Revolutie in Nederland

advertisement
Revolutie in Nederland
De tijd van pruiken en revoluties
Wat gaan we doen?
• Het volk komt in opstand
• Aan het volk van Nederland
• De patriottenopstand
• De Bataafse Republiek
• De Bataafse Revolutie
• Nederland wordt een eenheidsstaat
• Nog meer veranderingen
Aan het volk van Nederland
• 1781 pamflet: aan het volk
van Nederland
• Geschreven door Joan Derk
van der Capellen tot aan
den Pol
• Anti-Oranje / tegen de
regenten
• Oproep tot bewapening en
opstand
• Opkomst Patriotten
De patriottenopstand
• Nederlandse economie was in verval
geraakt
• Nieuwe zeeoorlog met Engeland
• Schuldige was Willem V en de regenten
• Beïnvloed door de Amerikaanse
Revolutie
• Opkomst sociëteiten en vrijkorpsen
• 1785 vluchte Willem V naar Nijmegen
• Pruisische koning versloeg patriotten
• Vlucht naar Frankrijk
• Vorming van het Bataafse Legioen
De Bataafse Revolutie
• 1794 extreem koude winter
• 1795 aanval Frankrijg op Nederland
• Met behulp van het Bataafse Legioen
• Start Bataafse Revolutie
• Macht verschoof van regenten naar revolutionairen
• Willem V vluchtte naar Engeland
• Staten-generaal riep de Bataafse Republiek uit
De Bataafse Revolutie
• Bepalingen door StatenGeneraal:
• Verklaringen van de rechten van
de mens en burger
• Scheiding van kerk en staat
• Afschaffen voorrechten van de
gereformeerde kerk
• Staten-Generaal hieven zichzelf
op
• Organisatie nieuwe verkiezingen:
Nationale Vergadering
• Algemeen mannenkiesrecht
Nederland wordt een eenheidsstaat
• 1796: eerste gekozen volksvertegenwoordiging
• Belangrijkste taak:
• Opstellen grondwet (1798)
• Bepalingen:
• Centrale regering
• Ministeries met ambtenaren
• Gevolg:
• Nederland verandert van een unie van zelfstandige gewesten in een
eenheiddsstaat!
Download
Random flashcards
Create flashcards