Maatwerkdecreet

advertisement





Sociale Werkplaatsen gecontesteerd
Onrechtmatige staatsteun
Markt als dominant gegeven
Groepsvrijstellingsverordening
DAEB (Diensten van algemeen
En economisch belang)

Arbeidshandicap

Psychosociale arbeidsbeperking MMPP

Uiterst kwetsbare personen
(2 jaar werkloos)

Collectieve professionele inschakeling van
de zwaksten
 Maatwerkbedrijven (minstens 20 VTE)
 Maatwerkafdelingen (minstens 5 VTE)




Minstens 20 VTE
Minstens 65% doelgroepwerknemers
Vzw of vennootschap met sociaal oogmerk
Maatschappelijk verantwoord ondernemen


VDAB
Afstand tot
de arbeidsmarkt
volgens ICF
(International Classification of
Functioning, Disability and Health)


Rugzak
Evaluatie om de 5 jaar
Werk ondersteunende maatregel






Loonpremie
40%, 50%, 60% of 75%
Begeleidingskost
hoog laag midden
Aanpassing werk post
forfait
Organisatie ondersteuning
Infrastructuur ondersteuning
Rekening houdend met:
 Persoonlijke situatie doelgroepwerknemer
 Continuïteit op vlak van bedrijfsvoering

De mogelijkheid op een reguliere duurzame job



Geen advies meer Serr en Resoc
Vrijheid van activiteit
Vrijheid van werkingsgebied


Gedifferentieerde sancties
Strengere sancties



Regelgeving in voege op 01.07.2014
Overgangsjaar
5 jaar aanpassing aan nieuwe financiering
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards