Scherm: Personen

advertisement
1
2
Personen
Belangrijke sites:
www.postcode.nl
www.locatienet.nl
www.teleatlas.nl
www.imc.org/pdi/
www.nizw.nl/smartsite.htm?id=9335
Dit bestand kan gebruikt worden bij de codering van personen:
www.stpi.nl\NEN 1888 NEN 5825 Codering personen en organisaties.pdf
Scherm: Personen
NEN-1888: Demografische gegevens
NEN-5825: Vastleggen adresgegevens
ISO-5281: Geslacht
ISO-3166: Land van origine
Veld
beschrijving
Titel
Achternaam
Tussenvoegsels
Initialen
Voornaam
Geslacht
Straatnaam
(prive)
Huisnummer
Jansen (Eerste
tekenveld automatisch
in hoofdletters)
van
J.J.M.
Jan (Eerste tekenveld
automatisch in
hoofdletters)
Vrouw / Man /
Onbekend
Dorpsstraat
(samenvoegen met
huisnummer?)
16
Standaard
ISO-5281
Verplicht
veld
Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
3
(prive)
Postcode (prive)
Plaatsnaam
(prive)
Gemeente (prive)
3536 AA (Door het
invoeren van de
postcode dienen
automatisch de
plaatsnaam en
straatnaam te
verschijnen)
Utrecht
Utrecht
www.postcode.nl
Nee
Nee
www.stpi.nl of
www.cbs.nl
www.stpi.nl of
www.cbs.nl
Nee
Nee
Nee
Nee
Telefoonnummer
(prive)
Mobiel nummer
(prive)
E-mail (prive)
030-60444444
Ja
Nee
06-12345678
Ja
Nee
[email protected]
Ja
Nee
Organisatie
(werk)
Straatnaam
(werk)
Huisnummer
(werk)
Postcode (werk)
<Openen Scherm
(Zoeken) Organisatie>
Kerkstraat
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Telefoonnummer
algemeen
Mobiel nummer
(werk)
GPIC
1
3536 TA (Door het
invoeren van de
postcode dienen
automatisch de
plaatsnaam en
straatnaam te
verschijnen)
030-1234555
06-12345222
www.postcode.nl
4
Doorkiesnummer
praktijk (werk)
E-mail algemeen
E-mail (werk)
Fax (werk)
Plaatsnaam
(werk)
Gemeente (werk)
030-1234567
Ja
Nee
[email protected]
[email protected]
030-1234566
Utrecht
ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Land
Functie
AGB Code
Nederland
Arts (Zie lov Functie)
12345 Unieke
artscode (voor
ontdubbelen)
Utrecht (Vullen op
basis van de GGD
code die bij het
inloggen is ingevoerd)
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Regio
Utrecht
www.stpi.nl of
www.cbs.nl
www.stpi.nl of
www.cbs.nl
ISO-3166
CBS-systeem/ GPIC
http://www.bigregister.nl/
www.stpi.nl of
www.cbs.nl
5
6
7
8
ADR_CONTACTPERSONEN
Een contactpersoon legt de relatie tussen een persoon ADR_PERSONEN en een organisatie ADR_ORGANISATIES: de persoon is
contactpersoon bij een organisatie.
Veld
PSN_ID
OGE_ID
FUNCTIE
AFDELING
E_MAIL_ADRES
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
VARCHAR2(25)
VARCHAR2(37)
VARCHAR2(100)
DOORKIESNUM
MER
VARCHAR2(15)
Omschrijving
Persoon ID
Organisatie ID
Functie
[5] De afdeling waar een CONTACTPERSOON werkt.
Het gaat hier om het e-mail adres dat op persoonlijke basis verstrekt is, en niet om een
openbaar e-mail adres. Openbare e-mail adressen worden als communicatieadres
opgenomen.
Doorkiesnummer
9
ADR_PERSONEN
Deze tabel beschijft personen.
Veld
ID
ACHTERNAAM
Type
NUMBER(9) NOT NULL
VARCHAR2(37) NOT
NULL
VOORLETTERS VARCHAR2(10) NOT
NULL
VOORNAAM
VARCHAR2(20)
TUSSENVOEGSE VARCHAR2(7)
L
TITULATUUR
VARCHAR2(14)
GESLACHT
NUMBER(1) NOT NULL
BRON
INVOERDER
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
[5] Familienaam van een persoon.
[5] De eerste letters van de geboortenamen van een persoon.
[5] De roepnaam van een persoon.
[5] De tussenvoegsels van een achternaam.
[5] Adellijke of academische titels.

0: onbekend

1: man

2: vrouw
[5] De 'leverancier' van een persoon.
[5]Identificatie van de persoon die als eerste dit gegeven heeft opgevoerd.
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(30) NOT
NULL
INVOERDATUM DATE NOT NULL
[5] De datum waarop dit gegeven voor het eerst is opgevoerd.
MUTATOR
VARCHAR2(30)
[5] Identificatie van de persoon die dit gegeven als laatste heeft gemuteerd.
MUTATIEDATUM DATE
[5] De datum waarop dit gegeven voor het laatst is gemuteerd.
BEHEERDER_GR NUMBER(9) NOT NULL
OUP_ID
OPENBAAR
NUMBER(1) NOT NULL 
0: privé persoonsinformatie

1: openbare persoonsinformatie
10
Organisaties
Scherm: Organisatie
NEN-5825: Vastleggen adresgegevens
Dit bestand kan gebruikt worden bij de codering van organisaties:
www.stpi.nl\NEN 1888 NEN 5825 Codering personen en organisaties.pdf
Veld
Naam Praktijk
Bedrijfstype
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Postbus
Postcode
Woonplaats
(postbus)
Telefoonnummer
algemeen
Fax nummer
algemeen
E-mail Adres
algemeen
beschrijving
Artsenpraktijk Jansen
Huisartsenpraktijk Zie
lov: bedrijfstype
Kerkstraat
1
3536 TA (Door het
invoeren van de
postcode dienen
automatisch de
plaatsnaam en
straatnaam te
verschijnen)
Utrecht
Standaard
2ZW/SBInummers
Verplicht veld
Ja
Ja
Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja
www.postcode.nl Ja
Ja
Ja
Ja
www.stpi.nl of
www.cbs.nl
Ja
Ja
Postbus 85300
3500 AA
Nieuwegein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
030-1234555
Ja
Ja
030-1234566
Ja
Ja
[email protected]
ja
Ja
11
Een organisatie moet een
koppeling krijgen met:
* communicatie adres
* PTT adres
* personen
* aanbod
* Zorgtypering
* Werkgebied
* Thesaurus
* Landen
Website:
Land
www.huisarts.nl
Nederland
Regio
Utrecht (Vullen op
basis van de GGD
code die bij het
inloggen is ingevoerd)
Trefwoorden
www.stpi.nl ISO3166
www.stpi.nl of
www.cbs.nl
www.nizw.nl
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
12
13
14
ADR_ORGANISATIES
Deze tabel beschrijft organisaties.
[5] Een ORGANISATIE is een rechtspersoon, een maat-of vennootschap, een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die met een
vereniging
maatschappelijk gelijk kan worden gesteld, een onderneming van een publiekrechtelijk rechtspersoon of een doelvermogen.
Veld
ID
UNIEK_NUMMER
NAAM
[4]
ADUNI
ADNA
A
SUBNAAM
ADSU
B
ETIKETNAAM1
ADETI
ETIKETNAAM2
ADETI
PUBLIEKSNAAM ADPU
B
AFKORTING
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(15)
VARCHAR2(200) NOT
NULL
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(35)
VARCHAR2(35)
VARCHAR2(70)
ADAFK VARCHAR2(10)
GROOTTE
VESTIGINGCODE
NUMBER(4)
VARCHAR2(4)
WERKBEREIK
VARCHAR(1)
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
N1
[5] Officiele naam van een organisatie, voluit geschreven
N3
[5] Naam van het onderdeel van een organisatie voluit.
[5] De officiele naam(+ subnaam), maar waar nodig (i. v. m. de lengte) afgekort.
[5] Vervolg van de etiketnaam1.
N2
[5] De naam waaronder de organisatie bij het grote publiek bekend is, als dat niet de
officiele naam betreft.
N7
[5] De afkorting zoals die door de organisatie zelf wordt gevoerd.
[5] Een aanduiding van het aantal mensen dat bij een organisatie werkzaam is.

