3,75% Deceuninck 8/12/2015-2022 @ 101875% is geplaatst in MR

advertisement
Verslag I.C. 20 november 2015
Macro & Markten
De markten reageren deze week positief op uitspraken van Janet Yellen en Mario Draghi. De impact van de
aanslagen in Parijs bleek beperkt en van korte duur.
Het FOMC zal naar alle waarschijnlijkheid de rente verhogen bij de volgende vergadering in december. Enkel
zeer belangrijke verstoringen in de economie en markten kunnen dit nog veranderen. Dit betekent dat de
Fed zeker is van haar zaak, de geloofwaardigheid van de centrale bank zou immers een enorme klap krijgen
indien de rente begin 2016 al weer verlaagd zou moeten worden. De markt rekent dan nu ook op een
renteverhoging. In feite is dit een teken van kracht van de Amerikaanse economie.
Uit de notulen van de oktober vergadering bleek dat de rente niet snel en fors verhoogd zal worden. Een
geleidelijke en beperkte renteverhoging is een Goldilocks scenario voor de aandelenmarkten. Stijgende
winsten in een aantrekkende economie zullen de koersen verder kunnen ondersteunen.
Een beperkte verhoging van de korte termijnrente zal ook de rente op de kapitaalmarkten nog enigszins
kunnen doen stijgen. Bij de huidige lage rentes leidt een beperkte rentestijging echter al snel tot negatieve
obligatierendementen.
Super Mario heeft nogmaals herhaald dat de ECB klaar staat en bereid is om verdere actie te ondernemen
indien de inflatie te laag blijft en de risico’s voor een tegenvallende groei aanhouden. De ECB zal alle
mogelijke instrumenten aanwenden om de inflatie richting de 2% te laten stijgen. Bij tegenvallende groei en
inflatie kan de ECB het inkoopprogramma aanpassen en intensiveren.
Het consumentenvertrouwen in Europa steeg in november onverwacht. Ook de Duitse investeerders waren
optimistischer dan verwacht volgens de ZEW-index.
In onze asset-allocatie blijven aandelen duidelijk onze favoriete beleggingscategorie. Een recessie is
onwaarschijnlijk. Europa en de Verenigde Staten blijven groeien. China zit in een transformatieproces maar
blijft ook groeien, zeker de dienstensectoren en de consumptie. Bovendien zijn beleggers zijn nog altijd risicoavers en de waarderingen niet te hoog.
Op basis van het divergerende monetaire beleid verwachten wij een verder aantrekkende dollar. Het
opwaartse potentieel lijkt weliswaar beperkt maar de euro zal niet snel en fors stijgen. Europese bedrijven
kunnen dan ook volgend jaar blijven profiteren van de competitievere euro. Europese aandelen zijn
bovendien lager gewaardeerd dan Amerikaanse en de beurzen staan nog onder de top van eerder dit jaar.
In onze asset-allocatie hebben daarom nu aangegeven dat Europese aandelen onze voorkeur hebben.
Vector Vest blijft in Confirmed-Up voor de Eurozone. De Verenigde Staten staan echter in een Confirmed
Down na een dip in de Buy-to-Sell Ratio en Market Timing Indicator. De korte termijn trend is inmiddels weer
positief. In O’Neil blijven de meeste landen, waaronder de Verenigde Staten, in Confirmed Uptrend.
1
Strategie
Wij blijven vasthouden aan onze strategie om aandelen te overwegen. Nieuw is wel dat wij voor Europa nog
positiever zijn dan voor de Verenigde Staten en Japan.
Het advies blijft om de aandelenexposure rechtstreeks of via gemengde fondsen te verhogen in de
rekeningen waarin de allocatie in HR effecten nog sterk onder het maximum van het mandaat is.
Acties in de typeportefeuille
Deze week geen transacties in de type-portefeuilles.
Obligaties, fondsen, aandelen
Nieuwe emissies :
3,75% Deceuninck 8/12/2015-2022 @ 101,875% is geplaatst in MR BE0002238070 €1.000
4,125% Ghelamco Invest N.V. 14/12/2015-14/06/2021 @100% is geplaatst in HR BE0002497726 €100.000
Pictet Security blijft een interessant themafonds. Dit is door de aanslagen in Parijs nogmaals benadrukt. Het
IC zal in dit thema interessante individuele aandelen selecteren.
De FSMA heeft de oprichting van een nieuw compartiment in onze BEVEK goedgekeurd.
MC Patrimoine: Dit compartiment zal zich binnen een defensief kader beleggen in individuele lijnen, de
selectie van deze effecten zal in lijn liggen met deze van het investeringscomité individueel
vermogensbeheer.
Dit compartiment zal een beleid volgen van risicodiversificatie door middel van een evenwichtige
samenstelling van een portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en
geldmarktinstrumenten. In bijkomende orde kan er belegd worden in andere financiële producten uit de
kapitaal- en derivatenmarkten. Het netto vermogen van het compartiment kan van 50% tot 100% belegd
worden in geldmarktinstrumenten en obligaties. Van de obligaties dient minimaal de helft investment-grade
te zijn.
Het compartiment heeft een defensief beleggingsprofiel met als lange termijnrichtlijn een belegging van 35%
in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten met een maximum van 50%. Deze
beleggingsstrategie kan via directe investeringen, via ETF’s, via trackers en via categorieën van ICB’s worden
ingevuld. ETF’s, trackers en ICB’s mogen maximaal 10% van het compartiment uitmaken.
Minstens 50% van het netto vermogen van het compartiment moet steeds in euro-genoteerde effecten
beleggen. De invulling wordt aangebracht op basis van fundamentele inzichten in de ontwikkeling van
financiële opportuniteiten en risico’s en de visie van de beheerder hierop. Deze fundamentele inzichten zijn
gebaseerd op de verwachte wijzigingen inzake rentetarieven, inflatievooruitzichten, verwachte risicopremies
op aandelen en bedrijfsobligaties, marktliquiditeit en de economische conjunctuur.
2
Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn
aandeelhouders.
De inschrijvingsperiode start op 16 november 2015 en zal aflopen op 30 november 2015. Er werd van dit
compartiment een kapitalisatie- en een institutionele share class opgericht. De ISIN van deze
kapitalisatieversie is BE6282445467 Indien u nog verdere vragen hebt over dit compartiment kan u steeds
terecht bij Rob Siegersma, de verantwoordelijke van dit compartiment.
Ryanair, Ingenico, Eurofins Scientific, Fresenius, Melexis, Nordex, Aalberts Industries, Ageas & Novozymes
staan op de Preferred List en blijven zowel als fundamenteel als technisch koopwaardig.
Keuze genoeg dus om interessante Europese aandelen op te nemen in de portefeuilles.
Sartorius Stedim Biotech is na onze aankoop sterk gestegen, hier overwegen wij winst te nemen aan €345350.
Euronav noteert rond het 200-daags MA na de verkopen door grootaandeelhouder Livanos. Aandeel wordt
opgevolgd en eventueel verkocht indien de neerwaartse trend zich verder zet.
Facebook, Alphabet, Nike, Visa, Salesforce.com, Starbucks & Home Depot staan op de Preferred List en
blijven zowel als fundamenteel als technisch koopwaardig.
Nike steeg vrijdag 5 % nadat het aankondigde voor €12 mrd aandelen in te kopen, het dividend te verhogen
en het aandeel te splitsen.
Salesforce.com steeg donderdag ruim 4% na publicatie van beter dan verwachte resultaten en
vooruitzichten.
Pfizer biedt op Allergan. Er zou $370-380 geboden kunnen worden, ongeveer 20% boven de huidige koers.
Norwegian Cruise Line Holdings noteert rond het 200-daags MA. Aandeel wordt opgevolgd en eventueel
verkocht indien de neerwaartse trend zich verder zet.
3
Download