ONKOSTEN ADOPTIE COLOMBIA D.D.: 17.10.2013 ( 2.570 US

advertisement
ONKOSTEN ADOPTIE COLOMBIA
D.D.: 17.10.2013 ( 2.570 US $ (vak II)+ 1000 US $ (vak III) komt overeen met 3570 US $
zie bemiddelingscontract tussen KA en vzw FIAC-HORIZON)
I.
Kosten gemaakt in België
Voorschot op het dossier
500 Euro + 150 Euro opmaak psychologisch
rapport
in 2650 Euro
Werkingskosten
en
deelname
personeelskosten
Nazorg (opmaak rapporten, verzending en 750 Euro
huisbezoeken,
kosten
Video
Interactie
Begeleiding
II.
Kosten gemaakt in Colombia
adoptieprocedure t.a.v. I.C.B.F. zijn gratis
Indienen van een adoptieaanvraag in
Colombia : vertaling en legalisatie ter
plaatse, indiening bij het ICBF
(De administratieve stappen van de
2.500 US$
2.570 US$
Voorziene kosten bij de toewijzing van één
kind
- honoraria advocaat (1000 USD)
- salaris contactpersoon ter plaatse,
begeleiding van het adoptieproces = 1000
Euro
- Kosten adoptieprocedure Colombia : forfait
medische onderzoeken van het kind,
opvangkosten voor het kind, , administratie-,
legalisatie
en
vertalingskosten
van
kinddocumenten (1000 USD vertaalkost
kindrapporten nazorg (300 USD), vertaling +
legalisatie conformiteitattesten (270 USD)
etc. … = 1570 USD
In geval het te plaatsen kind afkomstig is van
een regio buiten de hoofdplaats Bogota, zijn er
extra onkosten voor een beëdigd tolk (salaris
en verblijfskosten) en administratiekosten.:
De kosten voor de aanvraag van een
Colombiaans paspoort en een Belgisch
paspoort voor het kind zijn ten laste van de
adoptanten. Deze kosten variëren afhankelijk
van het departement.
1000 Euro
500 US$,
(varieert per departement)
III.
Deelname in projectsteun vanwege KA
Deelname vanwege kandidaatadoptanten
1000 US $
Download