A

B

B: buitenland

D: landsdeel

L: lokaal

N: nationaal

P: provinciaal

R: regionaal
15
TYPERING
VARCHAR2(2000)
MEMO
VARCHAR2(1000)
MEMODATUM
CONTROLEDATU
M
INTERNET_ADRE
S
DATE
DATE
OFFICIEEL
CHAR(1) NOT NULL
VERVALDATUM
BRON
DATE
VARCHAR2(40)
INVOERDER
VARCHAR2(30) NOT
NULL
DATE NOT NULL
VARCHAR2(30)
DATE
INVOERDATUM
MUTATOR
MUTATIEDATUM
KVKNUMMER
SBINUMMER
OPENINGSTIJDE
N
BEREIKBAARHEI
D
BIJZONDERHED
EN
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(19)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(2000)
O1
[5] Waneer uit de naam van een ORGANISATIE in onvoldoende mate blijkt wat de
hoofdfunctie van deze ORGANISATIE is, wordt deze kort getypeerd in het veld typering.
O2
[5] Korte omschrijving van de totale activiteiten van een organisatie.
[5] De datum waarop de gegevens over de organisatie zijn gecontroleerd.
[5] De datum waarop de gegevens over de ORGANISATIE zijn gecontroleerd
I3
[5] Het adres op het internet waar de home-page van een ORGANISATIE gevonden kan
worden.
Dit statusveld geeft aan of het een officiele organisatie betreft wat door de adresredactie
wordt onderhouden en waarvan de gegevens vrijgegeven kunnen worden aan derden.

J: ja

N: nee
Default='N'
OH11
[5] De 'leverancier' van een organisatie.
[5] Identifcatie van de persoon die als eerste dit gegeven heeft opgevoerd.
[5] De datum waarop dit gegeven voor het eerst is opgevoerd.
[5] Identificatie van de persoon die dit gegeven als laatste heeft gemuteerd.
OH5
[5] De datum waarop dit gegeven voor het laatst is gemuteerd.
Nummer van de kamer van koophandel
Openingstijden
VARCHAR2(2000)
Bereikbaarheid per openbaar vervoer, routebeschrijving
VARCHAR2(2000)
Alle zaken waarvoor geen ander geschikt veld is.
16
BEHEERDER_GR
OUP_ID
OPENBAAR
ACTIVITEITEN
NAMEN
KLAAR
PUBLICEREN
NUMBER(9) NOT NULL Nummer van de Smartsite groep die eigenaar is van de organisatie
NUMBER(1) NOT NULL Geeft aan of de informatie openbaar is. Momenteel zijn in 2ZW Adres alle organisaties
openbaar.

0: Niet openbaar

1: Openbaar
VARCHAR2(2000)
Activiteiten van de organisatie
VARCHAR2(2000)
Puntkomma gescheiden namen van gerelateerde organisaties
NUMBER(1) NOT NULL Notitie voor de redacteur of deze klaar is met het bewerken van de informatie.

0: Onderhanden

1: Klaar
Een onderhanden organisatie wordt gewoon gevonden door de bezoeker.
Default=1
NUMBER(1) NOT NULL Of de organisatie gepubliceerd mag worden, en bijvoorbeeld gevonden mag worden door
de bezoeker.

