planten plant bij Glanerbrug, blijken volgens

advertisement
Korte mededeling
Polygonatum verticillatum L. bij Glanerbrug, Ov., uitgezaaid. Wederom
dat
geconstateerd,
ten
onrechte in de
in Nederland in 1974 (Gorteria 7,
is
vermeld.
De
planten
blijken volgens
een
Museum 19 (4),
het uitzetten
maar
en
conclusies
planten
van
bovendien
mededeling
met
waardevolle
eens
van
natuurgebieden,
uitgebreider terug
te
te
op het
tot
de vinder,
dit
van
vondst
bij Glanerbrug,
E.
J.
kan
waar
af te
planten
wilde
van een
Ov.
plant
(p. 192),
Natuur
Weeda, in
en
Terecht merkte Weeda op, dat
brengen
vertroebelt,
betreffende
verspreidingsmogelijkheden
sterk
moet worden
zeldzame
natuurlijke verspreidingsbeeld
zaden. Vooral,
is
de heer
zijn uitgezaaid.
dwaalspoor
de
een
verticillatum L.
niet alleen het
betrekking
kiemingsmogelijkheden
van
2, aldaar
oecologen
nieuwe vondsten
1975, p. 185—206)
Polygonatum
van
1975, p.
lijst
van
het uitzetten
keuren. Ik
hoop
van
van
hypothesen
planten
en
planten gebeurt
de
in
op deze zaak later nog
komen.
J.
Leiden
19
Mennema
Download