Verjongingskuur voor de hartspier

advertisement
Verjongingskuur voor de hartspier
Met een beurs van de Hartstichting onderzoekt Gert van den Berg of in kinderharten de
sleutel ligt tot genezing van hartfalen. Want jonge harten bevatten spiercellen die zich nog
kunnen delen.
‘We weten sinds een paar jaar dat kinderharten spiercellen bevatten die zich nog kunnen
delen’, vertelt dr. Gert van den Berg, kinderarts in opleiding aan het Sophia Kinderziekenhuis
in Rotterdam. ‘Deze deling lijkt van belang bij de normale groei van het hart, maar ze kunnen
waarschijnlijk ook schade aan het hart herstellen.’
Dat opent mogelijkheden voor nieuwe behandelingen van kinderen met een aangeboren
hartafwijking. Bij veel van deze patiënten neemt de pompkracht van het hart af als ze
volwassen zijn (hartfalen). Dit levert zware vermoeidheid en kortademigheid op, en kan
uiteindelijk zelfs dodelijk zijn.
Aangeboren hartafwijking
Van den Berg gaat onderzoeken of de achteruitgang in pompkracht komt door een afname
van de celdeling. Hij gaat deze celdeling na de geboorte stopzetten, en kijken of dan eerder
hartfalen ontstaat. Hij ontkomt er niet aan om proefdieren (muizen) te gebruiken. ‘Dit soort
systemen zijn zo complex en nog onbekend, daar kun je helaas geen andere
onderzoeksmethoden voor gebruiken.’
Als blijkt dat de celdeling inderdaad een belangrijke rol speelt bij de bescherming van het
jonge hart tegen hartfalen, wordt een volgende vraag: waarom verliest het volwassen hart dit
vermogen tot celdeling?
Uiteindelijk kunnen wetenschappers proberen deze celdeling opnieuw aan te zetten. Van den
Berg: ‘Zo kan de hartspier afgestorven hartspiercellen vervangen, en hartfalen voor zijn.’
Ook voor volwassenen met hartfalen door een andere oorzaak, bijvoorbeeld een hartinfarct,
bieden deze delende hartcellen nieuw perspectief op genezing.
De beurs
In 2014 kreeg Van den Berg de beurs 'Kindercardiologisch onderzoeker' van de Hartstichting.
De beurs omvat ongeveer €150.000, waarmee hij 2 jaar onderzoek kan doen.
Download