0: Niet publiceren

1: Publiceren
Default=1
17
ADR_RELATIES
Deze tabel legt relaties tussen ADR_ORGANISATIES organisaties.
[5] Een RELATIE is de beschrijving van een koppeling tussen twee ORGANISATIES. Denk b. v. aan de relatie tussen een hoofd-en een
nevenvestiging van een bedrijf/ instelling.
Veld
OGE_ID1
OGE_ID2
SOORT
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(2) NOT NULL
Omschrijving
ID van de eerste organisatie in de relatie
ID van de tweede organisatie in de relatie
Soort relatie:

1: is voorziening van

2: werkt samen met

3: is afdeling van

4: is deelnemer van

5: is nevenvestiging van

6: is lid van

7: is kindbeeldje van

8: is gehuisvest bij

9: is onderdeel van
18
ADR_COMMUNICATIE_ADRESSEN
Een communicatie adres hoort bij een organisatie ADR_ORGANISATIES of bij een persoon ADR_PERSONEN.
[5] Een COMMUNICATIE ADRES is een beschrijving van de telecommunicatie gegevens om met een ORGANISATIE/ PERSOON in contact te
treden.
Een ADRES geeft de 'ingang' om met een ORGANISATIE of PERSOON in contact te treden.
Veld
ID
CAS_TYPE
OGE_ID
PSN_ID
NETNUMMER
Type
NUMBER(9) NOT NULL
VARCHAR2(3) NOT
NULL
NUMBER(9)
NUMBER(9)
VARCHAR2(5) NOT
NULL
ABONNEENUMM VARCHAR2(15) NOT
ER
NULL
TOEVOEGING_A VARCHAR2(30)
BONNEENUMME
R
EMAIL
VARCHAR2(100)
LANDNUMMER VARCHAR2(3)
BEGINDATUM
DATE NOT NULL
EINDDATUM
DATE
BRON
VARCHAR2(40)
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
Communicatieadres type.

BGG: bij geen gehoor

FAX: faxnummer

INT

TEL: telefoonnummer

TTN: teksttelefoon

EML: e-mail ([4]: ADEML).
Organisatie ID. Óf organisatie ID óf persoon ID is gebruikt, de andere is NULL
Persoon ID. Óf persoon ID óf organisatie ID is gebruikt, de andere is NULL
Netnummer
Abonneenummer
[5] Een nadere specificering van een contact bij een ORGANISATIE/ PERSOON, of een
typering van zo’n contact. B. v. 'toestel 13' of 'secretariaat'.
E-mail adres
Landnummer bij telefoonnummer
Begindatum geldigheid communicatieadres
Einddatum geldigheid communicatieadres
[5] Identificatie van de persoon die als eerste dit gegeven heeft opgevoerd.
19
INVOERDER
VARCHAR2(30) NOT
NULL
INVOERDATUM DATE NOT NULL
MUTATOR
VARCHAR2(30)
MUTATIEDATUM DATE
UNIEK_NUMMER ADUNI NUMBER(9)
[5] De datum waarop dit gegeven voor het eerst is opgevoerd.
Oracle of Smartsite gebruiker,
Datum/tijd van laatste wijziging
20
ADR_PTT_ADRESSEN
Een PTT adres hoort bij een organisatie ADR_ORGANISATIES of bij een persoon ADR_PERSONEN.
[5] Een PTT ADRES is een omschrijving van een ADRES met PTT gegevens. Een BEZOEKADRES is een beschrijving van de fysieke locatie
waar een ORGANISATIE/ PERSOON is gevestigd. Een POSTADRES is een beschrijving van het adres waar post heen gestuurd kan worden.
B. v. een postbus. Een ADRES geeft de 'ingang' om met een ORGANISATIE of PERSOON in contact te treden.
Veld
ID
PTS_TYPE
Type
NUMBER(9) NOT
NULL
VARCHAR2(3) NOT
NULL
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
PTT adres type.

