Een Glazen Pafond, Godinnen en Paarden

advertisement
Inschrijfformulier:
100 paarden op 100 ha in Polen
Wat leuk dat jij je hebt ingeschreven voor de week
naar Polen. Om de inschrijving compleet te maken
willen we je vragen onderstaande gegevens in te
vullen en terug te sturen (digitaal of per post) naar
NatuurlijkAnders tav Anne-Krista Blom.
1. Aanmeldende deelnemer:
Achternaam en voorletters deelnemer:
Voornaam:
Geboorte datum:
Prive adres:
Postcode en plaats:
Laatste opleiding:
Huidige functie:
Aantal jaar ervaring met paarden:
m/v
tel.prive:
tel.werk:
mobiel:
e-mail:
2. Aanmeldende organisatie/opdrachtgever (ook invullen bij eigen bedrijf):
Naam organisatie:
Afdeling:
Naam opdrachtgever: de heer/mevrouw
Functie:
Adres:
tel:
Postcode en plaats:
e-mail:
3. Ondergetekende meldt zich hierbij aan als deelnemer voor:
Bewustwording van paard en mens van 28 juni t/m 4 juli 2015 in Polen
Datum:
Handtekening deelnemer:
Indien van toepassing akkoord organisatie/opdrachtgever:
Datum:
Handtekening organisatie/opdrachtgever:
4. Factuuradres:
□ Zelfde als adres deelnemer vermeld onder punt 1.
□ Zelfde als adres organisatie/opdrachtgever vermeld onder punt 2.
□ Factuuradres is afwijkend van deze adressen. Factuur moet gestuurd worden aan:
Organisatie:
Afdeling:
Contactpersoon:
Tel:
Adres:
e-mail:
Postcode en plaats:
5. Betaling
Met deze inschrijving ga je ook een betalingsverplichting aan. Zodra wij je inschrijving
hebben ontvangen krijg je een factuur toegestuurd om de investering voor de cursus á
€849,- te kunnen voldoen.
NatuurlijkAnders
Hoefweg 117
2665CD Bleiswijk
KvK:27302011
Tel: 010-5213972/06-51531688
www.natuurlijkanders.nl
[email protected]
BTW nr NL 1832.45.970.B01
6. Annulering
Als je na 15 mei 2015 je deelname annuleert, moeten wij 100% van de kosten in
rekening brengen. Het is altijd mogelijk zelf een annuleringsverzekering af te sluiten of je
plek door te geven aan een ander. NatuurlijkAnders kan kosteloos annuleren indien op 15
mei 2015 minder dan 8 aanmeldingen zijn ontvangen. Dit hoor je dan zo spoedig
mogelijk.
7. Speciale wensen of opmerkingen:
Mocht je speciale wensen hebben, geef die dan hieronder op. Kruis aan wat van
toepassing is op jou:
□ Ik eet graag vegetarisch
□ Ik heb speciale dieetwensen namelijk:…………………………………………….
□ Ik wil graag carpoolen.
□ Anders, namelijk: …
8.
Na





Na inschrijving:
je inschrijving en betaling ontvang je uiterlijk 1 maand voor de reis:
Voorlopig programma
Routebeschrijving
Tips om te reizen
Lijst van deelnemers
Lijst belangrijke mee te nemen spullen
NatuurlijkAnders
Hoefweg 117
2665CD Bleiswijk
KvK:27302011
Tel: 010-5213972/06-51531688
www.natuurlijkanders.nl
[email protected]
BTW nr NL 1832.45.970.B01
Download