Licht

advertisement
Licht
Terwijl hij zich uitrekt, ziet hij dat het kopje waaruit hij zojuist koffie heeft
gedronken groen is. Het is net of hij voor het eerst ziet dat het groen is.
De groenheid wandelt zijn ogen binnen en brengt daar de geur van vers
gemaaid gras teweeg. Even denkt hij dat er kortsluiting in zijn brein heeft
plaatsgevonden. Maar hij weet dat er geen rookwolken uit zijn hoofd
opstijgen. Evenmin valt de geur van verschroeid materiaal te ruiken. Het
is juist een frisse helderheid die hij waarneemt. Of beter gezegd, het is
een helderheid die bezit van zijn ogen neemt. Geen enkele inspanning,
geen enkele concentratie is nodig om te zien. De kleuren, de schaduwen
en de vormen dienen zichzelf aan en wandelen bij hem naar binnen. Daar
lijken ze de oude zaken in zijn hoofd te regelen. Oude gedachten worden
verwijderd op een voor hem verrassende manier. Het worden plaatjes of
foto’s die hij op afstand in de ruimte ziet. Enigszins geschrokken ziet hij
dat er plaatjes bij zijn van gebeurtenissen die hij zich liever niet herinnert.
Maar wanneer hij, toch een beetje nieuwsgierig, goed naar die beelden
kijkt verliezen ze hun nare lading! Het lijkt hem toe dat het geen
herinneringen meer zijn, maar plaatjes op afstand. Het wordt een komen
van nare gedachten en een gaan van gewone plaatjes. Dat wat overblijft,
is het lichte. Weg gaan ze, de zwarte bladzijden, de herinneringen die hij
niet onder ogen kon zien, zelfbeelden die eruit zagen als beelden in een
lachspiegel, spottende en kwaaie gezichten.
Zijn gedachten worden bizar. ‘Het licht is niet met zijn tweeën of meer.
Het is niet te zien, het is geen ding, geen voorwerp, maar het gaat wel in
mijn kijken zitten’ denkt hij. ‘Ik lijk wel lichtelijk getikt. Nou ja, dan maar
getikt, maar dit ís het. Het licht is ook in mijn weten gekropen. Alleen, dit
kan ik aan niemand vertellen, ze verklaren me voor gek. Dit is niet uit te
leggen.’ Hij beseft dan nog niet dat hij niets uit hoeft te leggen; men zal
het gewoon aan hem kunnen zien.
Heeft hij nou ‘het licht gezien’? Nou nee. Hij heeft zijn narigheid uit zijn
hoofd verwijderd, op afstand gezet, en onder ogen gezien. Dat heeft hem
lichter gemaakt!
Download