20160531_Factsheet Patrimonial Sustainable

advertisement
Maandelijkse factsheet
Econopolis Patrimonial Sustainable Fund
31-05-2016
Omschrijving van het fonds
Econopolis Patrimonial Sustainable is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het fonds is
erop gericht om investeerders langetermijnrendement te bieden door investeringen in aandelen, obligaties en monetaire instrumenten,
zonder geografische beperking en zonder begrenzing inzake sectoren of munten. Het fonds is gericht op investeerders met een
investeringshorizon van meer dan 5 jaar.
Commentaar van de beheerders
Tijdens de eerste drie weken van april lieten de Europese beurzen en hun Amerikaanse tegenhangers een gemengd
beeld optekenen. In de VS schommelden de S&P 500 in deze periode tussen -1% en +1,5%. In Europa was er weinig
appetijt voor aandelen en noteerden aandelen in het rood. Naar het einde van de maand zetten de beurzen echter
een spurtje in en sloten mei positief af zowel in Europa als in de VS. Juni wordt een drukke maand op politiek en
monetair vlak met o.m. rentebeslissingen van de centrale banken in Europa en de VS, de verkiezingen in Spanje en
het referendum in het VK over het EU-lidmaatschap.
Econopolis Patrimonial Sustainable ging er in mei met circa 0,5% op vooruit. Omwille van de vele onzekerheden op de
financiële markten bouwden we de blootstelling naar aandelen over een periode van 10 dagen af van circa 25%
eind april naar circa 21% eind mei. We verkochten in diverse titels zodat geen enkel aandeel een overdreven hoog
gewicht kreeg na de allocatiewijziging. We kochten geen nieuwe aandelen in het compartiment. Binnen het
compartiment lieten vooral enkele farmawaarden herstel optekenen. Satellietnetwerkuitbater Eutelsat zorgde evenwel
voor een valse noot. Het bedrijf biechtte een winstwaarschuwing op voor dit en volgend jaar en werd hiervoor
afgestraft. Om de cashpositie niet te fors te laten oplopen kochten we bij in het obligatiesegment via een gespreide
aankoop waarbij we kwalitatieve bedrijfsobligaties (bv. BMW, UCB, …) aankochten. Deze obligaties zijn uitgedrukt in
euro en hebben overwegend een looptijd van minder dan 5 jaar. In mei leverde het obligatieluik een positieve bijdrage
waarbij vooral de langlopende bedrijfsobligaties van Amerikaanse technologiebedrijven sterk presteerden.
Verdeling activa
Netto inventariswaarde (NIW)
NIW klasse I-cap: 105,71 €
Aandelen
20,53%
Evolutie NIW (Aandelenklasse I-cap)
120
NIW klasse I-dis: 102,29 €
110
Rendementen
Cash
11,37%
Obligaties
68,10%
1 maand: +0,47%
100
Sinds begin dit jaar
+1,08%
(YTD):
2015: +1,94%
2014: +5,84%
26/02/13
€ 105,71
21/01/14
23/12/14
31/05/16
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met
kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in februari 2013. Het resultaat werd berekend in euro.
Muntspreiding fonds
(beursnotering)
Top 5-posities aandelen en obligaties
EUR
63,20%
USD
17,53%
Aandelen - Top 5
Munt
% van het totaal
Alphabet Inc-A
USD
0,86%
Vinci
EUR
0,83%
CHF
4,67%
MXN
2,88%
Novo Nordisk
DKK
0,79%
NOK
2,70%
Pepsico
USD
0,79%
SEK
2,19%
GBP
2,00%
Ahold
EUR
0,78%
Andere
Totaal aantal posities:
4,83%
Looptijd obligaties
0-1j
8,30%
1-3j
26,60%
3-5j
5-7j
7 - 10 j
+ 10 j
21,50%
13,20%
17,70%
12,70%
33
Obligaties - Top 5
Munt
% van het totaal
Germany ILB 0,1% 15/04/2023
EUR
3,80%
US ILB 0,25% 15/04/2025
USD
2,10%
Germany ILB 0,1% 15/04/2026
EUR
1,90%
Germany ILB 0,75% 15/04/2018
EUR
1,90%
Vestas 2,75% 11/03/2022
EUR
1,80%
Totaal aantal posities:
Maandelijkse factsheet - Econopolis Patrimonial Sustainable Fund - Data per 31/05/2016
70
Maandelijkse factsheet
Econopolis Patrimonial Sustainable Fund
Geografische opsplitsing aandelen
(beursnotering)
Europa
Pacifisch Azië
Sectoriële opsplitsing aandelen
78,98%
Noord-Amerika
Latijns-Amerika
0,00%
Midden-Oosten & Afrika
0,00%
11,08%
8,98%
Discretionaire consumptie
6,08%
5,26%
Energie
Holdings
0,00%
Andere
0,00%
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties
56,99%
Emerging Europa
12,28%
Overheidsobligaties
38,80%
9,73%
Latijns-Amerika
6,45%
Supranationalen
6,43%
Pacifisch Azië
6,34%
Bedrijfsobligaties
61,20%
1,78%
Belangrijkste kenmerken obligaties
Gemiddelde rating:
Kerngegevens en praktische informatie
Compartiment van:
A+
Huidig rendement tot vervaldag:
2,08 %
Gemiddeld couponrendement:
2,72 %
Gemiddelde looptijd:
6,87 jaar
Duratie:
3,98 jaar
Risico-schaal:
Startdatum:
Valuta:
Gemiddelde duurzaamheidsscore > 60
✔
Geen controversiële namen (controversy score > 3)
✔
Confirmiteit met exclusielijst Noors Pensioenfonds
✔
Nadruk op Econoshock thema's
✔
1-2-3-4-5-6-7
Februari 2013
EUR
LU0889925391
ISIN Code I-klasse Distributie:
LU0889925474
Beleggingshorizon:
Duurzaamheidsanalyse
Econopolis Funds, BEVEK naar
Luxemburgs recht met Europees
paspoort
ISIN Code I-klasse Kapitalisatie:
Omvang:
Waarschuwing
15,13%
11,18%
Basisconsumptie
Europa
Midden-Oosten & Afrika
20,90%
Zachte en harde grondstoffen
Geografische opsplitsing obligaties
Noord-Amerika
21,39%
Industrie
Telecommunicatie
0,00%
0,00%
Informatietechnologie
Gezondheidszorg
21,02%
Emerging Europa
31-05-2016
Deelbewijzen:
EUR 34,94 miljoen
5 jaar
Kapitalisatie & Distributie
Instapvergoeding:
Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:
Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:
Wekelijks op maandag voor 12u30
Beheersvergoeding:
0,60%
Prestatievergoeding:
Niet van toepassing
NIW-rapportering:
www.edmond-de-rothschild.eu in “NAVcentre”, Bloomberg, Reuters,…
Met vergunning in:
Enkel in Luxemburg
Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in Luxemburg. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de
website www.edmond-de-rothschild.eu in “NAV Centre” (Engels), waar ook de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen
document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis
en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten
dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten
en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.
Contact
Econopolis Wealth Management NV I Sneeuwbeslaan 20 bus 12 I 2610 Wilrijk I Tel. + 32 3 3 666 555 I fax + 32 3 3 666 466 I
[email protected] I www.econopolis.be
Verantwoordelijke uitgever : Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV
Maandelijkse factsheet - Econopolis Patrimonial Sustainable Fund - Data per 31/05/2016
Download