BZS: bezoekadres

PAS: postadres
OGE_ID
NUMBER(9)
Organisatie ID. Óf organisatie ID óf persoon ID is gebruikt, de andere is NULL
PSN_ID
NUMBER(9)
Persoon ID. Óf persoon ID óf organisatie ID is gebruikt, de andere is NULL
STRAATNAAM
VARCHAR2(24) NOT [5] Naam van de straat
NULL
HUISNUMMER
NUMBER(5) NOT
[5] Het numerieke deel van de adresbepaling binnen een straat.
NULL
TOEVOEGING_HUI VARCHAR2(4)
[5] Het niet numerieke deel van de adresbepaling binnen een straat.
SNUMMER
LOCATIEOMSCHRI VARCHAR2(35)
Een nadere aanduiding van een adres/ B. v. tweede verdieping
JVING
POSTCODE
VARCHAR2(7)
[5] Een door de PTT toegekende code voor een straat( deel) bestaande uit een 4 cijferige
wijkcode met een tweeletterige code voor het straat( deel) binnen die wijk.
PLAATS
VARCHAR2(24) NOT [5] De naam van de stad of dorp waar het adres zich bevindt.
NULL
TOEVOEGING_PLA VARCHAR2(30)
[5] Bij de toevoeging plaats kan extra informatie opgenomen worden over de locatie
ATS
binnen een plaats, b. v. de naam van een wijk.
LND_ID
NUMBER(9)
Verwijst naar ADR_LANDEN
POSTCODE_BUITE VARCHAR2(20)
[5] De postcode/ zipcode van een adres in het buitenland.
NLANDS_ADRES
21
POSTCODEPOSITI CHAR(1) NOT NULL Positie postcode in geval van buitenlands adres:
E

A: achter de plaatsnaam

V: voor de plaatsnaam
BEGINDATUM
DATE NOT NULL
Begindatum geldigheid PTT adres
EINDDATUM
DATE
Einddatum geldigheid PTT adres
BRON
VARCHAR2(40)
[5] De 'leverancier' van een adres.
INVOERDER
VARCHAR2(30) NOT [5] Identificatie van de persoon die als eerste dit gegeven heeft opgevoerd.
NULL
INVOERDATUM
DATE NOT NULL
[5] De datum waarop dit gegeven voor het eerst is opgevoerd.
MUTATOR
VARCHAR2(30)
[5] Identificatie van de persoon die dit gegeven als laatste heeft gemuteerd.
MUTATIEDATUM
DATE
[5] De datum waarop dit gegeven voor het laatst is gemuteerd.
UNIEK_NUMMER
NUMBER(9)
Het IrisAdres ID wordt het SmartAdres UNIEK_NUMMER,
22
Landen
ADR_LANDEN
Deze tabel ondersteunt ADR_PTT_ADRESSEN.
Veld
ID
ZOEKTERM_NR
NAAM
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
VARCHAR2(60) NOT
NULL
CODE
VARCHAR2(3)
TOEGANGSNUM VARCHAR2(3)
MER
VN_NUMMER
NUMBER(9) NOT NULL
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
[5] Het primary key nummer zoals opgenomen in de thesaurus.
Landnaam
[5] De code van een land
[5] Het nummer dat voor het netnummer moet komen om telefonisch contact te leggen
met het buitenland.
[5] Nummer toegekend aan een land door de VN.
Deze bestanden kunnen gebruikt worden bij de codering van landen:
- www.stpi.nl\Codering landen en staten.pdf
- www.stpi.nl\Landen nov 2004.zip
- www.stpi.nl\Nederlandse gemeente (GBA) jan 2004.zip
- www.stpi.nl\Nederlandse gemeente (NEN) jan 2004.zip
- www.stpi.nl\Nederlandse woonplaats nov 2004.zip
- www.stpi.nl\Woonplaats bij gemeente nov 2004.zip
23
ADR_ORGANISATIE_WERKGEBIEDEN
Deze tabel koppelt ADR_WERKGEBIEDEN termen uit de geografische thesaurus aan organisaties ADR_ORGANISATIES.
Veld
OGE_ID
WGD_ID
ACCOORDDATU
M
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
DATE
Omschrijving
Organisatie ID
Werkgebied ID
[5] Datum waarop dit werkgebied bij deze organisatie is goedgekeurd.
24
ADR_WERKGEBIEDEN
Deze tabel bevat termen uit de geografische thesaurus.
Veld
Type
Omschrijving
ID
NUMBER(9) NOT NULL Database toegewezen identificatie
ZOEKTERM_NR NUMBER(9) NOT NULL [5] Het primary key nummer zoals opgenomen in de thesaurus.
REGIO
VARCHAR2(60) NOT
Plaatsnaam, gemeente, provincie enzovoort
NULL
QUALIFIER
VARCHAR2(25)

