Voorstelling project door projectleider Kleine Kinderen Grote Kansen

advertisement
Kleine kinderen, grote kansen Hoe kunnen we samen kinderarmoede aanpakken? Door sterke leraren op te leiden! • Steeds stijgende (kinder)armoedecijfers •  Regionale verschillen (Brussel 40%, Wallonië 25%, Vlaanderen 10%) •  Gekleurde armoede (25%) • 10 % Vlamingen hebben een inkomen beneden de armoederisicodrempel • Armoede geconcentreerd in steden, maar ook aanwezig op platteland (alle scholen zijn betrokken) • 130.000 kinderen leven in armoede in Vlaanderen • Verregaande gevolgen voor de ontwikkeling van het kind (ook op latere leeftijd) •  Cognitieve, affectieve, sociale ontwikkeling • Hoe jonger in armoedesituaties, hoe hardnekkiger de gevolgen • Belang van investering in ontwikkeling op jonge leeftijd De Heckman-­‐curve (Heckman, 2008) Speerpunt in Vlaams beleid • Beleidsnota Onderwijs 2014-­‐2019 • Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-­‐2019 • Beleidsbrief Onderwijs 2015-­‐2016 ⇒  Versterken van leraren in het omgaan met kinderarmoede Verder bouwen op voorgaande projecten Werken met de 5 competenties voor omgaan met armoede en ongelijkheid (SDL, Kleine kinderen, Grote kansen, 2014) 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Armoede zien en diversiteit positief benaderen Werken aan kwaliteitsvolle interacties Kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties Diversiteit integreren in het totale ontwikkelingsproces Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen Doelstellingen 1.  Versterken van docenten LO 2.  Versterken van startende leraren 3.  Stimuleren van kritische reflectie 4.  Bijdragen aan positieve beeldvorming over beroep leraar Aanpak Partners •  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming •  Koning Boudewijnstichting •  Lerarenopleidingen Kleuter •  Pedagogische begeleidingsdiensten •  Steunpunt Diversiteit en Leren, Ugent •  Klasse Verloop project: 4 fasen Communicatie KLASSE Aanloopfase: jan-­‐aug 2016 Ontwikkelfase: sept 2016 – aug 2017 Implementatiefase: sept 2017 – juni 2018 Evaluatiefase: jan 2018 – juni 2018 Aanloopfase Aanloopfase Jan – aug 2016 Ontwikkelfase Sept 2016 – aug 2017 Implementatiefase Sept 2017 – juni 2018 Evaluatiefase Jan – juni 2018 • Kick-­‐off: Vandaag! • Opstartvergadering per LO Kleuter en PBD • Schets van beginsituatie en behoefteanalyse •  Docenten LO Kleuter, studenten en startende leraren •  Inventariseren goede praktijken en materiaal Ontwikkelfase Aanloopfase Jan – aug 2016 Ontwikkelfase Sept 2016 – aug 2017 Implementatiefase: Sept 2017 – juni 2018 Evaluatiefase Jan – juni 2018 • Ontwerpen en uitwerken van materialen voor krachtige leeromgevingen in LO •  Spelmaterialen, beeldmateriaal, goede praktijken (omgaan met thema’s die kunnen uitsluiten, onthaal, ouderbetrokkenheid, …) •  Ontsluiten van bestaand materiaal Ontwikkelfase Aanloopfase Jan – aug 2016 Ontwikkelfase Sept 2016 – aug 2017 Implementatiefase: Sept 2017 – juni 2018 Evaluatiefase Jan – juni 2018 • Verdiepingsfase via Lerend Netwerk •  Intervisie, uitwisseling en input • Elke LO werkt projectplan op maat uit ( juni 2017) •  Implementatie van de materialen en methodes •  Ondersteuning van projectteam Implementatiefase Aanloopfase Jan – aug 2016 Ontwikkelfase Sept 2017 – aug 2016 Implementatiefase: • Elke LO gaat aan de slag • Ondersteuning op maat door projectteam Sept 2017 – juni 2018 Evaluatiefase Jan – juni 2018 • Intervisietraject binnen lerend netwerk Evaluatiefase Aanloopfase Jan – aug 2016 Ontwikkelfase Sept 2016 – aug 2017 Implementatiefase Sept 2017 – juni 2018 Evaluatiefase Jan – juni 2018 • Proces-­‐ en effectevaluatie • Duurzame verankering en upscaling • Terug-­‐ en vooruitblik Projectteam Veerle Martens Sofie Verschaeve Reinhilde Pulinx (projectleider) Jan De Mets Els Mertens Jo Van de Weghe Stefanie Leirens Het projectteam werkt samen met Klasse Website: www.grotekansen.be Facebook: Grote Kansen Twitter: #grotekansen 
Download