Wat is kindermishandeling?

advertisement
Werkstuk van: Iyanla Etnel
2012
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..1
Inhoudsopgave:
Hoofdstuk 1: Wat is kindermishandeling?
Hoofdstuk 2: Daders!
Hoofdstuk 3: Kindermishandeling Nederland.
Hoofdstuk 4: Hulp!
Hoofdstuk 5: Huisverbod
Hoofdstuk 6: Wat moet je doen tegen kindermishandeling?
Hoofdstuk 7: Quiz!
Bronvermelding:
Slot:
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..2
Voorwoord:
Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik iets leerzaams en spannend en interessants wou. Na
lang zoeken ben ik op het onderwerp kindermishandeling gekomen. Kindermishandeling moet
stoppen in alle landen. Kinderen lopen heel veel ziektes op en stoornissen. Het is zo dat als je
word geslagen dat je er niet gelijk vanuit moet gaan dat er sprake is van kindermishandeling.
Wanneer er plaats is van kindermishandeling word je onterecht geslagen, er worden je dingens
wijs gemaakt om je op een langere niveau te zetten en je word zonder reden misbruikt. Ieder
kind heeft rechten, ieder kind verdient gelijk behandeld te worden. Dit onderwerp inspireert
mij echt.
Dus veel lees en kijk plezier.
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..3
Hoofdstuk 1: Wat is kindermishandeling?
Verschillende soorten mishandelingen:
Bij Psychische verwaarlozing krijgt het kind heel weinig aandacht. Mensen negeren dan
het kind en tonen dan weinig interesse in het kind.
Bij Psychische mishandeling word de kind vaak gedwongen om meer te presteren dan
hij of zij kan.
Bij Lichamelijke verwaarlozing word er gesproken van weinig verzorging. Verzorging
betekend voldoende voedsel, het aanschaffen van schone kleren, het zorgen voor medische
verzorging.
Bij Lichamelijke mishandeling word er vaak geweld gebruikt bv. Geschopt, geknepen
worden maar het kan ook erger bv. Door het kind te laten vallen, het vastbinden van het kind of
het opsluiten van het kind zijn vormen van erge mishandeling. Ook het roken in de buurt van
een kinderen is gevaarlijk. Lichamelijke geweld kan zorgen voor lichamelijke letsels zoals
kneuzingen, brandwonden, breuken of blauwe plekken.
Bij Seksueel misbruik word de minderjarige seksueel misbruikt bijvoorbeeld door
seksuele aanrakingen, verkrachting, kinderprostitutie, aanranding maar ook door
kinderpornografie.
Kindermishandeling is een kind bedreigen of slaan of seksueel misbruiken. Kinderen
worden er dan mee geconfronteerd om tegen niemand iets te zeggen. Een ouder mishandeld
zijn kind als hij of zij depressief is, agressief of misschien ook werd mishandeld in haar of zijn
jeugd. Kinderen die mishandeld worden durven dan meestal niks te zeggen op school en
bedenken dan regelmatig een smoesje bv. Ik ben van de fiets gevallen of van de trap, zulke
smoesjes worden vaak geloofwaardig verteld. Door kindermishandeling te stoppen kun je de
kidertelefoon bellen maar je kunt er ook met iemand over praten.
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..4
Hoofdstuk 2: Daders!
De daders van kindermishandeling:
Moeders en vaders: Een test zegt dat in gezinnen meestal de moeders die hun
kinderen mishandelen.. Het is vaak een agressie dat ze niet kunnen beheersen.
Stiefouders:
Stiefouders zetten meer druk op kinderen.
Een – oudergezinnen:
De meeste een-oudergezinnen zijn moeder-gezinnen.Van de meeste kinderen
leeft 37,5 % in een-ouder-gezinnen waarvan eingelijk maar 14,9 % van de gezinnen in
Nederland uitmaken.
Kindermishandeling door familieleden in ruimere zin
Ook andere familie-leden kunnen de daders zijn van kindermishandelijk bv.
Broers, zussen, tantes, ooms, grootouders, neven en nichten.
Kindermishandeling tegen derden:
Ook kunnen kinderen mishandeld worden door mensen die niet bij de familie
horen maar dat de kinderen daar afhankelijk van zijn.
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..5
Hoofdstuk 3: Kindermishandeling in Nederland!