ARR

BRT

GEM: gemeente

GGZ

JZR

LND: land

NOD

PC

PLT: plaats

POL

PROV

RBA

RIAGG

SIG

STD

VPVZ

WGR

WIJK

WZV
MUTATIEDATUM DATE
TINTERM_NR
NUMBER(9)
Uniek nummer
25
Thesaurus
ADR_ORGANISATIE_TREFWOORDEN
Deze tabel koppelt ADR_TREFWOORDEN termen uit de NIZW thesaurus aan organisaties ADR_ORGANISATIES.
Veld
OGE_ID
TWD_ID
ACCOORDDATU
M
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
DATE
Omschrijving
Organisatie ID
Trefwoord ID
Accoorddatum
ADR_TREFWOORDEN
Deze tabel bevat termen uit de NIZW thesaurus.
Veld
ID
ZOEKTERM_NR
TREFWOORD
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
VARCHAR2(60) NOT
NULL
MUTATIEDATUM DATE
TINTERM_NR
NUMBER(9)
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
[5] Het primary key nummer zoals opgenomen in de thesaurus.
[5] Het trefwoord (voorkeursterm) zelf.
Uniek nummer
26
Aanbod
SMA_AANBOD
Deze tabel bevat aanbod informatie. Er is aanbod type, aanbod onderdeel type, aanbod, en aanbod onderdeel.
Veld
ID
AANBOD_TYPE_I
D
ORGANISATIE_I
D
NAAM
OMSCHRIJVING
Type
Omschrijving
NUMBER(9) NOT NULL Database toegewezen identificatie
NUMBER(9) NOT NULL Het aanbod is van dit aanbod type.
NUMBER(9) NOT NULL Het aanbod wordt gedaan door deze organisatie.
VARCHAR2(100)
VARCHAR2(1000)
Naam / titel van het aanbod
Omschrijving van het aanbod
SMA_AANBOD_ONDERDEEL
Deze tabel bevat aanbod onderdeel informatie. Er is aanbod type, aanbod onderdeel type, aanbod, en aanbod onderdeel.
Veld
ID
AANBOD_ID
AANBOD_ONDE
RDEEL_TYPE_ID
TEKSTKORT
Type
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
NUMBER(9) NOT NULL
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
Het aanbod onderdeel hoort bij dit aanbod.
Het aanbod onderdeel is van dit aanbod onderdeel type.
VARCHAR2(200)
TEKST
DATUM_TIJD
VARCHAR2(2000)
DATE
GETAL
NUMBER(5)
Korte tekst van het onderdeel, als dit van toepassing is gegeven het aanbod onderdeel
type.
Tekst van het onderdeel, als dit van toepassing is gegeven het aanbod onderdeel type.
Datum informatie van het onderdeel, als dit van toepassing is gegeven het aanbod
onderdeel type.
Getalsmatige informatie van het onderdeel, als dit van toepassing is gegeven het aanbod
onderdeel type.
27
SMA_AANBOD_ONDERDEEL_TYPE
Deze tabel bevat type informatie over aanbod onderdelen. Er is aanbod type, aanbod onderdeel type, aanbod, en aanbod onderdeel.
Veld
ID
AANBOD_TYPE_I
D
NAAM
Type
Omschrijving
NUMBER(9) NOT NULL Database toegewezen identificatie
NUMBER(9) NOT NULL Het aanbod onderdeel type hoort bij dit aanbod type.
VARCHAR2(100) NOT
NULL
VOLGNUMMER NUMBER(3) NOT NULL
PRESENTATIE_T VARCHAR2(50) NOT
YPE
NULL
Naam van het aanbod onderdeel type
Volgorde waarin aanbod onderdelen getoond worden.
Instructie hoe een aanbod onderdeel gepresenteerd moet worden, bijvoorbeeld moet van
