Welke vragen kunt u bij “Klantgegevens” verwachten?

advertisement
Welke vragen kunt u bij “Klantgegevens” verwachten?
Algemene Klantgegevens:
Gegevens Aanvrager (ondernemer privé) Mogelijke antwoorden
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Geslacht □ Man □ Vrouw
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN-nummer
Nationaliteit
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
In welke hoedanigheid als ondernemer verdient uw klant het (maandelijks) inkomen ○ Ondernemer voor de Inkomsten Belasting (IB-ondernemer, zoals
Eenmanszaak, Vennoot van een Vof of Maat in een Maatschap)
○ Directeur en aandeelhouder (DGA) van een BV of NV
17. In hoeveel ondernemingen (inclusief de onderneming waar uw klant het (maandelijkse) ○ a. In 1 onderneming
inkomen uit verdient) heeft uw klant een direct of indirect (via een van de ondernemingen ○ b. In 2 ondernemingen waarvan 1 holding met 1 werkmaatschappij
waar hij/zij een belang in heeft) een belang (in pilotfase maximaal 2 ondernemingen) ○ c. In 2 ondernemingen waarvan 1 moederonderneming (géén holding)
met 1 dochtermaatschappij
(Als17 = b of c) Zijn de jaarrapporten van alle ondernemingen (bv’s) geconsolideerd ○Ja ○ Nee
Wat is de (statutaire) naam van de onderneming waarin uw klant het (maandelijkse)
inkomen verdient (Dit is altijd “onderneming 1”)
Heeft uw klant de afgelopen 3 aaneengesloten jaren het (maandelijkse) inkomen uit deze ○Ja ○Nee
onderneming verdiend
(Als 17 = b) Deze onderneming is de (onderneming 1) ○ Holding ○ Werkmaatschappij
(Als 17 = b) Wat is de statutaire naam van de werkmaatschappij (onderneming 2)
(Als 17 = b) Hoe groot is het (aandelen)belang van de holding in de werkmaatschappij %
Vervolgens per onderneming:
Gegevens Onderneming Mogelijke antwoorden
Heeft uw klant de Jaarrapporten van deze onderneming van de afgelopen 3 kalenderjaren ○Ja ○Nee
beschikbaar
18. Wat is de rechtsvorm van deze onderneming ○ a. Eenmanszaak
○ b. Vennootschap Onder Firma (VOF)
○ c. Maatschap
○ d. B.V.
○ e. Anders
(Als 18 = e) Wat is de rechtsvorm van deze onderneming (zelf invullen)
(Als 18 = b of c) Wat is het aantal maten (bij maatschap) of vennoten (bij vof)
(Als 18 <> e) Welk percentage aandeel of belang heeft uw klant in deze onderneming %
19. Hebben de (ex-) partner en/of kind(eren) van uw klant ook een belang in deze ○Ja ○Nee
onderneming
(Als 19 = Ja) Hoe groot is het totale belang van uw (ex-) partner en/of kind(eren) tezamen in
deze onderneming
(Als 18 = d of e) Heeft uw klant managementverantwoordelijkheid ○Ja ○Nee
(Als18 = d of e) Kan uw klant zelfstandig beslissen dividend uit te keren? ○Ja ○Nee
Wat is de vestigingsplaats van deze onderneming
Wat is het vestigingsland van deze onderneming
Wat is het Kamer van Koophandel nummer
Wat is de Sbi branchecode van de onderneming (zie KvK)
Is de onderneming buitenland belastingplichtig ○Ja ○Nee
20. Hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de bedrijfsactiviteiten in de afgelopen 3 jaren ○Ja ○Nee
(Als 20 = Ja) Toelichting wijzigingen bedrijfsactiviteiten in afgelopen 3 jaren
Naam contactpersoon
Functie
E-mail adres
Telefoonnummer
Naam accountantskantoor
Naam contactpersoon accountantskantoor
E-mail adres contactpersoon accountskantoor
Download