Ook in Nederland is er kindermishandeling maar dat mag niet. Meestal word het niet
opgemerkt aan de ouders dat het kind word mishandeld. Ze zijn dan niet op de hoogte dat het
kind er slecht aan toe is waardoor er niet op tijd word ingegrepen. Er zijn ook vooroordelen bv
er word gezegt dat vaders vaak als mishandelaars worden gezien, ook worden vaak meldingen
niet opgenomen bij een partnerconflict. Bedrijven die hier veel aan besteden zijn de
Expertisecentrum Kindermishandeling en de RAAK (Reflectie en Actiegroep Aanpak
Kindermishandeling). Mishandeling kan niet zomaar worden behandeld, de hulpers moeten
vaak eerst zien dat het gebeurt. Deze aanpak is verder afhankelijk van de werknemers van het
Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Raad voor de Kinderbescherming. Bij een
geboorte van een kind moeten ze er eerst zeker van uitgaan dat de ouder niet bedreigend is
voor het kind of dat de moeder een drugs verslaafde is. Ook de Vlaamse ministerie richtte een
Vertrouwenscentra kindermishandeling op in de 20e eeuw. De Vlaamse ministerie hoopt
hiermee meer kinderen te helpen en ze in veiligheid te brengen.
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..6
Hoofdstuk 4: Hulp!
Wat moet je doen tegen kindermishandeling? Natuurlijk, hulp inroepen. Bij hulp kun je
de kindertelefoon bellen of met hun chatten op hun website. Meestal voor de jonge kinderen
is het moeilijk om hulp te vragen, ze zijn vaak bang om gestraft te worden. Er is echt een klein
percentage dat om hulp vraagt bv via de kindertelefoon. Meestal zijn het kinderen boven de
twaalf jaar die hulp durven in te roepen. Bij de kinderteloof werken vrijwilligers die luisteren
naar alles wat kinderen en jongeren meemaken, ook mishandeling. De vrijwilligers zijn heel erg
goed getraind om met kinderen over makkelijke en moeilijke thema’s te praten.
Mensen die ook kunnen helpen zijn het AMK die zorgt voor een uithuisplaatsing voor
kinderen die ernstig mishandeld worden maar het AMK onderzoekt eerst of er sprake is van
kindermishandeling dan pas grijpen ze in. Bij het AMK kun je terecht voor advies en melding
van kindermishandeling. Het AMK kan overleggen met een kind of informatie meegeven en
mee te denken van wat het kind zelf wil, durft en kan. Kindertelefoon kun je gratis bellen 0800
0438n het gezin en daardoor eerder hulp inroepen.
Als een leraar of jou juf denkt dat er sprake is van kindermishandeling, grijpen ze
meestal in. Meestal gaan ze dan praten met de ouders en vragen of ze ergens mee kunnen
helpen. De kans is heel klein dat de ouders er iets van zeggen maar de kans is wel heel groot dat
de ouders kwaad worden en dat ze hun kinderen dan nog erger mishandelen want ze denken
dan dat het kind er iets van heeft gezegt.
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..7
Hoofdstuk 5: Huisverbod!
Wat is een huisverbod? Een huisverbod krijg je wanneer er heel veel ruzie plaats vind in
huis of dat een kind heel erg mishandeld word. Bij een huisverbod word je tijdelijk uit huis
geplaatst. In ieder land is een huisverbod anders bv.

In Oostenrijk word je 10 dagen uithuis geplaats
 In Duitsland is het tijdelijk.
Zo zijn er ook andere landen/plaatsen waar een huisverbod plaatsvind op een hele
andere manier zoals in Groningen, Amsterdam, Riederland enz.
Een huisverbod komt niet vaak voor in Nederland en kindermishandeling word er ook
verboden.
Voetnoot:
↑ Tijdelijk huisverbod voor pleger huiselijk geweld, Ministerraad, 17 februari 2006
Huisverbod, Ministerie van Justitie
↑ Het Parool 13 jan. 2010
Externe links:


Nederlandse Wet tijdelijk huisverbod – www.wetten.overheid.nl/BWBR0024649
"De pleger het huis uit", Onderzoek crisismaatregel tegen huiselijk geweld, VerweyJonker Instituut, Utrecht, januari 2003 –
www.huiselijkgeweld.nl/feiten/landelijk/pleger_het_huis_uit.html

Reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), oktober 2005 –
www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/kabinet_BJZ-200515156.pdf
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..8
Hoofdstuk 6: Wat moet je doen tegen
kindermishandeling?
