Ecologie van spinnen in huis

advertisement
Ecologie van spinnen in huis
Hierbij het spinnenveldwerk dat ik in mijn huis heb gedaan.
Deze uitwerking bestaat uit de beantwoorde vragen en de verschillende spinnen die ik gevonden heb
in huis. Na een hoop zoeken, ’s nachts, overdag, in gaten en kieren, meterkasten (we hebben er
twee) heb ik drie spinnensoorten kunnen vinden.
Helaas heb ik geen foto’s tijdens het maken van deze uitwerkingen. Mijn spinnen staan op alcohol op
school en daar kan ik nu niet bij. Dit wil ik wel nog later toevoegen voor mijn uiteindelijke portfolio.
Welke spinnen komen in en rond mijn huis voor?
Volgens Naturalis en het Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden, zijn er 24 soorten die in
de meeste huizen voorkomen. Nu heb ik zelf een appartement, zonder kelder, zolder of tuin en woon
ik midden in de stad. Dit zorgt dat sommige spinnen hier niet voorkomen, bijvoorbeeld de
tuinwolfspin.
Hoe kan ik de meest voorkomende “huisspinnen”op naam brengen?
Een makkelijke manier om dit te doen is een zoekkaart. Er is er één die heel duidelijk is en al is
gegeven tijdens de colleges. Deze heb ik dan ook gebruikt om mijn eigen spinnen te determineren.
Hieronder te zien:
De kwaliteit is in dit plaatje niet al te best, maar ik heb een bestand dat ik kan uitprinten als ik deze
wil gebruiken voor mijn eigen lessen, deze heb ik ook al van Scholar af gehaald.
Op welke plekken kan ik de verschillende soorten vangen?
Hieronder een lijst met de dertien spinnen:
Spinsoort
Latijnse naam
Vindplek
Roodwitte celspin
Dysdera crocata
Onder allerlei voorwerpen in de tuin, zoals
houtblokken en bloempotten, in de buurt van
pissebedden
Getijgerde
Scytodes thoracica
’s Nachts, over de grond of plafond, zelden buiten
lijmspuiter
Grote trilspin
Pholcus phalangioides Overal in huis, maakt web
Platte wielwebspin Nuctenea umbratica
Onder dakgoten of bij een raam (natuurlijke biotoop
zijn bomen) heeft een web, wielvormig
Venstersectorspin Zygiella x-notata
Bij ramen, hebben een gat in het web
Steatoda bipunctata
Koffieboonspin
Vooral in horizontale spleten, bijvoorbeeld onder
een vensterbank.
Huismuursluiper
Scotophaeus
’s Nachts, onder rotsen of bladeren
scutulatus
Grote Kaardespin
Amaurobius ferox
vochtige plekken, zoals de deksels van water- of
beerputten.
Amaurobius
Huiskaardespin
’s Nachts actief, verder geen info kunnen vinden
fenestralis
Grote huisspin
Tegenaria parietina
Maakt web in hoeken, kan vast raken in badkuipen
Gewone huisspin
Tegenaria atrica
Maakt web in hoeken, kan vast raken in badkuipen
Grijze huisspin
Tegenaria domestica
Maakt web in hoeken, kan vast raken in badkuipen
De informatie in deze tabel is opgezocht op www.natuurpunt.be en www.waarnemingen.nl
Maken ze allemaal een web?
Nee, zeker niet allemaal. In de tabel hierboven is aangeven of ze een web maken of niet. Per spin
verschilt de niche in de biotoop die ons huis is.
Wat zijn de voedingsgewoonten van de waargenomen soorten?
Voor mijn waargenomen soorten:
Venstersectorspin: in hun wielweb, met duidelijk gat in het web, vangen ze vliegende insecten. Wat
mooi is aan deze spin is de seindraad die ze spannen, waardoor ze kunnen voelen of er prooi in hun
web zit. Je kan ze naar buiten lokken door een stemvork tegen het web te houden
Grote trilspin: Jaagt met onsamenhangende webben op muggen, maar ook op andere spinnen.
Platte wielwebspin: Jaagt zoals de venstersectorspin, maar heeft een bolrond web dat ze in de nacht
zelf spinnnen.
In hoeverre zijn de spinnen een concurrent van elkaar of hebben ze verschillende niches?
Spinnen hebben verschillende niches, dat kan zijn in de vorm van prooi, maar ook van plek. De
roodwitte celspin heeft bijvoorbeeld een hele duidelijk niche qua prooi, namelijk pissebedden. Maar
de verschillende soorten wielwebspinnen, waar ook de venstersectorspin bij hoort, heeft juist een
niche op plekken. Waar de ene zijn web ophangt, is anders dan de andere, waardoor ze samen in
dezelfde biotoop kunnen bestaan
Welke conclusies kan ik trekken op basis van dit onderzoek over mijn huis als habitat van spinnen?
Er leven heel veel verschillende soorten spinnen in huis. Ze zijn alleen zo goed aangepast, dat je echt
moeite moet doen om ze te zien en te vangen. Dit is een logische aanpassing, vooral om predatie te
voorkomen.
In alle soorten en maten vervullen ze de verschillende niches die aanwezig zijn in een biotoop als een
huis
Reflectie:
Dit was een mooie kleine opdracht en een perfect voorbeeld dat veldwerk niet altijd buiten hoeft te
zijn. Het leert je kijken in je eigen omgeving en dan zelfs nog de omgeving waar je het meest bent.
Het kan enorm verwonderen, omdat je een natuurbeleving hebt op een plek waar je hem niet
verwacht.
Voor mijn eigen lessen vind ik hem wel riskant om te gebruiken. Veel leerlingen zal het afschrikken
om spinnen te vangen en van heel erg dichtbij te kijken, waardoor je op weerstand kan stuiten en
leerlingen afschrikt van veldwerk.
Ik zou het zelf inzetten in mijn eigen lessen als een keuzeopdracht, waarbij degenen die
geïnteresseerd zijn er iets moois van kunnen maken. Hiermee neem ik het gedwongen deel van de
opdracht weg en is het toegankelijker voor leerlingen. ik zou er zelf een theoretische
vervangopdracht tegenover zetten, om toch aan te moedigen om het te proberen.
Download