een datum/tijd de datum of de datum en tijd getoond worden.
SMA_AANBOD_TYPE
Deze tabel bevat type informatie over aanbiedingen. Er is aanbod type, aanbod onderdeel type, aanbod, en aanbod onderdeel.
Veld
ID
NAAM
GROUP_ID
Type
NUMBER(9) NOT NULL
VARCHAR2(100) NOT
NULL
NUMBER(9) NOT NULL
Omschrijving
Database toegewezen identificatie
Naam van het aanbod type
Als het een privé aanbodtype is: de eigenaar van het aanbodtype in de vorm van een
autorisatiegroep. Als het een algemeen aanbod is: de betreffende autorisatie groep.
28
Kalender
In de kalender kunnen diverse bijeenkomsten, congressen etc vermeld worden.
Veld
Titel gebeurtenis
beschrijving
Standaard
Opleiding tot
jeugdverpleegkundige (Max
250 tekens)
Soort gebeurtenis Opleiding Vast keuzeveld:
bijeenkomst, congres,
cursus, vergadering, overig
Omschrijving
In deze opleiding komen de
volgende onderwerpen aan
bod
enz…..Deelnamegegevens,
kosten ed(Oneindig veel
tekens)
Terugkeerpatroon - Dagelijks
Outlook
- Wekelijks (mogelijkheid
om dagen en weken aan te
geven)
- Maandelijks (mogelijkheid
om hoeveelste dag van de
maand aan te geven)
- Jaarlijks (mogelijkheid om
hoeveelste dag van de
maand aan te geven)
Aanvang
Bij alle velden een
mogelijkheid om een
einddatum aan kunnen
geven.
12-12-2005 10.30
(numerieke velden dd-mmjjjj, numeriek uu-mm)
Verplicht veld
Ja
Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
29
Een kalender kan een koppeling
krijgen met:
* personen
* organisaties
* aanbod
* Zorgtypering
* Werkgebied
* Thesaurus
Eind
URL
Organiserende
instelling
Organiserende
instelling vrij
tekstveld
Bestand
toevoegen
Contactpersoon
Contactpersoon
vrij tekstveld
Lokatie/plaats
Doelgroep
Doelgroep vrij
tekstveld
12-12-2005 15.30
(numerieke velden dd-mmjjjj, numeriek uu-mm)
www.ggdkennisnet.nl
GGD Nederland
Koppeling met organisaties
uit de database; als link
weergeven.
Huisartsenpost Jansen
Koppeling met organisaties
die niet in de database
staan; als tekst weergeven
Mogelijkheid tot toevoegen
officedocument: word,
excel, pdf om bv
dagprogramma’s toe te
voegen.
Ingrid Kerkhof
Koppeling met personen uit
de database; als link
weergeven.
Jan Jansen
Koppeling met personen
die niet in de database
staan; als tekst weergeven
Utrecht, Jaarbeurs enz
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Vakgroep Jeugdartsen
Koppeling met groepen uit
de database; als link
weergeven.
Mensen die in de OGZ
werkzaam zijn
Koppeling met groepen die
niet in de database staan;
Nee
Ja
Nee
Ja
30
als tekst weergeven
Subdomeinen?
Trefwoorden
www.nizw.nl
Ja
Nee
31
Ja
Ja
Zorgtyperingen
Zorgtypering
Beroep/Functie
Gezondheidsonderwerp (afkomstig van 2ZW)
Activiteitstype
Trefwoord
Trefwoord
Trefwoord
32
33
34
Download