CHECKLIST ASP.NET DATABASE SQL SERVER Primaire

advertisement
CHECKLIST ASP.NET
DATABASE SQL SERVER
Primaire autonummeringssleutel
Foreign key relaties
Tabel-en veldnamen = zelfstandige naamwoorden (enkelvoud en PascalCase)
Foreign keys = naam van de tabel waarnaar je verwijst + ID
Minstens 5 kernentiteiten
Alle tabellen zijn met elkaar verbonden in het relationeel schema
PROGRAMMA - OPBOUW
3-lagen-structuur (Data-tier, Data Access Layer, Business Logic Layer)
Data-tier bevat tabellen, views, relaties, stored procedures
Data Access Layer: LINQ to SQL
Standaardoperaties (Insert, Update, Delete, Get”Entiteit”, Get”Entiteiten”)
Business Logic Layer: minstens 3 methodes met extra business logica
Presentation Layer: geen SQL en geen business logica
Gebruik nooit het concateneren van strings om je SQL-statement samen te stellen
Gebruik altijd parameters
Gebruik geen grafische datalink controls om info uit de database te halen
Geen foreign key IDs in overzichtslijsten, maar bijhorende omschrijving
PROGRAMMA – LOOK-AND-FEEL
Master Page
Layout = CSS
Skin-file voor al je webserver controls
Logische schermnavigatie
Consistente layout
PROGRAMMA – ADMIN
Deel v.d. pagina’s enkel toegang voor admin
Inlogsysteem
Security
Eventueel: beveiligingsniveaus
PROGRAMMA – OVERIGE
5 ASP.NET functionaliteiten die niet behandeld zijn in de les
3 web server controls die niet behandeld zijn in de les
Updaten kernentiteiten: GEEN gridview, maar gebruiksvriendelijke formulier
met meer dan alleen tekstvakken
Gebruik zoveel mogelijk keuzelijsten, optierondjes, tabbladen, …
Minstens 1 zelfgemaakte Web User Control gebruikt
Gebruik op 3 plaatsen AJAX
Minstens 3 controls gebruiken van de Ajax Control Toolkit
Foutcontrole bij invullen van formulieren
Duidelijke fout- en waarschuwingsboodschappen
Zorgen voor voldoende en duidelijke defaultgegevens























4/5








Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards