Criteria voor nominatie

advertisement
Beoordelingscriteria BKL Trofee
1. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. De onderneming is gevestigd (hoofd- of nevenvestiging) in de gemeente Lelystad.
3. Zowel leden als niet-leden van de Bedrijfskring Lelystad, ongeacht het aantal werknemers,
zijn verkiesbaar. De ondernemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor lidmaatschap van de Bedrijfskring Lelystad.
4. De onderneming heeft zich in positieve zin van andere ondernemingen onderscheiden door
creativiteit, innovativiteit, (pioniers)mentaliteit, ondernemings- of handelsgeest,
bijvoorbeeld door:
a. De succesvolle introductie van een nieuw product of dienst, het invoeren van een
nieuw productieproces, het aanboren van nieuwe markten.
a. Het doormaken van een groei in omzet, winst of aantal werknemers.
b. Bijzondere prestaties, zoals een gewaagde ontwikkeling van een project of een
bijzondere bedrijfsuitbreiding of –verplaatsing, fusie of overname.
c. Oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld in de vorm van een bijzondere aanpak van
energiebesparing en het bieden van de mogelijkheid om thuis te werken.
d. Visie op de toekomst.
5. De onderneming toont op plaatselijk, regionaal of landelijk niveau maatschappelijke
betrokkenheid, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring, het aanbieden van stageplaatsen en
het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten.
6. De onderneming draagt bij aan een positief imago van Lelystad.
7. De onderneming heeft positieve aandacht voor haar werknemers en andere personen door
wie hij werkzaamheden laat verrichten, zoals uitzendkrachten, bijvoorbeeld tot uitdrukking
komend bij het werven, opleiden en aan zich binden van personeel.
8. De continuïteit van de onderneming voor de (middel)lange termijn is gewaarborgd.
Beoordelingscriteria BKL Award
1. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. De onderneming is gevestigd (hoofd- of nevenvestiging) in de gemeente Lelystad.
3. De onderneming is, zowel tijdens het beoordelingsjaar als het daaropvolgend kalenderjaar,
lid van de Bedrijfskring Lelystad.
4. Bij de onderneming zijn, blijkens de ledenadministratie van de Bedrijfskring Lelystad ten
hoogste 15 werknemers in dienst.
5. De onderneming heeft zich in positieve zin van andere ondernemingen onderscheiden door
creativiteit, innovativiteit, (pioniers)mentaliteit, ondernemings- of handelsgeest,
bijvoorbeeld door:
a. De succesvolle introductie van een nieuw product of dienst, het invoeren van een
nieuw productieproces, het aanboren van nieuwe markten.
b. Het doormaken van een groei in omzet, winst of aantal werknemers.
c. Bijzondere prestaties, zoals een gewaagde ontwikkeling van een project of een
bijzondere bedrijfsuitbreiding of –verplaatsing, fusie of overname.
d. Oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld in de vorm van een bijzondere aanpak van
energiebesparing en het bieden van de mogelijkheid om thuis te werken.
e. Visie op de toekomst.
6. De onderneming toont in elk geval op plaatselijk niveau maatschappelijke betrokkenheid,
bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring, het aanbieden van stageplaatsen en het in dienst
hebben van arbeidsgehandicapten.
7. De onderneming draagt bij aan een positief imago van Lelystad.
8. De onderneming heeft positieve aandacht, voor haar eventuele werknemers en eventuele
andere personen door wie hij werkzaamheden laat verrichten, zoals uitzendkrachten,
bijvoorbeeld tot uitdrukking komend bij het werven, opleiden en aan zich binden van
personeel.
9. De continuïteit van de onderneming voor de (middel)lange termijn is gewaarborgd.
Download