Powerpoint Presentatie

advertisement
Verkoop
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
► Wat heb ik in de vorige les geleerd?
► Afrekensysteem en geldbeheer
► Wat ga ik nu leren?
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Communicatie
Marketingcommunicatie
Reclame
Massamedia
E-mail en spam
Online of traditionele media?
Reclame door fabrikanten
Sociale media
Bedrijfswebsite of sociale media
Contact met je klanten
Voor- en nadelen sociale media
1
Inhoud
H1 Verkoopgesprekken
H2 Rechten en plichten
H3 Verkoopafhandeling
H4 Afrekensysteem en geldbeheer
H5 Reclame en sociale media
2
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Communicatie
► Communicatiemodel
Schema zender - boodschap - medium - ontvanger
► Communicatiemiddelen
►
Geluid/stem: radiojingle, verkoopgesprek in winkel
►
Gedrukte middelen: brochure, nieuwsbrief
►
Digitale middelen: internet, e-mail
► Communicatievormen
►
Verbale communicatie: communicatie met woorden, gesproken of schriftelijk
►
Non-verbale communicatie: communicatie zonder woorden
3
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Marketingcommunicatie
► Promotiemix
De promotiemix: Reclame, Sales promotion, Publiciteit en Persoonlijke verkoop
4
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Marketingcommunicatie
► Reclamevormen
5
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Reclame
► Wie zendt de boodschap?
►
►
►
►
►
De winkelier
De fabrikant
De winkelier samen met de fabrikant
De brancheorganisatie
Twee of meer fabrikanten die verschillende producten
maken
► Invloed reclame
► Overtuigen
► Manipuleren
► Indoctrineren
6
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Massamedia
► Kijkcijfers
► Kabeltelevisie
► Online televisie
► Adverteren op internet
► Zoekmachinemarketing
► Websites
► Sociale media
7
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
E-mail en spam
► E-mail
► Weinig moeite en geld voor de winkelier
► Groot bereik
► Persoonlijke aanbiedingen
► Spam
► Lage kosten
► Weinig moeite voor de winkelier
► Grootste nadeel: het is ongevraagd
► Telecommunicatiewet
8
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Online of traditionele media?
► Online en traditionele reclame hebben allebei
hun eigen voor- en nadelen.
► De keuze is o.a. afhankelijk van:
► Reclamebudget
► Welke media het best bij je doelgroep past
► Bedrijven kiezen vaak allebei.
9
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Reclame door fabrikanten
► Fabrikanten haken in op trends en rages.
► Consumentenmerken bieden steeds meer
merkbelevingen aan.
10
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Sociale media
► Sociale media: online platformen waar je
informatie met andere gebruikers deelt.
► Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+ …
► Sociale netwerksite: groep mensen met een
gezamenlijke interesse.
► Bedrijven maken reclame op sociale media door:
► Een eigen bedrijfspagina te maken
► Te betalen voor advertenties
► Andere gebruikers te sponsoren
11
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Sociale media (vervolg)
► Vooral bloggers en vloggers hebben grote invloed
op het imago en de verkoop van een winkel, bedrijf
of product.
► Je kunt sociale media ook gebruiken voor
personeelswerving.
12
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Bedrijfswebsite of sociale media
► Website
► Leads: potentiële klanten die terugkeren naar de website voor een
nieuwe aankoop.
► Maar voor echt contact met je doelgroep zijn sociale media beter.
► Gebruikers volgen je website of sociale media:
► Voor hun plezier
► Om aanbiedingen in de gaten te houden
► Voor de laatste productinformatie
► Klantenservice
► Feedback
► Social merchandising
13
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Contact met je klanten
► Communicatieregels
► Ga in interactie met je klanten
► Houd de actualiteit in de gaten
► Volg de Wet bescherming persoonsgegevens
► Door sociale media ook meer negatief contact
met klanten: webcare
14
Hoofdstuk 5 Reclame en sociale media
Voor- en nadelen sociale media
► Voordelen sociale media
►
►
►
►
Groot bereik
Lage kosten
Snelheid
Interactie
► Nadelen sociale media
► Kans op imagoschade
► Tijdsinvestering
► Slecht meetbaar
15
Download