nak~uinbouw

advertisement
nak~uinbouw
Rasbeschrijving
1.
2.
3.
4.
verwijsnummer opdrachtgever
Aanvraagnummer buitenlandse instantie
voorlopige aanduiding
,4anvrager
VLS 117
LAN 0701
~imagrain Advanta Nederland s.v,,.
RILLAND
Linum usitatissimum L.
5. Gewas (Lat.)
7.
8.
9.
10.
Rasbenaming
ivummer en datum van protocol of richtlijn
Hummer en/of datum van rationale richtlijn
opdrachtgever
vl as
calista
CPVO-TP/057/1 d.d. 21-03-2007
Raad voor plantenrassen,
Ede, NL
11. Inspectieinstelling
12. Periode(n) van onderzoek
13. Datum en plaats vastlegging rapportering
14. Groep
No.
10.
14.
19.
22.
Naktuinbouw,
wageningen
2007,2008
14-07-2009, wageningen
(indien kenmerken genoemd order 15 worden gebruikt voor groepering,
zijn ze met een "G" aangeduid).
Kenmerken
Klasse
Kroonblad: kleur van de
kroon (bid volledige
ontwikkeling)
Zaaddoos: beharing vats
tussenschot
Stengel: lengte vanaf
zaadlob tot eerste
vertakking (bij volledige
ontwikkeling)
zaad: kleur
midden blauw
6
ontbrekend
1
niet van
toepassing
-
bruin
3
Code
Opmerkingen
Verwijsnummer opdrachtgever:
Z
vL5 117
nak~uinbouw
15. Kenmerken opgenomen in het protocol of de richtlijn
No.
Kenmerken
Klasse
Code
1.
Kroonblad: kleur van de
kroon in knopstadium
blauwviolet
3
2.
Begin bloei (eerste bloem
geopend bij 10% van de
planten)
laat
7
3.
Plant: natuurli~7'ke hoogte
inclusief vertakking
tang tat zeer lang
8
4.
Bloem: grootte van de kroon
(bij begin bloei)
klein
3
5.
,411een rassen met een Lange
Stengel en bruin zaad:
Bloem: lengte van het
kroonblad
kort
3
6.
Alleen rassen met een Lange
Stengel en bruin zaad:
Bloem: breedte van het
zeer smal tot smai
2
kroonblad
7.
Alleen rassen met een Lange
stengel en bruin zaad:
Bloem: verhouding
lengte[breedte van het
kroonblad
klein tot midden
4
8.
Bloem: hart van de kroon
aanwezig
9
9,
Bloem: vorm van het hart
van de kroon (alleen
gekleurde bloemen)
vijfhoekig
3
10.G
Kroonblad: kleur van de
kroon (bid volledige
ontwikkeling)
midden blauw
6
11.
Meeldraad: kleur van het
distale deel van de
helmdraad <onmiddeli]'k na
opening van de bloem)
alleen blauw
2
12.
lo~mknoppen: kleur (als bij
blauwachtig
4
13.
Stijl: kleur
blauw
5
14.G
zaaddoos: beharing vats
tussenschot
ontbrekend
1
15.
zaaddoos: grootte
midden
5
Opmerkingen
•
3
nak~uinbouw
v~5 117
verwijsnummer opdrachfigever:
15. Kenmerken opgenomen in het protocol of de richtliin
Kenmerken
Klasse
Code
16.
Aileen rassen met een Lange
stengel en bruin zaad:
zaaddoos: lengte (maximale
lengte)
kort tot midden
4
17.
~lleen rassen met een Lange
midden
5
4
No.
Opmerkingen
zaad oos: breedte (maximale
breedte)
18.
Aileen rassen met een Lange
stengel en bruin zaad:
Zaaddoos: verhouding
lengte/breedte
klein tot midden
19.G
stengel: lengte vanaf
zaadlob tot eerste
vertakkin~ (bij volledige
ontwikkeling)
niet van
toepassing
20.
Stengel: Lengto vanaf
zaadlob tot bovenste
zaaddoos (bi volledige
ontwikkeling~
Lang
21.
zaad: 1000 korrelgewicht
niet van
toepassing
Z2.~
zaad: kleur
bruin
3
23.
Toegevoegd kenmerk: Kelk:
stippeling in knopstadium
ontbrekend of zeer
zwak
1
24.
Toegevoegd kenmerk: Zaad:
lengte
kort tot midden
4
25.
Toegevoegd kenmerk: zaad:
breedte
smal tot midden
4
7
16. overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen
Naam van
Kenmerken waarin de
Expressie van
Expressie van
overeenkomstige
rassen
overeenkomstige
rassen verschillen
overeenkomstig
ras
het kandidaat
ras
Caesar
augustus
stippeling in
Kelk
knopstadium
5
1
17.
Extra informatie
a) Extra gegevens: b) Opmerkingen
Download