Wanneer EMDR-therapie? Hoe werkt EMDR?

advertisement
Wanneer EMDR-therapie?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende therapievorm voor mensen die last blijven
houden van de gevolgen van een nare,
schokkende en/of angstwekkende ervaring,
te kampen hebben met angsten en fobieën
en/of mensen die belemmerd worden door
in het verleden gevormde negatieve kernopvattingen over zichzelf.
Een aantal voorbeelden waarbij EMDR goed
toepasbaar is:
 Verkeersongeval
 Geweldsmisdrijf
 Seksueel, lichamelijk of emotioneel
misbruik/verwaarlozing
 Negatieve kernopvattingen zoals:
o Ik ben waardeloos
o Ik ben lelijk
o Ik ben stom
o Ik ben schuldig
o Ik ben een zwakkeling
 Faalangst
 Vliegangst
 Smetvrees
 Angst voor de tandarts
 Angst voor autorijden
 Straatvrees
 Angst voor sociale contacten
 Slik- of braakangst
 Depressie na verlieservaring
 Angst voor bepaalde dieren of activiteiten
 Blijvende boosheid of verdriet om situatie uit verleden
 Chronische pijn- en stressklachten
 EMDR is ook goed inzetbaar bij complexe meervoudige trauma’s
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Niet bij
iedereen lukt het deze ervaringen op eigen
kracht te verwerken en ontstaan er psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die
zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (her-belevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die
vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
Hoe werkt EMDR?
Door stresshormonen die aangemaakt worden tijdens een nare gebeurtenis kan er een
blokkade ontstaan in de hersenen tussen het
korte en het lange termijn geheugen. Hierdoor is het brein niet in staat de nare herinneringen op een gezonde manier te verwerken en er betekenis aan te ontlenen. De herinnering blijft in het korte termijn geheugen
“hangen”. Onterecht blijf je hierdoor geloven dat er bijv. nog steeds gevaar dreigt of
dat je blijvend schuldig, machteloos of
waardeloos bent. Hierdoor ontstaan psychische klachten.
Tijdens de REM-slaap vindt normaal gesproken deze hogere informatie-verwerking
plaats. De blokkade in het brein werkt dit
proces echter tegen. Door middel van het
aanbieden van visuele stimulatie (volgen
van een hand die de therapeut heen en
weer beweegt op 30 cm afstand van het
gezicht van de cliënt), de zg. auditieve ‘klikjes’ tijdens de therapie of zachte handtikjes
aan de buitenzijde van de knieën, wordt de
REM-slaap als het ware nagebootst en gaat
het brein aan de slag met de niet verwerkte
informatie.
Tijdens de EMDR-sessie komt zo doorgaans
een stroom van gedachten en beelden op
gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.
Langzamerhand zal de herinnering haar
kracht en emotionele lading verliezen. Het
wordt steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.
Hiermee verdwijnen ook de psychische
klachten die men nu ondervindt en gerelateerd zijn geweest aan de schokkende ervaring.
De therapeut bekijkt samen met de client in
welke oude of toekomstige situaties heftige
gevoelens optreden. Vervolgens worden de
hiervoor verantwoordelijke negatieve gedachten opgespoord en de positieve gedachten geformuleerd die men er graag
voor in de plaats zou willen hebben.
Door de stimulatie van het brein (meestal
met de klikjes die je te horen krijgt via een
koptelefoon) wordt de opgeslagen informatie die ten grondslag ligt aan de heftige gevoelens verwerkt. Door "installatie" van de
positieve gedachte - met diezelfde klikjes ben je in staat met duidelijk meer rust terug
te denken aan wat gebeurd is en vooruit te
kijken naar iets (moeilijks) wat komen gaat.
Download