Wat eten bodemdiertjes en wie eet hen? Informatie

advertisement
Wat eten bodemdiertjes en wie eet hen? Informatie bij de les: DierenZoeker - Bodemdiertjes
Bodemdiertjes
Voedsel
Pissebedden
Het eten van pissebedden bestaat uit rottende bladeren en
schimmels. Pissebedden kunnen alleen overleven op vochtige
plaatsen. Hun grootste vijand is uitdroging! Dit komt omdat
pissebedden ademhalen met een soort pootjes onder hun buik en
deze moeten altijd vochtig blijven. Pissebedden worden door veel
dieren gegeten, zoals vogels, amfibieën, spinnen en insecten.
Slakken
Het lichaam van een slak bestaat voor een heel groot deel uit water.
Door hun slijmerige huid drogen ze niet snel uit. Maar het slijm is ook
vooral om te bewegen over de bodem. Slakken eten dode diertjes en
plantjes, maar ze lusten ook graag levende planten en dieren.
Tuinslakken houden bijvoorbeeld veel van brandnetels! Veel vogels
eten slakken, vooral de zanglijster, maar ook kikkers, padden,
duizendpoten en grote roofkevers eten ze.
Wormen
Regenwormen eten resten van dode en rottende planten en dieren.
Ze maken gangen in de grond, waardoor de grond luchtig blijft en
waterdoorlatend. Dat is fijn voor planten. Wormen hebben een dun
huidje, daarom leven ze graag in vochtige grond. Regenwormen zijn
voedsel voor veel vogelsoorten, zoals de merel, kraai, en het
roodborstje. Egels, dassen en mollen eten ook regenwormen en
kleine diertjes zoals kevers, duizendpoten en naaktslakken lusten ze
ook.
Duizendpoten
Duizendpoten zijn snelle jagers met giftige kaken. Ze eten kleine
diertjes zoals insecten, slakken, wormen, pissebedden en spinnen.
worden gegeten. Duizendpoten zijn nuttige dieren omdat ze aan
planten knagende dieren opeten. Vijanden van duizendpoten zijn
grotere roofinsecten als loopkevers, amfibieën en vooral vogels.
Miljoenpoten
Miljoenpoten eten rottende planten, rottend hout en ook
paddenstoelen. Ze worden graag gegeten door vogels, kikkers, egels
en sommige soorten kevers. Om aan deze dieren te ontsnappen
vluchten ze weg of rollen ze zich op. Miljoenpoten kunnen niet bijten
of steken.
Kevers
Tot de roofkevers behoren het lieveheersbeestje (eet bladluizen) en
loopkevers. Er zijn ook veel kevers die planten eten of zelfs hout
(boktorren). Boktorren kunnen schade aanrichten aan houten spullen
zoals meubelen, daken, kunstvoorwerpen en bomen. Mestkevers en
aaskevers zijn “opruimers”.
Oorwormen
Oorwormen zijn alleseters. Ze houden van dieren en planten, dood of
levend! Oorwormen zijn voor veel dieren een makkelijk hapje, omdat
ze niet giftig zijn en niet steken. Ze worden gegeten door vogels,
zoogdieren, amfibieën en spinnen. Als een oorworm verstoord wordt,
laat hij zich vallen en kruipt snel weg.
Mieren
Mieren houden vooral van zoet. Het meeste voedsel dat mieren eten
wordt door bladluizen gemaakt. Bladluizen halen eiwit uit planten en
daar maken ze een zoete nectar van. Dat wordt honingdauw
genoemd. Mieren ‘melken’ de bladluizen om de honingdauw te
krijgen. Alle dieren die insecten eten, eten ook mieren. Vooral de
miereneter!
Spinnen
Alle spinnen zijn rovers, ze eten vooral insecten die ze in een web
vangen. Eerst doden ze hun prooi met een gifbeet. Daarna maken ze
de prooi vloeibaar door het inspuiten van speeksel en zuigen ze hem
leeg! Spinnen eten vooral vliegen en muggen, maar een aantal
spinnen eet ook kreeftachtigen, sprinkhanen, mieren of andere
spinnen.
De belangrijkste vijanden van spinnen zijn insectenetende dieren
zoals hagedissen, slangen, kikkers, padden en vooral vogels.
Download