Democratische revoluties - Geschiedenis en Didactiek

advertisement
Democratische Revoluties; paragraaf 7.3
Vorm groepen van ongeveer 3 á 4 personen en maak een taakverdeling. Probeer het
onderstaande schema zoveel mogelijk in te vullen aan de hand van paragraaf 7.3, lukt dit
niet? Gebruik dan een computer om op internet te zoeken.
Democratische
revoluties
Amerikaanse
Opstand
Franse Revolutie
Bataafse Revolutie
Jaartallen (meerdere
mogelijk, koppel
deze aan
gebeurtenissen)
- 1763
- 1774
- 4 juli 1776
- 1787
Belangrijke
gebeurtenissen
(koppel dit aan de
bovenstaande
jaartallen)
- Belasting onrust
- 13 koloniën roepen
Congres uit
- Congres roept
onafhankelijkheid uit
- eerste grondwet
- 5 mei 1789
- 14 juli 1789
- 1791
- Mei 1793
- 1799
- Bijeenroep StatenGeneraal
- Bestorming Bastille
- Grondwet/vlucht
koning
- verjaging
gematigden
- Napoleon
Hoofdpersonen?
Jefferson
(onafhankelijkheidsverklaring)
George Washington
Lodewijk VXI en
Marie Antoinette
Robespierre
- 1781
- 1786
- 1787
- 1795
- 1798
- pamflet van
Capellen
- machtsgreep
Patriotten/vlucht
Willem V
- inval Pruisen
- terugkeer
Patriotten
- grondwet
Willem V
Wilhelmina
Joan Dirk van der
Capellen tot den Pol
Belangrijkste
plaatsen?
N.v.t.
Parijs
Utrecht
Goesjanverwellesluis
Revolutie door
(welke groep?)
Dertien Staten (oud
koloniën), vooral
patriotten
Burgerij
Patriotten
Revolutie tegen
(tegen welke groep
of persoon?)
Groot-Brittannië
Lodewijk XVI
De adel en
geestelijken
Willem V
Oranjegezinde
Redenen voor
revolutie?
Wel belastingen
betalen maar geen
vertegenwoordiging
Gebrek volksinvloed
en teveel macht
Willem V
Gevolgen revolutie?
Onafhankelijkheid
van dertien Staten
Koloniale oorlog met
Groot-Brittannië
Oneerlijke stemrecht
in Staten-Generaal
en onvrede bestuur
Lodewijk XVI
Tijd van de Terreur
Volksvertegenwoordiging
Napoleon
Ingrijpen Pruisen
Terugkeer Patriotten
met Fransen
Bataafse Republiek
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards