Periode Maatschappijtypen Tijdvak Jaren

advertisement
Opdracht: Bekijk de afbeeldingen/dia’s en probeer elke afbeelding een plaats te geven in het schema
(noteer het nummer van de afbeelding in het vak).
Periode
Maatschappijtypen
Tijdvak
Jaren
Prehistorie
Jagers en verzamelaars
Tijd van Jagers en
boeren
± 15.000 voor Chr.
6.Lucy, 23. Grotten Lascaux, 30. Stenen pijlpunt
± 11.000 voor Chr.
Agrarische samenleving
16. Neolithische revolutie, 34. trechterbekers
± 3000 voor Chr.
Oudheid
Landbouw-stedelijke
samenleving met
toenemend aantal steden
Tijd van Grieken en
Romeinen
8.Farao’s, 31. Colosseum, 35. Griekse vaas
± 500 na Chr.
Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen
Agrarisch-urbane
samenleving met minder
steden
Tijd van monniken en
ridders
20. Karel de Grote, 22. Monniken en kloosters 25. Vikingen 27. Hofstelsel
± 1000 na Chr.
Late Middeleeuwen
Agrarisch-urbane
samenleving met meer
steden
Tijd van steden en
staten
10. Geboorte van Venus (1483!), 11 Carcassonne, 12 Columbus (1492!), 14.stadsrechten den
Bosch, 21. Kruisridders
Vroegmoderne tijd
Renaissance
Agrarisch-urbane
samenleving
± 1500 na Chr.
Tijd van ontdekkers
en hervormers
1.Beeldenstorm 10. Geboorte van Venus (1483!), 12 Columbus (1492!), 24. Luther
26. David Michelangelo (1501) 36.Willem van Oranje
± 1600 na Chr.
Gouden eeuw
Agrarisch-urbane
samenleving
Tijd van regenten en
vorsten
2.VOC, 29 Nachtwacht
± 1700 na Chr.
Verlichting
Industrialisatie begint in
Engeland
Tijd van pruiken en
revoluties
13.Kinderarbeid 18. Executie Lodewijk XVI, 28. Montesquieu 32. Filosofen in de
salon 33. Stoommachine (1e rendabele machine van James Watt 1777!)
± 1800 na Chr.
Moderne tijd
Industriële samenleving
Tijd van burgers en
stoommachines
7.kolonialisme, 19. Onze eerste grondwet
33. Stoommachine (1e rendabele machine van James Watt 1777!)
± 1900 na Chr.
Imperialisme (1870-1910)
5. Algemeen kiesrecht Nederland 15. Anne Frank 17.
Gasmaskers en loopgraven
Tijd van
wereldoorlogen
± 1950 na Chr.
Koude oorlog (1950-1990)
Oost <-> West
Tijd van televisie en
computer
4.Vietnam, 9. Berlijnse muur
1990 na Chr.
3. 9/11
Nu
Opdracht 2
In ons boek behandeld met 3 soorten jaartelling, de christelijke, joodse en islamitische. Noteer hieronder
bij elke jaartelling de typische kenmerken.
Christelijke jaartelling gebaseerd op Romeinse kalender in 6e eeuw n. Chr. bepaald dat geboortejaar van Christus
beginpunt van jaartelling zou worden. Gregorius XIII (1582) voerde schrikkeljaar in. Is een zonnejaarkalender 365+
dagen
Islamitische jaartelling begint in 622 n. Chr. bij de vlucht van Mohammed uit Mekka. Telt 354 dagen verdeeld over
12 maanden. Is een maankalender en korter dan onze gregoriaanse zonnejaarkalender.
Joodse jaartelling begint in 3761 v. Chr. bij de ‘schepping van de mens’. Is een jaartelling die gebaseerd is op de
maan.
Download