Wat moet je of kun je doen tegen kindermishandeling? Veel kinderen doen niks en
denken het gaat wel weer over. Kindermishandeling komt in Nederland meer dan
119.000 keer per jaar voor, misschien wel meer. Veel kinderen krijgen nooit hulp omdat
niemand iets merkt. Als u wat merkt van kindermishandeling in uw omgeving, doe dan
iets. Wilt u meteen met een professional spreken? Dit is het nummer voor advies, Je
kunt bellen naar het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling op 0900-123 123 0! Bij het
AMK kun je altijd terecht voor advies en meldingen. Het AMK zoekt alles medingen uit
en houdt het kind ook extra in de gaten. Als ze erachter komen dat het kind onterecht
word mishandeld en komt er eventueel plaats voor een uithuisplaatsing. Het AMK
verzorgt geen therapie maar kan kinderen wel doorverwijzen naar therapeuten en
hulpverleners. Elke provincie heeft een eigen AMK en ze zijn allemaal bereikbaar via
hetzelfde landeijke telefoonnummer. Er zijn verschillende redenen te noemen waarom
meldingen niet aankomen bij het meldpunt.
1. Twijfels over als er echt plaats is van kindermishandeling.
2. Bang over de gevolgen van de melding van de melder.
Externe link:
 site van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..9
Hoofdstuk 7: Quiz...
Welkom bij de Quiz!
Dit is een extra hoofdstuk, heb jij goed opgelet? Er zijn 5 vragen, maar je moet het
binnen 2.5 min maken. Dit is een Quiz waarbij je snel moet denken. (Omcirkel)
Veel succes!
1. Wat is kindermishandeling?
A. Kindermishandeing is dat je een kind seksueel misbruikt, waardoor het ernstige
trauma’s kan oplopen.
B. Kindermishandeling is een manier van omgaan met het kind waardoor het
psychische of lichamelijke schade kan oplopen.
C. Kindermishandeling is een lichamelijk letsel toebrengen aan een kind.
2. Waarom worden kinderen mishandeld?
A. Sommige volwassen mishandelen hun kinderen om dat zij door veel problemen
de opvoeding niet meer aankunnen.
B. Sommige volwassenen scheppen er genoegen in hun macht over kinderen te
misbruiken.
C. Sommige volwassen straffen hun kinderen te hard en loop het uit de hand.
3. Waar hebben kinderen die mishandeld worden of zijn het meest last
van?
4. Worden meisjes vaker seksueel misbruikt dan jongens?
5. Wat vind jij dat er gedaan moet worden tegen kindermishandeling?
Vind je het goed of wil je dat het stopt? (Vertel in je eigen woorden)
Dit was dan de Quiz ( Antwoorden kun je afhalen bij de eigenaar van dit werkstuk)
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..10
Bronvermelding:
Ik heb deze gehaald informatie uit boeken, internet en van de dingens die ik al wist.
De boeken heten:
1. Titel: Kindermishandeling: de aanpak in Nederland
Auteur: Wolzak, A.
ISBN: 978-90-856001-9-0
Uitgever: Utrecht : NIZW Jeugd , Amsterdam : SWP, cop. 2005
2. Titel: Kindermishandeling
Auteur: Kindermishandeling
ISBN: 978-90-5788-134-3
Uitgever: Hilversum : Kwintessens, cop. 2005
3. Titel: Kindermishandeling: Signaleren en handelen
Auteur: Wolzak, A.
ISBN: 978-90-56004-6-6
Uitgever: Utrecht: Nji Nederlands, Jeugdinstituut, Amsterdam : SWP, cop 2007
En de websites zijn:
http://www.kindermishandeling.nl/
http://www.amk-nederland.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kindermishandeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huisverbod
Ga maar snel naar de volgende en ook laatste pagina.
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..11
Slot:
Dit was een spannend onderwerp en natuurlijk ook interessant. Ik heb hier echt veel van
geleerd. Ik ben dingens over kindermishandeling te weten gekomen waar ik niks over wist. Dit is
mijn 7e en ook laatste werkstuk. Ik vind het echt jammer, want het is ook onze laatste
schooljaar. Ik vond het leuk, echt heel erg leuk. Niemand kan kindermishandeling gewoon
stoppen, dat is heel erg jammer. Heel veel kinderen worden onterecht mishandeld en vaak
word er niks aangedaan.
Dit werkstuk was een goed werkstuk en ik ben er tevreden over.
Ik hoop dat u heeft genoten.
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..12
Gemaakt door Iyanla Etnel 2012 – Werkstuk : Kindermishandeling..13
Download