PowerPoint-presentatie

advertisement
Parkinsoncafé
26 november 2014
Participeren in
Alphen aan den Rijn
Nieuwe taken/
nieuwe kansen
• Werk - Participatiewet
• Zorg – Wmo 2015
• Jeugd -Jeugdwet
Waar doen we het voor?
• Zorgkosten stijgen onverantwoord.
• Systeem kan doeltreffender (versnippering,
standaardoplossing probleem).
• Betere aansluiting bij wensen/behoeften
inwoners.
g langdurige zorg
Wmo
AWBZ
Jeugdstelsel
Zvw
Wlz
Van Awbz naar Wmo
• Huidige verantwoordelijkheid: hulp bij
huishouden en hulpmiddelen
• Nieuw: alle extramurale, niet lijfgebonden
ondersteuning: individuele begeleiding en
dagbesteding
Dus niet:
• Verpleging en persoonlijke verzorging (Zvw)
• Intramurale zorg (Wlz)
Extramuralisatie
• Mensen wonen langer thuis
• Meer ondersteuning; ook van
mantelzorgers
• Aangepaste woningen en
leefbare wijken
• Preventie en signalering in de wijk
Beleid Sociale Agenda
Clientondersteuning
•
•
•
•
Nieuw in de Wmo
Onderdeel van intakegesprek
Meestal afkomstig uit eigen netwerk
Zo niet: professioneel via MEE of uit
vrijwilligerscircuit: belangenorganisaties,
kerken, maatjesprojecten, etc.
Overige veranderingen
• Wegvallen Wtcg en CER
• Nieuwe collectieve zorgverzekering voor
mensen met hoge zorgkosten
• Veranderingen eigen bijdragen
• Mantelzorgcompliment via de gemeente
• Pgb en trekkingsrecht via Sociale
Verzekeringsbank
Opdracht sociale participatie
• Nieuw samenwerkingsverband voor
uitvoering dagbesteding en
begeleiding
• Ook in Kaag en Braassem en
Nieuwkoop
• Traditionele aanbod omvormen
• Ontmoetingscentra in de wijk
• Meer doen met minder geld
Gemiva SVG, Kwadraad, Kwintes,
Participe, Activite, Binnenvest, Ipse de
Bruggen en Wijdezorg
Contact
Het Serviceplein
Voor al uw vragen over zorg en welzijn kunt u terecht bij
het Serviceplein. Het Serviceplein bevindt zich op de
begane grond in het gemeentehuis van Alphen aan
den Rijn. Om u goed te woord te kunnen staan,
werken we graag op afspraak. U kunt ook langskomen
om een afspraak te maken (houd hierbij rekening dat er
een wachttijd kan ontstaan).
Wilt u een afspraak maken of uw vraag telefonisch
stellen, dan kunt u het Serviceplein bellen op
telefoonnummer 14 0172, optie 2. Mailen kan ook naar:
[email protected]
Voor vragen naar aanleiding van de presentatie:
[email protected]
[email protected]
Download