Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen

advertisement
Dienst Ondersteuningsplan
Oost-Vlaanderen
VOORSTELLING VAN DE WERKING
18/06/2012
18/06/2012
2
PERSPECTIEF 2020
→2 Grote doelstellingen
• Garantie op zorg voor personen met een handicap
met de grootste ondersteuningsnood
• Vraaggestuurde zorg en assistentie voor
geïnformeerde gebruikers in een inclusieve
samenleving
18/06/2012
21/09/2012
3
PERSPECTIEF 2020
→Taakopdracht van D.O.P. sluit aan bij de
tweede doelstelling: vraaggestuurde zorg voor
geïnformeerde gebruikers
• Betrokken bij besluitvormingsprocessen
• Toegang tot alle noodzakelijke informatie op vlak
van mogelijke ondersteuningsvormen
18/06/2012
21/09/2012
4
PERSPECTIEF 2020
▪ Om de tweede doelstelling te kunnen bereiken is
er nood aan een degelijk voortraject.
▪ Per provincie maximum drie onafhankelijke
diensten ondersteuningsplan.
▪ In Oost-Vlaanderen nam het
samenwerkingsverband Trajectbegeleiding het
initiatief tot het oprichten van 1 v.z.w.
18/06/2012
21/09/2012
5
ONTSTAAN
→V.z.w. opgericht vanuit een samenwerking
tussen:
•
•
•
•
Gebruikersverenigingen
Reguliere diensten
Multidisciplinaire teams
Voorzieningen erkend door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH)
• Erkenning voor 4.443 contacten per jaar
18/06/2012
21/09/2012
6
ONTSTAAN
▪ 76 leden in de Algemene Vergadering
m.a.w. breed draagvlak in Oost-Vlaanderen
▪ 16 leden in de Raad van Bestuur
(evenredige vertegenwoordiging)
▪ PLAN v.z.w. als mentororganisatie
18/06/2012
21/09/2012
7
ONTSTAAN
→Vermaatschappelijking van de zorg:
•
•
•
•
•
18/06/2012
Burgerschapsmodel
Inclusie
Intersectorale samenwerking
Netwerk activeren
“Gewoon waar mogelijk, specifiek waar nodig”
21/09/2012
8
CONCRETE UITGANGSPUNTEN D.O.P.
▪ Pluralistisch
▪ Vraagverheldering overheen de verschillende
levensdomeinen (Schalock)
▪ Kwaliteit van bestaan:
•
•
•
•
Vraaggestuurd
Cliënt en het netwerk
Regie over eigen leven
Empowerment
▪ Bijdragen aan het maatschappelijk proces van
integratie en inclusie
18/06/2012
21/09/2012
9
DOELGROEP
→Criteria
•
•
•
•
•
•
18/06/2012
(vermoeden van) handicap
Minder- en meerderjarigen
Medisch attest, diagnose of PEC-ticket
Nog geen VAPH ondersteuning
Vraagverheldering noodzakelijk
Recht op een tweede voortraject
21/09/2012
10
DOELGROEP
→Recht op een tweede voortraject MAAR enkel
bij:
•
•
•
•
18/06/2012
Ernstige evolutie handicap
Wijziging netwerk
Wijzigingen van reglementaire aard
Scharniermomenten
21/09/2012
11
AANMELDING
→Hoe?
• Rechtstreeks (persoon zelf en/of netwerk)
• Niet rechtstreeks via (welzijns)organisaties
18/06/2012
21/09/2012
12
IN DE PRAKTIJK
→Bij niet rechtstreekse aanmelding
▪ Collega van de (welzijns)organisatie gaat na of
• de persoon voldoet aan de criteria
• er nood is aan een handicap specifiek proces om
de ondersteuning op lange termijn te bepalen en
geeft informatie over de D.O.P. of meldt de persoon
zelf aan
18/06/2012
21/09/2012
13
IN DE PRAKTIJK
▪ Aanmelden kan via:
• Telefoon: 0473/73.87.68
• Email: [email protected]
• Website: www.dop-ovl.be
▪ Binnen de 2 weken contact door de begeleider uit
de regio
▪ Het voortraject is vrijwillig en gratis
▪ Maximum 12 maanden
▪ Gemiddeld 12 contacten
18/06/2012
21/09/2012
14
IN DE PRAKTIJK
→Kennismakingsgesprek
▪ Functie
•
•
•
•
•
18/06/2012
Kennismaking
D.O.P. toelichten
Luisteren naar de wensen, noden en vragen
Aftoetsen criteria
Verkennen netwerk
21/09/2012
15
OPDRACHT
→Voortraject:
B
R
U
G
F
U
N
C
T
I
E
•
•
•
•
•
•
•
18/06/2012
Beeldvorming
Vraagverduidelijking
Versterken / creëren en inzetten van netwerk
Complementaire werking reguliere diensten
Bemiddeling
Wie volgt het plan op?
Resulteert in een ondersteuningsplan
21/09/2012
16
ONDERSTEUNINGSPLAN
→Omvat 3 luiken
• Cliënt als mens
• Ondersteuningsluik
• Actieluik
18/06/2012
21/09/2012
17
ONDERSTEUNINGSPLAN
18/06/2012
21/09/2012
18
INSTROOM 2012
Aanmelders %
25
20
15
10
5
0
18/06/2012
21/09/2012
19
INSTROOM 2012
Regionaal %
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Aalst
18/06/2012
Dendermonde
Gent
Meetjesland
21/09/2012
Oudenaarde
Waasland
20
INSTROOM 2012
Minder- & meerderjarigen %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Minderjarigen (>= 1994)
18/06/2012
Meerderjarigen (<1994)
21/09/2012
21
INSTROOM 2012
Wie meldt zich aan %
35
30
25
20
15
10
5
0
18/06/2012
21/09/2012
22
Download