Hartfalenpolikliniek Zaans Medisch Centrum

advertisement
Hartfalenpolikliniek Zaans
Medisch Centrum
U bent door uw cardioloog verwezen naar de Hartfalenpolikliniek. Hartfalen wordt
veroorzaakt door een verminderde pompfunctie van het hart. Het hart kan beschadigd
zijn door onder andere een hartinfarct, hoge bloeddruk of anders, waardoor het bloed
minder goed rondgepompt wordt. Hartfalen wordt behandeld met een combinatie van
medicijnen en leefregels.
In deze informatie staat wat u op de polikliniek hartfalen mag verwachten. Dit kan voor
elke patiënt weer anders zijn en is afhankelijk van de oorzaak van uw hartfalen en uw
klachten. In de folder van de Nederlandse Hartstichting over Hartfalen kunt u hierover
meer lezen. Deze ontvangt u bij de eerste afspraak met de hartfalenverpleegkundige.
Waarom naar de Hartfalenpolikliniek?
Hartfalen is een chronische ziekte en vergt van u en ook van uw naaste omgeving de
nodige aanpassingen. De behandeling is er op gericht de taak van uw zieke hart
makkelijker te maken en de klachten en verschijnselen zoveel als mogelijk te voorkomen
of verminderen. Bij de behandeling speelt u zelf een belangrijke rol. De verpleegkundige
en de cardioloog kunnen u hierin begeleiden en adviseren. Hierdoor leert u met de
beperkingen in het dagelijkse leven om te gaan en krijgt u meer greep op uw ziekte.
Leefregels:
De belangrijkste leefregels hebben we voor u op een rijtje gezet.
 Neem uw medicijnen volgens voorschrift in. Stop of verander nooit zelf uw medicijnen.
Als uw medicijnen op zijn voor u terug moet komen bij de cardioloog, kunt u bij de
huisarts een herhalingsrecept krijgen.
 Eet minder zout. Zout houdt vocht vast waardoor het hart het nog moeilijker krijgt. Hoe
ernstiger het hartfalen, hoe strenger de zoutbeperking.
 Drink iedere dag ongeveer dezelfde hoeveelheid (max 1,5 liter). Hoe ernstiger het
hartfalen, hoe strenger de vochtbeperking. De cardioloog bepaalt dit voor u.
 Wees voorzichtig met alcohol.
 Hartfalen kenmerkt zich onder meer doordat het lichaam vocht vasthoudt. Hierdoor
neemt uw gewicht toe. Het is daarom belangrijk dat u zich minstens 3 x per week
weegt op een vast tijdstip.
 Pijnstillers en ontstekingsremmers zoals ibuprofen ( Advil, Brufen), naprosyne (Aleve,
Naproxen), diclofenac (Voltaren) en indometacine (bijv. indocid) worden niet
geadviseerd bij hartfalen. Deze middelen kunnen het hartfalen verergeren en de
nierfunctie verminderen (met name in combinatie met plastabletten (bijv. furosemide,
bumetadine). Bovendien kan het de werking van de plastabletten verminderen. Indien
Versie
05/15
1 van 3
u één van deze middelen desondanks krijgt voorgeschreven van uw (huis)arts of
specialist (bijv. reumatoloog) dient u dit zo kort mogelijk te gebruiken. Informeer uw
arts dat u bekend bent met hartfalen.
Let op: deze middelen zijn zonder recept te koop bij de drogist en apotheek. U dient
hierop alert te zijn.
Doel van de polikliniek Hartfalen:
Deze polikliniek is onderdeel van de Unit Cardiologie van het Zaans Medisch Centrum.
Op deze polikliniek werken vijf cardiologen en twee hartfalenverpleegkundigen (Marian
van Gelderen en Petra Butter) nauw samen. Zij bewaken de effecten van de behandeling
en begeleiden en ondersteunen mensen met chronisch hartfalen. Met de juiste
begeleiding en ondersteuning proberen zij samen met u de kwaliteit van uw leven te
verbeteren. De verwachting is dat het aantal heropnames in het ziekenhuis vermindert
door dit poliklinische consult.
Het spreekuur:
De afspraak wordt op de polikliniek of op de verpleegafdeling cardiologie gemaakt.
Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en/of vraag uw partner of een directe naaste
met u mee te komen.
De hartfalenpoli bevindt zich op het hart vaat centrum locatie 047.
Wat moet u meenemen:
 Actueel medicatieoverzicht, deze is op te vragen bij uw apotheek. Anders eventueel
uw medicijndoosjes, originele verpakking.
 het hartfalendagboekje, waarin u de resultaten van uw gewicht van thuis noteert.
Neem in de volgende gevallen contact op met de huisarts of
hartfalenverpleegkundige:







Als uw gewicht in drie dagen met meer dan twee kilo toeneemt.
Bij toename van benauwdheidsklachten.
Bij verandering van hartslag van rustig en regelmatig naar snel en/of onregelmatig.
Bij nachtelijke kortademigheid of benauwd wakker worden.
Bij duizeligheid.
Bij misselijkheid, braken en diarree.
Bij een pijnlijke bovenbuik of een vol gevoel in de bovenbuik met afname van de
eetlust.
 Als u minder gaat plassen.
 Als u wazig gaat zien.
 Indien u langere tijd pijnstillers /ontstekingsremmers gebruikt zoals Brufen, diclofenac,
naproxen, indometacine
Versie
05/15
2 van 3
Medische zorg:
De cardiologische zorg is in handen van de cardiologen van het Zaans Medisch Centrum.
Hartfalenverpleegkundige zorg:
De hartverpleegkundige geeft u instructie en informatie over:
 uw ziekte en de bijkomende gevolgen
 leefregels
 gebruik van geneesmiddelen
 dieet en gewichtscontrole
 herkennen van de klachten
 hoe te handelen bij toename van klachten
De hartfalenverpleegkundige:
 verricht lichamelijk onderzoek bijvoorbeeld: gewichtscontrole en het checken op
vasthouden van vocht, maken van een ECG, luisteren naar de longen
 past zonodig de geneesmiddelen aan in overleg met de cardioloog
 vraagt zonodig röntgen- en bloedonderzoek aan
 kan met u de invloed van de ziekte op uw dagelijks leven en de behandeling
bespreken
 kan met u de toekomstverwachtingen bespreken (voor zover mogelijk)
 kan adviseren over ondersteuning in de thuissituatie zoals thuiszorg en mogelijk
andere voorzieningen als maaltijden, alarmering, etc.
 kan doorverwijzen naar andere hulpverleners zoals: fysiotherapeut, revalidatiearts,
psycholoog en/of diëtist
Melden ziekenhuisopname:
Het wordt op prijs gesteld als u weer wordt opgenomen dat u de
hartfalenverpleegkundige hiervan op de hoogte stelt. Ook als dat bij een ander
specialisme dan cardiologie plaatsvindt of in een ander ziekenhuis dan het Zaans
Medisch Centrum.
Bij verhindering, problemen en/of vragen na uw ontslag kunt u contact opnemen
met het ziekenhuis:
U kunt met uw vragen dagelijks terecht van 8.30 tot 16.30 uur.
Telefoonnummer: 075 650 78 90 of via e-mail: [email protected]
Ook kunt u de volgende websites raadplegen;
www.hartstichting.nl
www.heartfailurematters.org
Versie
05/15
3 van 3
Download