Wijzigingsformulier offerteaanvraag MoneYou Internet Hypotheek

advertisement
Wijzigingsformulier offerteaanvraag
MoneYou Internet Hypotheek
Met dit formulier kun je een wijziging aanvragen op je offerte aanvraag van een MoneYou Internet Hypotheek.
Bij een aanvraag voor een wijziging op je offerte beoordelen we je aanvraag opnieuw. Als de wijziging gevolgen heeft voor een offerte die al
is uitgebracht dan ontvang je van ons een bericht.
Wat wil je wijzigen? Meerdere opties mogelijk.
Wijziging in je/jullie gegevens
Wijziging in je/jullie woning
Vul de volgende delen van dit formulier in: 1 & 2
Wijziging in je/jullie inkomensgegevens
Wijziging van het aangevraagde leenbedrag
Vul de volgende delen van dit formulier in: 1 & 3
Wijziging in je/jullie maandelijkse kosten
Vul de volgende delen van dit formulier in: 1 & 5
Vul de volgende delen van dit formulier in: 1 & 6
Wijziging van de leningdelen (hypotheekvorm,
Vul de volgende delen van dit formulier in: 1 & 4
1.
Wat is je offertenummer? (altijd invullen)
2.
Jouw gegevens
rentevastperiode of looptijd)
Vul de volgende delen van dit formulier in: 1 & 7
Je hoeft alleen de gegevens in te vullen die gewijzigd moeten worden.
Jouw gegevens Gegevens van je partner
Naam
Voornaam
Geboortedatum
/
/
/
/
Telefoonnummer
Emailadres
Burgerlijke staat
Alleenstaand
Samenwonend
Gehuwd
Geregistreerd partnerschap
In gemeenschap van goederen
Zonder partnerschapsvoorwaarden
Huwelijkse voorwaarden
Met partnerschapsvoorwaarden
Ben je ooit gescheiden of is je geregistreerde partnerschap ontbonden? Nee Ja, op datum
/
/
Is je partner ooit gescheiden of is zijn/haar geregistreerde partnerschap ontbonden
Nee Ja, op datum
/
/
MYWFIH (06-17)
3.
Inkomen (kruis alles aan dat van toepassing is voor jou)
Jouw
gegevens Gegevens van je partner
Soort Inkomen
Soort Inkomen
Loondienst
Loondienst
Full time
Part time Part time Vast contract
Vast contract
Tijdelijk contract met intentieverklaring
Tijdelijk contract met intentieverklaring
Tijdelijk contract zonder intentieverklaring
Tijdelijk contract zonder intentieverklaring
Full time
Pensioen
Pensioen
AOW
AOW
Partner alimentatie
Partner alimentatie
Uitzendkracht
Uitzendkracht
Zelfstandig ondernemer
Zelfstandig ondernemer
Uitkering (niet AOW)
Uitkering (niet AOW)
Geen beroep
Geen beroep
Totaal jaarinkomen
Totaal jaarinkomen
€
Overige inkomsten per jaar
Hoogte
Overige inkomsten per jaar
Hoogte
€
Soort
4.
€
€
Soort
Maandelijkse kosten
Jouw gegevens
Gegevens van je partner
Vul hier je overige maandelijkse
Alimentatie:
Alimentatie:
kosten in. Hiermee bedoelen we
Alimentatie ex-partner
Alimentatie ex-partner €
€
alimentatie of leningen waar je
maandelijks voor moet betalen.
Overige leningen:
Ook creditcards en rood kunnen
Soort lening
Limiet
Overige leningen:
Soort lening
Limiet
staan horen hier bij.
€
5.
€
2
€
2
€
3
€
3
€
4
€
4
€
5
€
5
€
Jouw/Jullie woning
Waarde van je woning
WOZ-waarde
€
€
Ga je verbouwen?
Verbouwingskosten
€
MYWFIH (06-17)
Ja (vul dit blok verder in) Waarde van je woning na verbouwing
€
Nee (ga verder met onderdeel 6)
Verbouwing is klaar op
/
/
6.
Wijzigen lening
Vul hier de leningdelen in die je wilt wijzigen.
De rente is afhankelijk van het moment waarop wij je wijzigingsverzoek offerte ontvangen. De rente van een extra leningdeel kan daarom
afwijken van de rente in je huidige offerte.
Bedrag
Met NHG? Hypotheekvorm*
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
Rentevastperiode** (in maanden)
LET OP!
Als je kiest voor NHG, moet je je houden aan bepaalde regels. Kijk op www.nhg.nl voor de voorwaarden.
*) Kies uit een Annuïteitenhypotheek of Aflossingsvrije Hypotheek.
**) Kijk op www.moneyou.nl voor de mogelijke rentevastperiodes en huidige rentetarieven.
7.
Veranderen leningdelen
Vul hier in welke leningdelen van de offerte je wilt wijzigen en hoe je het leningdeel wilt hebben na de wijziging. De rente is afhankelijk van het moment
waarop wij je wijzigingsverzoek offerte ontvangen. De rente van de gewenste situatie kan daarom afwijken van de rente in je huidige offerte.
Huidige situatie
Leningdeelnummer
Gewenste situatie
Bedrag NHG? Hypotheekvorm*
Rentevastperiode**
Bedrag
(in mdn)
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
€
ja
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
€
Ja/Nee
ja
€
ja
€
Ja/Nee
ja
€
ja
€
Ja/Nee
ja
€
ja
€
Ja/Nee
ja
€
ja
€
Ja/Nee
€
ja
LET OP!
Als je kiest voor NHG, moet je je houden aan bepaalde regels. Kijk op www.nhg.nl voor de voorwaarden.
*) Kies uit een Annuïteitenhypotheek of Aflossingsvrije Hypotheek.
**) Kijk op www.moneyou.nl voor de mogelijke rentevastperiodes en huidige rentetarieven.
MYWFIH (06-17)
NHG?
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
ja
Hypotheekvorm*Rentevastperiode**
(in mdn)
Download