Stichting Gave heeft een email-peiling gedaan onder in totaal 24

advertisement
Stichting Gave heeft een email-peiling gedaan onder 24 contactpersonen van lokale
werkgroepen van christenen die contact hebben met asielzoekers in een
asielzoekerscentrum in hun omgeving. Hiermee vertegenwoordigen deze
contactpersonen vele vrijwilligers en hebben een goed beeld bij wat er leeft op een
asielzoekerscentrum.
De 24 personen vertegenwoordigen in totaal 28 verschillende asielzoekerscentra met
de daar aanwezige asielzoekers, doordat sommige contactpersonen in meerdere
plaatsen contact hebben met werkgroepen.
Stichting Gave heeft hen de volgende vragen gesteld:
"Ken je asielzoekers die als christen (en/of ex-moslim) op het asielzoekerscentrum te
maken hebben met discriminatie op grond van hun christen-zijn?"
Op deze vraag hebben in totaal 24 mensen antwoord gegeven.
Ja
Nee
Onbekend
18 mensen
6 mensen
0 mensen
75 %
25 %
0%
"Is er ook sprake van doodsbedreigingen?"
Op deze vraag hebben in totaal 15 mensen antwoord gegeven.
Ja
Nee
Onbekend
10 mensen
1 mens
4 mensen
67 %
6,7 %
27 %
"Is er ook sprake van fysiek geweld?"
Op deze vraag hebben in totaal 15 mensen antwoord gegeven.
Ja
Nee
Onbekend
5 mensen
6 mensen
4 mensen
33 %
40 %
27 %
Welke voorbeelden zijn er o.a. genoemd van discriminatie, bedreigingen en/of fysiek
geweld?
1
Eén van onze jongeren uit Pakistan voelde zich erg bedreigd. Ik heb gehoord dat
moslims die hem kenden zelfs christelijke boeken voor zijn deur hebben verbrand.
Van een andere Afghaanse jongere weet ik dat hij zo veel mogelijk geheim houdt dat
hij christen is uit angst voor moslims. Ook heb ik gehoord dat een Afghaanse vrouw
problemen heeft met haar man omdat ze christen is (ze woont niet meer op het azc).
2
Op het moment dat men buiten het AZC (maar ook moslims binnen het AZC)
hoorden dat het echtpaar zich bekeerd had tot het christendom begon men hen te
bedreigen. Intimiterend, nl. onverwachts met een aantal mannen op bezoek komen en
later ook in woorden/bedreigingen.
3
Christenen uit Eritrea die in het AZC naast Somaliërs wonen kregen in de
gezamenlijke keuken te horen: Geen moslim, jullie eten knor knor vlees? De kinderen
(6 en 4 jaar) kwamen thuis na een middag spelen met moslim kinderen. Ze wensten
moslim te worden “Dan worden we niet meer geplaagd”.
4
Tijdens Ramadan is het voor moslims die recent gedoopt zijn, en nu christen zijn
onmogelijk om niet met Ramadan mee te doen, als ze geheim willen houden dat ze
christen zijn geworden.
5
In het geniep, in kleine pesterijen met je fiets (banden leeg e.d.) of met steentjes tegen
de ramen. Of kwaadspreken onder elkaar of over/met kinderen. Of door elkaar
volkomen te negeren en weigeren te helpen (vooral bij vrouwen) etc. Kortom: de druk
en het gevoel van onveiligheid is groot en beangstigend.
6
Afghanen lopen voordat ze bij mij (christen die asielzoekers wil ophalen voor
activiteit) in de auto stappen liever eerst een of twee straten verder en stappen dan
ongezien in. Vooral voor Somaliërs zijn ze bang dat daar Taliban of Al Qaida bij zit.
7
Van een vrijwilliger hoorde ik dat iemand van een trap is gegooid en dat gedreigd is
om een volgende keer hun kind wat aan te doen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards