Het volgen van de ontwikkeling van een kind

advertisement
Het volgen van de ontwikkeling van een
kind
De Ontwikkelingspoli
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.
Ontwikkelingsonderzoek
De werkwijze
Uitslag van de test
De hulpverleners
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers
1
1
2
2
2
2
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen, maken de
kinderartsen van het St. Elisabeth Ziekenhuis gebruik van de Ontwikkelingspoli. Deze
folder geeft u uitleg over de werkwijze van deze polikliniek.
Soms ontstaan er zorgen over de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld als het praten
achter blijft bij de leeftijdgenoten of dat er twijfels over bijvoorbeeld contact / gedrag
zijn.
Ouders/verzorgers gaan vaak met deze zorgen naar een huisarts en hij/zij kan besluiten
dat verder onderzoek nodig is. Voor ouders is dit een heel emotioneel gebeuren en
breekt er een spannende tijd aan. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zo goed
mogelijk geïnformeerd bent over de werkwijze van onze ontwikkelingspoli.
Ontwikkelingsonderzoek
Een van de methoden om de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen is een
ontwikkelingsonderzoek. De meeste kinderen vinden dit leuk want tijdens deze test
worden diverse spelletjes aangeboden. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de
ontwikkeling op verschillende gebieden van het kind. Zo wordt gekeken naar de grove
motoriek, bijvoorbeeld kan uw kind omrollen, kruipen of lopen. Ook wordt gekeken hoe
een kind zich als persoon ontwikkelt; kan uw kind bijvoorbeeld zwaaien of in de handen
klappen? De taalontwikkeling wordt in kaart gebracht door plaatjes of door het
benoemen van bepaalde voorwerpen. De oog-hand-coördinatie is ook erg belangrijk.
Pakt uw kind een bengelende ring vast of stapelt uw kind blokjes op elkaar? Tot slot
wordt gekeken hoe de spelvaardigheden en omgang met materiaal zijn, denk hierbij aan
het maken van een eenvoudige puzzel. Vanaf de leeftijd van 2 jaar komt hierbij het
praktisch redeneren, zoals cijfers nazeggen en begrippen als groter en zwaarder dan.
Vervolgens wordt de spierspanning in kaart gebracht door te kijken naar de bewegingsuitslag van de gewrichten.
De werkwijze
Nadat u zich bij de balie heeft gemeld voor uw afspraak, wordt u eerst gezien door de
kinderfysiotherapeut, mw. T. van Hinsbergh, die de ontwikkelingstest afneemt. De duur
van de test is circa 45 minuten. Na de test wordt u gevraagd om plaats te nemen in de
wachtkamer. Vervolgens hebt u een afspraak met de kinderarts, dhr. J. Bruinenberg. Hij
zal de resultaten van de test met u bespreken en samen met u wordt ook het vervolg
besproken.
Uitslag van de test
Op basis van deze onderzoeken bespreekt de kinderarts meteen de uitslag van de test
met u. Als de ontwikkeling normaal is, stelt dit vaak gerust. Soms is er twijfel over de
ontwikkeling en dan kunnen gerichte adviezen worden gegeven om de ontwikkeling te
stimuleren. Misschien spreekt de arts met u af dat u nog een keer terug komt om de
ontwikkeling te blijven volgen. Als duidelijk is dat uw kind een belangrijke
ontwikkelingsachterstand heeft, bespreekt de arts met u of dit verder onderzocht moet
worden of wat de vervolgstappen / vervolgtraject kunnen zijn. Meer informatie hierover
leest u in de folder Medisch onderzoek naar een ontwikkelingsachterstand.
De hulpverleners
Mw. T. van Hinsbergh is werkzaam als kinderfysiotherapeut en is voornamelijk
gespecialiseerd in het gebied vroegdiagnostiek en vroegbehandeling. De kinderarts op
deze polikliniek is dhr. J. Bruinenberg; hij is gespecialiseerd in het gebied van de
kinderneurologie.
Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het
Kindercentrum.
Belangrijke telefoonnummers
St. Elisabeth Ziekenhuis
(algemeen):
(013) 539 13 13
route 64
Kindercentrum:
(013) 539 27 51
terug naar de inhoudsopgave
Kindergeneeskunde, 2.114 05-13 07-13
Copyright© St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Download