donaties
32.523
Subsidies
14.968
Feestdagen
Joods onderwijs Ledor Wador
7.008
10.759
Gioerlessen
4.188
Opbrengst verkoop Sjiron
2.413
Bijzondere activiteiten
2.538
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal
Lasten
Vereniging
Diensten en activiteiten
Joods onderwijs Ledor Wador
Rabbijn en gast-rabbijnen/-chazans
Jongerengroep
476
74.873
werkelijk 2015
6.928
20.955
9.583
18.598
512
Productiekosten Sjiron
3.628
Gioerlessen
6.653
Totaal
Resultaat
66.857
8.016
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards